Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

 

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider.

Hjælp fra medlem til medlem.

I kan stille spørgsmål af blandt andet teknisk karakter til hinanden og få svar fra medlemmer, der er parate til at hjælpe med deres viden om emnet.. Lige nu emner:

Hvor kan man se kølboltene?

Montere autopilot på LM27?

Indgang til emneopdelt svar på alle spørgsmål, Adgang til Biblioteket, Adgang til referater fra møder og generalforsamlinger, regnskaber, indkøb samt adgang til Galleriet.

Om alt mellem himmel og jord af interesse for klubbens medlemmer. Ris, ros og forslag.

 

 

Husk at bruge det log-in, vi udsendte 3. Juli 2018

Se vor udførlige instruktion HER

 

 

Sidste NYT på bloggen

under BÅDENS SKROG

bovpropel i LM27

 

Et medlem viser her hvor enkelt du laver en bovpro-pel i enLM 27.

 

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der er medlem

i din havn på

LM-Klubbens medlemsliste under "MEDLEMS-STOF"

 

ajourføres hver måned, sidste gang

1. oktober 2018

Antal både 573

Antal medlemmer: 756

 

 

 

Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.

 

Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.år

 

 

Som medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.

 

 

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 21.10.2018.

 

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

 

Ny adgangskode skal bruges fra 3. juli. Send en mail HERTIL, hvis du ikke har modtaget den

 

Virksomhedsbesøg hos BUKH A/S

Aabenraavej 13, 6340 Kruså

 

LM Klubben Danmark inviterer på besøg hos BUKH A/S

Lørdag den 17 november 2018 kl. 1000-1300

 

LM Klubbens medlemmer må medtage en gæst under besøget.

Efter rundvisning vil LM Klubben være vært med et stykke brød.

Tilmelding nødvendig - online HER – senest onsdag d. 14.11.2018.

Link til Bukh prospekt. Deltagerliste, sidst ajourført 21.10

 

referat af

LM Sommertræf Aarø, Lillebælt

Så fik vi afviklet årets lokaltræf på Årø i weekenden, uge 33. Med en forøgelse af deltagerantallet på næsten 50% må vi nok snart sige stop for tilgang af deltagere… ?

Nå, indtil videre går det nok og så længe deltagerne syntes træffet er hyggeligt og en deltagelse værd, så forsøger vi at afvikle det. Dejligt når der er opbakning til de aktiviteter, der bliver lavet. Håber meget det kan inspirere andre til at lave noget tilsvarende i andre dele af landet.

Med 14 tilmeldte både, hvoraf langt de fleste ankom i løbet af fredagen blev også denne dag en hyggelig del af træffet. Lørdag morgen kom de sidste - plus en ikke tilmeldt LM båd. Med således en ekstra og en frameldt båd holdt vi antallet på både på 14 med 29 besætningsmedlemmer. Nogle kom langvejs fra, som Gerda og Erik Johansen fra Stige ved Odense Fjord i deres LM23– og nogle kom ikke så langt fra som Michael Olsen, som med familie kom helt fra Årøsund i deres LM23. Uanset hvor langt eller kort deltagerne kom fra – så viser det en dejlig interesse for vores klub og aktiviteterne her.

Lørdagens program startede officielt kl. 11 med bro-møde og medicinering af deltagerne med en Dr.Nielsen til ganen. Så var mundtøjet smurt og snakken gik lystigt med vores både som emne, naturligvis. Det kan dog godt være, at der smuttede et par andre emner ind undervejs. Vi opdagede samtidigt, at hvepsene var kommet til Årø og sværmere lystigt omkring vores ”drikketrug”

 

Traktorrundtur på øen blev efter ønske fra guiden udsat til kl. 16 og vi var så hans 3 tur denne dag. Med alle ombord på vognen besøgte vi øens kirke ”Julekirken” – og fik også historien om hvordan Kirken havde fået dette navn.

Vi fik set meget af øen og besøgt Galloway-butikken (navnet stammer nok fra Galloway-kvæget, som man kunne købe kød af i butikken) Øens vingård fik vi også set. Vi fik en 2 timers rigtig god guidet tur rundt på øen og hvor er det dejligt at få tingene fortalt af levende af en god guide, som kender øens historie med et par anekdoter.

