Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

24. juni 2015 Lillebælt

Havneguide App

 

Havneguide på App'en: Tursejler

 

Ny version af "Tursejler" uden login kan hentes i Appstore og Google Play.

Med Dansk Sejlunions App Tursejler har du adgang til en havnelods over danske lystbådehavne, en oversigt over Dansk Sejlunions turbøjer og mulighed for at følge dine venner til søs. I samarbejde med FLID er der endvidere mulighed for se bookbare havne og booke en gæsteplads via appen.

 

Havnelodsen indeholder oplysninger om faciliteter, priser og havnekort over hver enkelt havn. Informationer om havnene opdateres løbende af havnemyndigheden.

 

Dansk Sejlunions ca. 150 turbøjer

vises med position og ansvarlig klub.

"Tursejler" fra Dansk Sejlunion giver

dig masser af muligheder

 

Appen er gratis!

"Tursejler"

kan hentes på AppStore og

Googleplay og er gratis

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 150,-

LM stander 45x25 cm LM Caps, kan tilpas-

Kr. 100,- ses børn og voksne,

kr. 125,-

Den BLÅ LM

Mangler du en lille blok, en hunderedningsvest eller vil du købe eller sælge LM - båd,

så indryk dit opslag her, og det er gratis for alle.

 

Klik her:

Den BLÅ LM

Ændringer udgives

15. og 30 i hver måned eller efter behov.

Sidst ændret:

19.02.2017

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider. Du får adgang her:

 

 

 

 

Her finder du:

Mødereferater fra bestyrelses-møder og generalforsam-linger, årsregnsskaber,

afgørelse fra Datatilsynet, motorhåndbøger, testsej-ladser, debat og medlems-udveksling om: Instrumenter, Motor, Pantry, Sejl, Rig, Skrog, Toilet, Spil, Sprayhood, Styring, Vedligeholdelse

med mere.

 

Du har også mulighed for at komme med din mening om løst og fast . . . .

Klik ind på "MedlemtilMedlem" og læs hvad du har lyst til. Her er der rigtig mange gode råd, givet af medlemmer, der har gjort sine erfaringer.

Det er efterhånden et ret stort bibliotek, men har du evt. noget, som du synes vi andre i klubben kan have gavn af, så læg det ind eller mail det til een af os i bestyrelsen.

Medlemsskab giver også adgang til årstræf og delta-

gelse i regionale arrange-

menter.

 

Rabat:

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

se mere, klik på rabat: RABAT

 

Se hvem der medlem

i din havn på

LMKlubbens medlemliste under "Medlem til medlem"

ajourføres hver måned, sidst:

31. januar 2017

Antal både 358

Antal medlemmer: 474

Kontingent koster:

Familiemedlemsskab kr. 150,-

Personligt medlemsskab kr. 100,-

pr. kalenderår

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark."

 

 

Husk jævnligt af opdatere din browser, ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder!

Send os et foto og et par ord om din båd til denne rubrik:

Medlemmers "BÅD-PORTRÆT":

BLUE DANE, Fyn

Alle ved hvordan en LM32 ser ud udefra, derfor vedlægger jeg et par billeder indefra, af en kopholder og en køkkenskuffe.

Jeg vil lige starte med at bede folk kigge på vores blog. Den findes nemt ved at søge på "Blue Dane over Atlanten".

Vi har haft båden liggende i Nyborg, Assens, Fåborg og nu i Middelfart på bro 4 i den store marina. Den megen flytten rundt, betyder at der bag på båden blot står Fyn.

Da vi bor i Dalum/Odense lige midt på Fyn, har vi ca. 34 km til alle havnene på øen.

Det er meget forskelligt hvor meget vi bruger båden. De fleste år ligger den bare i havnen og bliver brugt som et flydende kolonihavehus. Man kan undre sig over vi overhovedet har sat masten på.

Andre år tager vi så revanche og bruger båden fuldt ud, og lidt til. De seneste år er min dreng Bjarne blevet interesseret i tanken om det frie liv på vandet, og har købt 1/3 af båden.

Klik her for at fortsætte ...

 

Generalforsamlingen den 18. februar

blev afholdt i Middelfart med godt 40 deltagere.

Se referat med fotos her.

Julen og et nyt år står for døren. 17.12

 

Klubben har haft et forrygende år og vi glæder os over at kunne hilse rigtig mange nye medlemmer velkommen iblandt os.