Aften gik lystigt med spisning og lidt til ganen, men ved godt 22 tiden går bådfolket normalt til ro og her ingen undtagelser.

Søndag morgen sluttede træffet med fælles morgen buffet og deltagerne søgte hjemad igen.

 

Vi kan allerede nu fortælle, at Sommertræf Årø vil blive gentaget næste år i uge 33 (lørdag den 17/8-2019) Vi har sat dato sammen med havnefogeden/cafeværten. Ligeledes er han villig til at reservere bro-pladserne til os om vi angiver ankomstdag. Der vil blive et par småændringer næste år i forhold til i år, men det må henhøre til forventningens glæder at høre om.

 

Højsommerhilsen fra for-

manden og bestyrelsen.

 

Så kom sommeren da virkelig til Danmark, og hvilke dejlige maj og juni måneder har vi ikke haft?

Foreløbig med flere sommerdage end hele 2017 allerede sidst i maj måned og med det bedste sejlervejr, man kan tænke sig.

Håber I nyder det og har tid til at udnytte det om bord på jeres LM-både.

 

Vores årstræf: Blev afholdt i strålende solskinsvejr, men med rigelig vind. Ikke desto mindre et meget vellykket træf med rekorddeltagelse så lad os endelig ses i Bogense igen i juni 2019.

 

Vores medlemsskare er fortsat med at vokse og den 1. juli passerede vi medlem nr. 695 og båd nr. 528 i vores klub og tilsyneladende fortsætter det skam. Så sent som i dag den 3. juli sluttede endnu en LM-ejer sig til vores klub.

 

Teknik og viden om vore både: Sidste efterår fik vi tilsagn om, at vi kunne trække på LM Windpowers arkiv fra LM-bådenes tid, dersom der kunne være informationsmateriale af værdi for vore medlemmer. Dette arbejde er påbegyndt og har allerede resulteret i nyt indhold i vort bibliotek. Opgaven har vist sig lidt mere omfattende og kompliceret end vi havde forestillet os. Der er masser af værdifuldt materiale, og vi tror fortsat på, at dette projekt vil kunne afsluttes i løbet af 2018. Stor travlhed hos LM Windpower betyder også noget trods deres store vilje til at hjælpe os.

Bestyrelsen arbejder også på at gøre det nemmere og mere indlysende at kommunikere mellem vore medlemmer om erfaringer og tekniske problemer. Det er på et forberedende stadie, men vi tager fat på opgaven, når en forhåbentlig lang og god sommerlig sejlsæson er afsluttet.

 

Vort projekt ”Tovholder” som gerne

måtte føre til lokale arrangementer for vore medlemmer i hele Danmark ser ud til at få en langsom opstart, og initiativet fra Herlufs side om at gennemføre ”fyraftensmøder” med det første gennemført i Haderslev den 30.05.2018 satte ikke umiddelbart skub i udviklingen i den retning.

 

EU´s Persondataforordning (GDPR) om håndteringen af persondata er nu trådt i kraft. Det medførte en del arbejde i forårsmånederne for specielt Per, men også vi andre i bestyrelsen. Resultatet er blevet vores persondatapolitik, der er lagt ind i vort bibliotek. I Danmark er det fortsat Datatilsynet, der tager stilling til fortolkningsspørgsmål.

Bestyrelsen. Vi arbejder ud fra LM Klubben som:

- en klub for alle LM sejlere (hele LM-familien lige fra den mindste til den største. (LM10 til LM38).

- En klub for informationsformidling

- En klub, hvor man kan se andres både og få inspiration

- En klub for turoplevelser til inspiration

- En klub hvor vi arrangerer virksomhedsbesøg

- En klub for lokale arrangementer rundt om i landet f.eks. lokale træf, sociale ar-rangementer, kurser, foredrag mv.

- En klub for service i form af klubvarer, f.eks. caps, håndklæder, standere, krus m.m.

MEN: Klubbens værdi og indhold afhænger i høj grad af dig som medlem, så derfor en opfordring her fra til at bruge sommeren til også at komme med gode ideer, initiativer til nyt og forslag til bestyrelsen i øvrigt.