 

En fantastisk “indian summer” rundede lige sejlsæsonen af på dejligste vis.

Nu har vi sikkert alle vore både klar til vinterens strabadser, hvad enten de er i vandet eller sat på land. Lad os ønske, forårsvejret sikrer gode forhold for klargøringen til 2017-sæsonen og til installation af det, vi har forberedt derhjemme, eller de maritime julegaver, det er blevet til!

Bestyrelsen iværksatte i efteråret projekt “Ambassadør” med henblik på at supplere vores netaktiviteter og fremme lokale aktiviteter og nærvær. Læs mere om det nye tiltag HER

Det første arrangement blev et succesfuldt og velbesøgt virksomhedsbesøg hos Schultz i Kolding . Vi håber mange vil følge trop og sætte lokale tiltag i gang. Henvend jer meget gerne til Herluf med oplæg. Vi er indstillet på at støtte op omkring det, så godt som vi formår.

Vores hjemmeside har i årets løb haft 44000 egentlige besøg svarende til at vi hver især gennemsnitligt bruger indholdet et par gange om ugen. Der bliver også kigget på os udefra, for ca. 6000 udenfor Europa har besøgt os i årets løb.

 

 

 

 

 

 

Som noget nyt indførte vi i december mulighed for en “byttebørs” som vi håber I vil benytte og få glæde af.

En af vinterens aktiviteter er generalforsamlingen, som i 2017 bliver lørdag den 18. februar. Stedet er ikke endelig fastlagt, men vil blive centralt i landet og nær offentlig transportmulighed. Husk kryds i kalenderen. Vi vil glæde os til et talstærkt fremmøde.

Husk nu at indsende svar på vores julerebus til Per, så han har nogle at

udtrække gevinster til!

 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år 2017.

Sejlerhilsener fra bestyrelsen

Hans Erik

 

Vi er i bestyrelsen i gang med at opdatere alle LM-datablade..

Vi mangler især oplysninger om LM både fra 30 fod og opefter.

Kan du hjælpe, så giv bestyrelsen et praj.

LM Klubben på besøg hos Schultz 12. nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schultz domicil på Hesselly, Kolding

 

Vi mødte 42 frem i forventning om at se og høre en masse om virksomhedens produkter, som i dag overvejende består af kalecher.

Nicolai Schultz, søn af virksomhedens ejer, tog imod og stod for projektet i virksomheden, som har 9 medarbejdere.

Med assistance fra sin far og virksomhedens ejer, Preben Schultz, sælger Henning Skouboe og sejlmager Anders Hilkjær blev vi guidet igennem processen med materialevalg, tilskæring af en kaleche, syning og ikke mindst vedligeholdelsen. Der blev stillet rigtig mange spørgsmål og jeg tror, der kom fyldestgørende svar til alle spørgere.

Virksomheden har ikke produktioner i udlandet. Man har prøvet det engang uden succes og derfor bliver alt bearbejdet på sejlloftet i Kolding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der følges med i skæremaskinens arbejde.

 

Virksomheden er måske Danmarks førende med produktioner til brugte både. Kalecheproduktionerne er som regel i mindre antal og skæres derfor enkeltvis. Til LM bådene skærer man dog til lager. Man kan skære op til 10 produkter af gangen. Modsat de store sejllofter, hvor medarbejderne måske kun har en enkelt opgave som ved et samlebånd, så gør hver enkelt medarbejder hos Schultz Kalecher ”deres” produkt færdigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kalecher kontrolleres på en "rigtig" båd.

 

Virksomhedens medarbejdere udviste stor faglig stolthed over den kvalitet, hvormed de kunne levere deres produkter i. Når en kunde bestiller en vare kommer der et fejlfrit produkt frem til pågældende. Den største bekymring hos virksomheden er til om bådproducenterne også leverede et tilsvarende nøjagtigt og fejlfrit produkt - hvilket kræves for at for at tingene kommer til at passe sammen og går op i en højere enhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige detaljer på en Schultz Quick-Bompose diskuteres.

 

For LM bådenes vedkommende har Schultz Kalecher skabeloner liggende over alle typer og årgange. Så ring blot med oplysning om bådtype og årgang – så klarer Schultz Kalecher resten.

Virksomhedens arbejde består ligeledes af en del reparationer af sejl, kalecher mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev tid til en god bådsnak under kaffen.

 

Der blev tid til personlige konsultationer, hvor nogle gæster havde medtaget arbejdsopgaver til virksomheden – ligesom andre lavede bestillinger på nye ting til deres både.

Jeg tror alle fik noget brugbar viden med hjem om vedligeholdelse og om hvorfor kvalitet og pris hænger sammen.

 

 

 

 

Specialopgave for

hans kgl. højhed

prins Henrik:

Behageligt ryglæn

til dragen.

 

 

LM bådene og Schultz Kalecher er to størrelser, som unægtelig hænger sammen – ikke mindst historisk. Schultz Kalecher var jo næsten med til fødslen og har fulgt bådene gennem livet som en rigtig Gudmor ville have gjort det.

LM Klubben, Danmark, ser frem til et rigtigt godt samarbejde med Schultz Kalecher i fremtiden. Et samarbejdsområde vil blive, at skulle Schultz Kalecher få behov for at lave en opmåling på en LM båd – så kontaktes LM klubben og vi formidler kontakten til et af vores medlemmer med rette bådtype.

 

LM Klubben, Danmark, siger tak til Schultz Kalecher for at give os et lille indblik i deres virksomhed og glæder os til samarbejdet fremover.

LM Klubben overrakte Schultz Kalecher og Nicolai et klubflag (200x100 cm) i håb om virksomheden kan og vil bruge det som positiv reference.

 

Fra Assens til

London t/r 2.

 

Følg med i

Mirela og Mikael

Dokkedals spændende

tur i 2002

” Turen til London 2002 ” er blevet til på baggrund af vores oplevelser fra sommerens sejlads over på den anden side af Den Engelske Kanal, en tur vi har glædet os meget til. Vores erfaring med LM bestod i 4 måneders sejlads til Paris på floder kanaler og en sommerferie til Bornholm. Det var således for første gang vi prøvede kræfter med Nordsøen og med flere dages sejlads i træk.

Følg med i 2. og sidste del indtil de er tilbage i Assens:

 

Følg med i sidste afsnit af turen i LM32`eren indtil de er tilbage i Assens igen.

 

Da jeg overtog styringen, var vi vidner til den mest pragtfulde solopgang nogensinde!

 

 

 

Efter 32 timer, kl. 20 d. 18.06.02, smider vi anker på 5 m. vand, i højre side af Themsen. Da vi kom på Themsen var det som at sejle ind i Storbælt. Det er jo et stort floddelta med flere forskellige sejlrender og vi valgte den der hedder Kings Channel – Barrow Deep. Grunden til vi stoppede så pludseligt og tidligt på dagen var modstrømmen. Pludselig kunne vi mærke at vi ingen vegne kom så vi kunne lige så godt sove de 6 timer til strømmen vendte. Vi satte uret til at ringe kl. 5 men vi blev vækket ved 4 tiden af nogle mærkelige bump. Det var bådens køl mod sandet på bundet af floden! Ekkoloden vidste da 0.8m og vi stod godt fast. Heldigvis blev det igen dybt da strømmen vendte og først ved 6 tiden kunne vi lette ankeret og sejle mod hjertet af London.

Det blev så d.19.06.02 og ved middagstid kom vi tæt på Tower Bridge. Traditionens tro, fotograferede jeg Blue Dane sejlende foran Londons kendetegn. ( sidste gang var det jo Eiffel Tårnet i Paris år 2000 ).

 

Vi kom ind ved højvande så det var muligt at sluse ind i St. Kathrines Havn. Det er en dyr havn, 20 £ per nat + 3.75 £ for elektricitet ( ca. 285 kr. / nat ) Men, vi tænkte bare på hvor dyrt det måtte har været at bo på et af de hotelværelser med samme udsigt over Themsen som os! Alle folk omkring os farede af sted til og fra deres travle jobs iført jakkesæt og den evige mobiltelefon. En atmosfære af travl by og travle mennesker overalt, kun os, turister med håndklæde på skulderen på vej til bruseren om morgen. That` s life!

Vi blev 3 nætter i St. Kathrines Havn. Den ene af dagene brugte vi på at gå en tur omkring Tower Bridge og på at se Tower of London udefra, grunden de skyhøje priser for entre.

Vi tog billede af Themsen ved HW og LW. Tidevandsforskellen var oppe på 6m. og det var nyt og imponerende for os.

 

En anden dag tog vi på marked i inder-kvarteret. Det vidste sig at være en god ide da børnene fik mulighed for at købe forskellige småting. På et tidspunkt, skulle både Bjarne og jeg sådan bruge et toilet, så vi skyndte os ind på en pub. I hele virvaret og fordi vi ikke skulle vække opsigt, opdagede vi ikke, at vi begge gik ind på mandetoilettet. Først da vi kom ud så vi at der stod ”Gents” over døren. Alle gæsterne fik sig et billigt grin denne formiddag!

 

Fra starten af havde vi planer om at komme over og se Greenwich museum med den berømte Meridian og Observatoriet. Derfor blev vi enige om at sejle ned af Themsen, ca. 2km, til South Dock Marina. Derfra gik vi en lang, lang tur på ca. 3 km. gennem den sydlige del af London for at besøge Greenwich. Først da vi kom tilbage fandt vi ud af at der var en direkte bus dertil! Til gengæld fandt vi en masse spændende butikker, grønthandlerne m.m. hvor priserne passede lidt bedre til vores pengepung. Ikke for at lyde nærig, men hvad siger I til en kasse alm. øl til 300 kr.? Og det var endda dansk Carlsberg!

Museum i Greenwich var til gengæld gratis. Observatoriet ligger for enden af en temmelig stejl bakketop så vi var godt trætte, sultne og tørstige da vi endelig kom tilbage til havnen.

 

Søndag d.23.06.02. Vi ligger stadig i South Dock med planer om at sejle videre på Themsen og derefter til Ramsgate. Vi havde 35 l. diesel tilbage i tanken og dieselbåden sejlede ikke om søndagen. Derfor kikkede vi på vejrudsigten og tidevandstabellen. Vi aftalte med havnemesteren at blive sluset ud kl. 02.00 hvorefter vi sejlede hele dagen for sejl, d.v.s. drev med strømmen for der var ingen vind. Over middag, da strømmen stod stille, lavede vi pandekager og svømmede rundt om båden i de mest pragtfulde solskinsvejr. Fartmåleren kunne ikke blive enige med sig selv om at vise ingen fart eller 2kh.`s fart over bunden! Den havde det lidt svært ved at tælle i strømhvirvler!

Ved 19.30 tiden havde vi så meget modstrøm og vi var godt trætte, så vi besluttede at starte motoren og sejle ind ud for byen Margate og kaste ankeret. Det begyndte at blive mørkt og, selv om vi kun manglede få sømil til Ramsgate, besluttede vi at vente med at komme ind til tidligt næste morgenen.

 

 

 

Mandag d.24.06.02. Vi vågnede tidligt fordi vinden havde ændret retning og skibet gyngede voldsomt. Kl. 05.00 blev vi trætte af det, og ville gå ud og lette ankeret for at komme tidligt i havn. Men nej, ankeret var umuligt at rokke fra stedet! Efter an halv time og ved hjælp af en franskbrødskniv kom vi endelig fri. Vi hev et helt fiskegarn op som vores anker havde sat sig uhjælpelig fast i. To timer senere lagde vi til i Ramsgate, meget tilfredse og glade, dels fordi det var en varm og rolig dag, dels fordi vi fyldte diesel på for 20 pence literen! ( 2,5kr. ). Ramsgate er en by der virkelig er et besøg værd for alle, der sejler i Dover Strait. Vores gode oplevelser hedder fine gågader, billige supermarkeder, gode faciliteter, gode muligheder for at spise ude, eller tage et stykke godt kød med til grillen ombord. Med andre ord, noget for enhver smag og pengepung. Men stadig alt for dyr vin, øl og spiritus. Ikke fordi vi drikker meget, men et glas rødvin er mere end velkommen på vores aftensbord.

I Ramsgate mødte vi igen et par hollændere som lå ved siden af os i London og var på vej tilbage til Holland efter 3 uges ferie. De boede tæt ved østkysten så de kunne være hjemme efter et døgn. Vi må indrømme, vi var en smule misundelige over det, da vi selv skulle bruge mindst en uge for at sejle direkte til London. Men vi havde til gengæld ikke travlt på tilbagevejen og undersøgte muligheden for at sejle igennem Holland med mast på. Hollænderne var hjælpsomme med gode råd og lånte os en logbog over alle hollandske havne.

 

Torsdag d.27.06.02. Vejrudsigten for de næste mange dage bød på kraftige vindstyrker og faldende temperatur. Vi besluttede at forlade England mens vejret stadig var ok, og sejle til Vlissingen i den sydlig Holland. Af hensyn til strømforholdene skulle vi kaste los allerede kl.03.30. Men da Ramsgate er en meget travl havn med en masse trafik af forskellige art, fik vi ikke grønt lys før kl.04.30. For første gang i denne ferie, medvind! De første 4 timer sejlede vi 8kn. i timen for forsejl alene. Til gengæld, de 2m. høje bølger og bådens bevægelser fra side til side gjorde at vi også fik to søsyge børn ombord. Efter planen skulle vi anløbe Vlissingen kl.19.00 så det passede med medstrømmen. Men forsinkelsen fra Ramsgate på en time gjorde at strømmen nåede at vende den sidste halve time inden havnen. Motoren løb med 2500 omdrejninger og en fart på knap 3kn.! (normalt 6kn ved 1800 omdr.)

26.12

 

Fik du ikke læst Boje Larsens 4-delte serie om en spændende sejlads til bl.a. Skive og Oslo?

 

Så læs hele artiklen på "MedlemtilMedlem"

Lokale

aktiviteter

Kære medlem af LM Klubben Danmark 19.02

 

Vi er mange LM bådejere i Danmark - og i hver havn. Mange kan ikke deltage i det årlige sommertræf af forskellige årsager, arbejde, distance, tid mv, og derfor vil vi gerne inddrage så mange som muligt i klubfællesskabet gennem lokale aktiviteter.

Det er vores håb, at vores medlemmer lokalt vil gå sammen om at lave nogle aktiviteter til fælles glæde og gavn.

Lokale aktiviteter kunne f.eks. være et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene og hvor man sætter hinanden stævne.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort. Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

 

Når der er sat tid og sted på en aktivitet, så bidrager foreningens bestyrelse gerne med at udsende en invitation både på hjemmesiden og på mail direkte til medlemmerne i lokalområdet for at få så mange med som muligt. Det kræver bare en lokal tovholder.

LM klubben vil støtte aktiviteterne økonomisk i rimeligt omfang og i den udstrækning økonomien tillader det.

 

Jeg håber disse ord kan være en inspirationskilde til Din aktive medvirken til udviklingen i klubben. Kunne du tænke dig at iværksætte og søsætte et projekt hører vi meget gerne fra dig.

LM-Klubbens tovholder på de lokale aktiviteter, Herluf

 

Hvis du vil være tovholder lokalt med en eller flere aktiviteter f.eks. et virksomhedsbesøg, foredrag, lokal LM-træf, eller noget helt andet, vil LM Klubben støtte det… Læs mere om klubbens tiltag. HER … se forslag til invitation HER

 

Lokale aktiviteter kunne f.eks. se således ud:.

Lørdag den 7. maj 2017:

lokal LM-træf Brejning lystbådehavn. Se invitation . . . link

Lørdag den 24. juni 2017:

lokal LM-foredrag Århus.

Se invitation . . . . link

 

 

 

Sidste nye indlæg på LM-Blokken "MedlemtilMedlem"

 

 

Septre, pullerter mv.

 

16.02

 

Reparationsforslag: Septre og pullerter

 

Rens og slib skade-området. Klip en stykke glasfibermåtte i småstykker og bland det med polyester. Fyld hullet op og evt. forstærk stedet under . . . læs mere på Medlem Til Medlem under skrog og dæk.

 

 

Vand ovenpå Kalechen, 29.01

Hvorfor står der vand på kalechen? af Herluf Jensen

Svaret er ganske enkelt efter udsagn fra Schultz Kalecher - bøjlerne bliver bøjet lidt flade med tiden og bliver næsten vandrette. Dermed holder de ikke kalechen spændt ud.

Bemærk at bøjlen runder lidt . . . Læs mere under "Sprayhood" på Medlem til Medlem

 

 

Stævnrørstætning 27.01.

Kenneth Poulsen 17. januar kl. 06:10

Hej, jeg skal have gjort noget ved den evigt dryppende stævnrørstætning på vores LM27, det er den som skal have fedt ca. en gang i timen. Der sidder en pakdåse i enden af den og tætner . . . . læs mere under MOTOR på MedlemtilMedlem

 

 

Vedligeholdelse: Folie på båden 17.01.

Nogle har folie på bådene som jeg.

Hermed videregives lidt råd fra min fagmand.

Min øverste blå stribe har bådens tidligere ejere lagt blå folie på med cirka 1 meter lange stykker. Det har holdt nu i 5-7 år og ser stadig pæn ud. På tæt hold ..... lær mere på "vedligehold"

 

 

Se alle de andre gode råd om slanger, bundventiler, søfiltre o.s.v. på vores blok "MedlemtilMedlem".

 

Se og download også den nye vejledning over

forårsklargøring. Den ligger i Biblioteket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto fra sommeren 2016

Foto fra Herluf Jensen.

Så er der kun 3 måneder til sæsonstart!

Indtil da, lader vi tankerne gå tilbage til de skønne minder fra sidste år. Har du nogle fotos, du vil dele med os andre, så send en mail eller kontakt bestyrelsen. På forhånd TAK!

05.feb.2017

Huskelister til forårs- og efterårs-arbejder på en LM27

 

Et tidligere medlem, Peter Milton, har sendt os dette: 15.02

 

Vi købte vores LM 27 i Frederikshavn i 2008, og sejlede den til Sundby Sejlforening i København, hvor den har ligget, indtil den blev solgt sidste år.

Listerne har jeg skrevet i ejer perioden, men det blev, som det ofte sker, først da båden skulle sælges, at listerne blev skrevet på PC til den nye ejer i Hundested.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Huskelisterne er også meget anvendelige for andre LM-både, men ved større og mindre motorer skal der naturligvis justeres på mængden af olie m.m.

 

Listerne ligger i biblioteket og kan downloades herfra.

 

 

Jeg har med hidtidige henvendelse oplevet at der er flere størrelser og typer.

Til dem, der er interesseret er der lidt mål og information i min lille hjemmelavede brochure

Her kan man se om det passer til den størrelse og det behov vi har haft.

LM-sejler starter produktion op af

Gasbrænder-hoveder

Christian Øllegaard, siger:

 

Jo, det hele startede med at vi, som mange andre ikke kan få reservedele til brænderene i pantryet.

Besynderligt nok har Cramer fabrikken i Italien ikke lavet disse dele i rustfrit stål, men i galvaniseret jern.

Jeg har fået oplyst, at fabrikken er lukket for ca. fire år siden

Jeg stod nu selv over for en total udskiftning af pantry med vask, eller finde en anden løsning.

Jeg er værktøjsmager og kon-struktør, og har af den vej haft mu-lighed for at konstruere et værktøj, og med noget rabat kunne købe værktøjet og leje en 50 ton presse til at fremstille brænderne

Jeg sælger et sæt for 430 kr. inklusiv porto og håber på at jeg på den lange bane at få værktøjet betalt, samtidig med jeg slap for total udskiftning af pantryet

 

 

Læs mere under MedlemtilMedlem - Pantry, og kontakt

Karin og Christian Øllegaard

Søgade 4, 6000 Kolding

40533155

co@kc-trading.dk

 

 

M O B

Miraklernes tid er ikke forbi ...

men derfor kan man jo godt beskytte sig!

 

Skrevet af: Herluf Jensen,

Skipper på LM 27 Fonsie af Haderslev.

 

Affødt af miraklet fra Vordingborg, hvor en lystsejler faldt over bord og båden fortsatte selv for autopiloten, blev jeg tilskyndet til som ofte singlesejler, at anskaffe mig en personlig nødsender som ekstra tilbehør til båden.

 

Dette er ikke en egentlig test af de forskellige nødsendere på markedet, men en gennemgang af 4 udvalgte sendere inden for samme prisleje på cirka 3000 kroner. Der kan komme et ekstra gebyr på for at kode senderen.

 

Jeg kiggede derfor på 4 nødsendere af følgende mærke:

 

(1)Kannad Safelink PRO,

(2)Easy One AIS SART,

(3)Mc.Murdo PLB og

(4)Easy + Rescue AIS SART.

 

Udgangspunktet for de 4 udvalgte var, at de skulle være til at bære i et bælte eller på redningsvesten uden alt for meget besvær. For meget besvær ved at bære nødsenderne ville måske blot afføde manglende brug, og dermed helt uden betydning for sikkerheden om bord.

 

 

Gennemgang af de 4 udvalgte nødsendere:

 

 

1 . Kannad Safelink Pro.

Nødsenderen er en mellemstor sender og er lidt større end de øvrige sendere her i gennemgan-gen. Derfor fylder den også lidt mere at have i bæltet. Senderen aktiveres manuelt ved mand over bord.

Der følger en container beregnet for dykkere med til senderen.

Funktionstid op til 48 timer. Nødsender med GPS på 406 MHZ som går til COSPAS-SARSAT satellitsystem, som omgående alarmerer relevant redningsstation. Sender også på 121,5 Mhz, som kan anvendes til pejling fra fly og redningsfartøjer.

Batterilevetid 5 år.

Kræver registrering med MMSI nummer.

 

2. Easy One AIS SART:

Nødsenderen er lille handy, som kan være i en redningsvest, en lomme eller hvor man foretrækker det. Den aktiveres automatisk ved vandkontakt og kan aktivers manuelt. Skumsprøjt o.l. vil ikke udløse senderens nødsignal.

 

Funktionstid i mere end 36 timer.

Batteri levetid ca. 7 år.

Senderen er forsynet med en positions-Flashlampe.

 

Sender til AIS modtagere indenfor 7-8 sømil, som vil modtage den nødstedtes GPS position, samt beholdne fart og kurs. Forbehold ved dårligt placeret modtager og særlige forhold.

Kræver ikke registrering.

 

3. Mc.Murdo PLB fastfind 220

Nødsenderen er lille og handy, og kan let bæres i lomme, i bælte eller på redningsvest. Der medfølger flydepose.

Sender ved aktivering alarm og GPS position til Cospas Sarsat på 406 Mhz, som så omgående kontakter nærmeste redningsstation. Kan pejles af fly og redningsfartøjer på sendefrekvens 121,r Mhz. Har indbygget kraftig SOS-flash til nær-signalering.

Funktionstid min. 24 timer.

Batterilevetid 5 år.

Kræver registrering med MMSI nummer.

 

 

4. Easy + Rescue AIS SART

Lille handy nødsender, kun 128x76x32mm. Vejer 350 gram og kan derfor let bæres i lomme, bælte eller på redningsvesten.

 

Nødsender til alle AIS modtagere med et aflæseligt symbol. Sender fra vandoverflade indtil 3 sømil. Væsentlig længere rækkevidde ved højere placering.

Sender ikke til kyststationer eller satellitter. Kan fås med automatisk aktiveringsfunktion ved vandkontakt.

Funktionstid 96 timer.

Batterilevetid 5 år.

Kræver registrering med MMSI nummer.

 

Konklusion:

 

Alle nødsendere kan det, som forventes af dem, nemlig at alarmere til skibe i nærområdet.

 

Dog har (4) Easy + Rescue AIS SART og (2) Easy One AIS SART den ulempe, at de kun sender til AIS modtagere, - ikke til satellit og redningsstationer. Til gengæld bør også nævnes, at den nærmeste hjælp, ofte er den bedste hjælp!!

 

En af nødsenderne har yderligere Flash-lampe og en har kraftig flash-alarmsender.

 

De helt små nødsendere (3) Mc.Murdo PLB fastfind 220 og (4) Easy + Rescue AIS SART virker umiddelbart meget tiltalende, fordi de er meget lette at have i en lomme. Ved nærmere eftertanke er jeg dog kommet til det resultat, at en meget lille nødsender i lommen måske ikke er den mest optimale sted at have en nødsender i en nødsituation. Jeg forudser, at det kan blive meget vanskeligt at fiske senderen frem fra lommen og aktivere den – for ikke at nævne muligheden for at miste den før aktiveringen. Her SKAL man finde placering på redningsvesten. For redningsvesten benyttes vel altid ude på vandet??

 

Mit valg faldt på (1) Kannad Safelink Pro fordi den var til at få øje på. Den fylder lidt mere og er alligevel til at bære i et bælte. Den sender til COSPAS-SARSAT satellitsystemet og nødsignalerne sikres dermed at blive modtaget af relevant redningsstation. Den opfylder således mit krav til en nødsender.

 

COSPAS-SARSAT

Cospas-Sarsat satellitsystemet er er SAR system (Search And Rescue), der omgående videresender en alarm til relevante redningsstationer, så redningsaktion kan påbegyndes straks. Systemet kan såvel pejle en sender som modtage en alarm, som indeholder GPS position. Redningshelikopter samt rednings-fartøjer kan samtidig pejle den nødstedte på frekvensen 121,5 Mhz.

NB;

Fra Mogens Larsen , VHF-skolen/VHF-shoppen, har jeg erfaret – at de stort set kun sælger (3) Mc.Murdo PLB fistfind 220.

 

Træf dit valg – mirakler er ikke til at stole på…..!!