 

I ønskes alle en fortsat god sæson med forhåbentlig lige så dejlige forhold som vi har haft i maj måned.

 

Sejlerhilsen fra bestyrelsen.

Hans Erik, Per og Herluf

 

0307

 

 

 

Hvor kommer båden fra?

Brug dette link, print det evt. ud, og du kan følge med i, hvor din nabobåd på turen kommer fra.

”Er du kommende bådejer" og har du specielt interesse for LM både, så bør dette inter-essere dig.

 

LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper,

hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster

dig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 130,-

Nyt i LM-Biblioteket:

 

 

22.08.2018: Certifikater og typegodkendelser for vore både. Tilføjet biblioteket.

22.08.2018: Sikkerhedsregler for fritidsbåde. Tilføjet biblioteket.

21.08.2018: Billedalbum fra lokaltræf på Årø tilføjet vort fotogalleri.

28.05.2018: Sidste nyt tilføjet til Årstræf (deltagerliste, m.v.).

27.05.2018: Nyt om LM Speedbådene (LM Speed, LM surfe, LM safe og LM safety) lagt ind i biblioteket.

27.05.2018: Ny forsidetekst lagt ind på hjemmesiden.

14.05.2018: Installering af nyt spil (på svensk)

10.05.2018: ID nummersystemet efter 1981 tilføjet Biblioteket.

01.05.2018: nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet.

01.05.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Ajourførte måltabeller med oplysninger fra Karl Gregersen, Hans Erik og LM Windpower.

18.04.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Karl Gregersen og Hans Erik.

13.04.2018: Havnelodsen pr. 13.04.2018 lagt ind i tre afsnit i printkvalitet (Broer, Havne AAb-Kor og Havne Kra – Øst). Hele havnelodsen i fuld opløsning er også lagt ind til interesserede, men den er meget stor.

08.04.2018: Skiltning med frie annoncepladser indført nederst på forsiden.

07.04.2018: Rubrik om Flotillesejlads lagt på forsiden og blog til medlemsbrug oprettet.

01.04.2018: Nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Se hvad de gør i Fredericia HER

Kontakt Herluf for mere information.

 

Fin nyhed på

LM Webshop:

Krus Robusta 35cl i

Weidingerglas

1 krus kr. 50,- ( 95)

2 krus kr. 100,-(154)

6 krus kr. 240,-(300)

Pris i () = incl. forsendelse

- og den helt nye

stander kr. 90,- (99,-)

Caps, der kan tilpasses til børn og voksne

kr 115,-

Den Danske Havnelods

 

Den 13. april har vi lagt den allernyeste version af Den Danske Havnelods ind på Biblioteket - klar til at downloade til sikker brug både på iPads, tablets, smartphones med videre. Den kan også bruges direkte online, når man har brug for det.

Man kan også med fordel downloade til ibooks eller et tilsvarende program. Så får man en lynhurtig og funktionel havnelods med et godt overblik over indholdet. Når man så trykker på den side, man har brug for kommer den op i fuld størrelse!

 

Lav din egen lille flotillesejlads

klik HER, så er du godt på vej til en god tur!

Når du logger ind, bliver du bedt om e-mail, og her taster du lm@lmklubben.dk (og IKKE din egen), samt adgangskode: det er den tilsendte i velkomstbrevet.

Som ny sejler kender du sikkert situationen: I vil gerne på lang weekend til et nyt sted, men kender ikke området og vejen dertil, og vil gerne have følgeskab.

Vi har derfor oprettet en blog, hvor du kan beskrive ønsker om turen, og ligesindede kan logge ind og tilmelde sig.

Så kan I nyde sejl-

turen, og få glæde

og nytte af hinan-

den, og børn kan

evt. lege sammen.

Der er mange

muligheder, og kan

bruges på korte og

længere ture, 2-3

både, eller mange.

Flagning med YF flag - yachtflag

 

 

I havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres.

 

Kipning med flaget

 

Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Hvis det af praktiske årsager er udelukket at kippe med flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling, og derefter sætte det på plads igen når hilsen påbegyndes gengældt..

 

Festflag på skibet

 

Festflagene må sættes når båden ligger i havn eller til ankers. God tone angiver flagningen sættes og nedtages samtidigt med yachtflaget.

 

 

 

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk