Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

Havneguide App

 

Havneguide på App'en: Tursejler

 

Ny version af "Tursejler" uden login kan hentes i Appstore og Google Play.

Med Dansk Sejlunions App Tursejler har du adgang til en havnelods over danske lystbådehavne, en oversigt over Dansk Sejlunions turbøjer og mulighed for at følge dine venner til søs. I samarbejde med FLID er der endvidere mulighed for se bookbare havne og booke en gæsteplads via appen.

 

Havnelodsen indeholder oplysninger om faciliteter, priser og havnekort over hver enkelt havn. Informationer om havnene opdateres løbende af havnemyndigheden.

 

Dansk Sejlunions ca. 150 turbøjer

vises med position og ansvarlig klub.

"Tursejler" fra Dansk Sejlunion giver

dig masser af muligheder

 

Appen er gratis!

"Tursejler"

kan hentes på AppStore og

Googleplay og er gratis

 

Mangler du en lille blok, en hunderedningsvest eller vil du købe eller sælge LM - båd,

så indryk dit opslag her, og det er gratis for ALLE.

 

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider. Du får adgang med dette link:

 

 

 

Husk at bruge det log-in, vi udsendte 1. juli!

Se vor udførlige instruktion HER

 

Du kan finde::

Mødereferater fra bestyrelses-møder og generalforsam-linger, årsregnsskaber,

afgørelse fra Datatilsynet, motorhåndbøger, testsej-ladser, debat og medlems-udveksling om: Instrumenter, Motor, Pantry, Sejl, Rig, Skrog, Toilet, Spil, Sprayhood, Styring, Vedligeholdelse

med mere.

 

Sidste NYT

10.10 Nyt LM logo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en kreativ indsat i bestyrelsen og en godkendelse fra LM Windpower, kan vi nu præ-sentere det nye logo.

 

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der er medlem

i din havn på

LMKlubbens medlemliste under "Medlem til medlem"

ajourføres hver måned, sidst:

30. september 2017

Antal både 460

Antal medlemmer: 615

 

 

 

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 21.10.2017.

 

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder!

Se vores vejledning HER

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god afslutning på sejlsæsonen 2017.

 

Nu må vi alle indstille os på, at kulden melder sig, at vi skal have vore både forberedt på vinterens strabadser og at vi forhåbentlig kan udnytte vintermånederne enten med bådrelateret arbejde eller fælles oplevelser sammen med andre LM-sejlere.

 

Bestyrelsen har vurderet lidt på årets forløb indtil nu og specielt efter vores sommerhilsen til jer, så hermed lidt status og tanker fra vores side om den nærmeste fremtid.

Efter en lang og sej kamp med mobilepay er det lykkedes os at få en fornuftig løsning, så man nu kan betale kontingenter og online-indmeldelser til klubben via mobilepay. Det ser ud til at muligheden er blevet særdeles godt modtaget og den er samtidig til god hjælp for vores kasserer.

LM Windpower har set lidt på sine ”rødder” eller sin ”kulturarv” og købte i den sammenhæng en LM Mermaid 380, som i forvejen var medlem af vores klub (Afrodite ved Bjarne Hein Christiansen).

LM Windpower er nu medlem af LM Klubben og engagerer sig positivt i vores forenings virke. Det kommer der sikkert mulighed for virksomhedsbesøg og forhåbentlig ny viden om vore gamle skuder ud af. Vi er i hvert fald inviteret til at se på og gøre brug af de informationer, vi kan finde sammen med mangeårige erfarne medarbejdere i deres arkiver.

Det kommer der mere ud om i løbet af det næste års tid, så glæd jer til det.

LM Klubben har også studeret sin kulturarv. Vi fandt frem til den designer, der står bag langt de fleste LM-både, nemlig Palle Mortensen, som Herluf og jeg besøgte i Kolding Modelbåds Klubs lokaler, hvor vi tildelte Palle et æresdiplom for hans indsats og den betydning den har haft for vores klubs eksistens.

I løbet af sommeren rettede vi henvendelse til LM Windpower med henblik på fortsat at kunne benytte de originale LM Logoer med kronen over L-stregen. Man var overordentlig positivt indstillet og vi har valgt det nye logo, som I nu ser på vores hjemmeside som symbolet på vores LM Klub.

 

Mens vores årstræf ikke fik den store opmærksomhed og derfor blev aflyst, blev det til et dejligt lokaltræf på Årø med Herluf som tovholder i august måned. Det er vort håb, at der er nogle, der melder sig under fanerne og medvirker til lignende eller andre lokale aktiviteter. Vi vil i hvert fald bakke op fra klubbens side.

 

Generalforsamlingen i 2018 har vi fået fastlagt.

Den bliver igen afholdt i Middelfart Sejlklub, som velvilligt har stillet lokaler til rådighed. Datoen bliver 03.03.2018. Program kommer senere men sæt kryds i jeres kalendere allerede nu.

Foreløbigt planlagt i resten af 2017 og 2018:

4.11.2017: Besøg hos John Mast i Greve.

Vinter/Forår 2018: Virksomhedsbesøg hos LM Windpower.

03.03.2018: Generalforsamling i Middelfart.

16.-17. juni 2018: Årstræf i Bogense, hvor vi håber at se rigtig mange af jer i en dejlig havn og en by og omegn med masser af oplevelsesmuligheder.

 

Vi ønsker jer en udbytterig vinter med klargøringen af jeres både til den kommende sejlsæson.

Sejlerhilsen til jer alle fra

Hans Erik, Per og Herluf.

 

Hjælp LM klubben

med registrering

af ID-numrene . . .

Vær med til at få kortlagt vore bådes ID-numre og derved hjælpe os med at få kortlagt bådantal og få forståelse af visse bådtypers nummerering.

Deltag ved at indføre din båds ID-nummer i dette skema

LINK HER.

Vi har tænkt os, at I gennemfører registreringen i perioden 1.11 til 15. april 2018, hvorefter vi opgør resultatet af jeres anstrengelser.

 

Som tak for din medvirken, deltager du i konkurrencen om et Watski/Masnedø-gavekort kr. 250,-

 

Bliv medlem af LM Klubben.

- og få adgang til nyttig information i

 

 

Kontingent pr. år kun

kr. 100,-/150 pr.år

MobilePay/Dankort m.m.

LINK HER

Se nyt om Fredericia LM Klub længere nede ...

inviterer sammen med

JOHN MAST A/S

til virksomhedsbesøg

 

lørdag den 4. nov kl. 11.00 på adressen:

Lunikvej 12, 2670 Greve

Tlf. 43905600

Program:

•Firmaets historie

•Mastepleje - Diverse spørgsmål

•Salingsfæste erstatning - http://shop.johnmast.dk/l23- 8/salingsfaeste-erstatining-125e-3od-p356

•Rundvisning

•Kaffe, the

 

 

Tilmelding: Hurtigst muligt, senest 3.11. kl. 12 til Herluf Jensen herluf.jensen@webspeed.dk med medlemsnr., navn, hjemsted samt deltagerantal.

Æresmedlem af LM Klubben, Danmark

 

Skibsingeniør

Palle Mortensen af Herluf Jensen

 

Formand for LM Klubben, Hans Erik Jørgensen, overrakte Palle Mortensen et ÆRESDIPLOM med udnævnelse til æresmedlem af LM Klubben, Danmark, tirsdag d. 29.8.2017.

Palle Mortensen har en meget stor ære for at LM Klubben, Danmark, eksisterer i dag med mere end 600 medlemmer - alle med både fra en tid og fra en virksomhed, hvor Palle Mortensen gennem sit arbejde som skibsingeniør skabte en succes som virksomheden byggede videre på gennem mange år fremover.

Palle Mortensen, der er født 4.4.1935, er uddannet skibsingeniør fra teknikum i Odense. Han kom til LM Glasfiber i 1965 som produktionschef efter ansættelse af Aage Skouboe.

Palle havde forinden i Strandby ved Frederikshavn konstrueret og lavet en 21 fods damjolle. Båden og formen fik han lov at tage med ind i firmaet af Aage Skouboe. En dag kom Aage Skouboe og spurgte ham, om de måtte bruge hans jolle til at lave en anden båd efter. Palle gav sin tilladelse og en båd blev skåret op og der kom en LM 23 ud af det. Yderligere blev der lavet en 16 fods jolle, som senere dannede grundlag for formen til LM 27. LM 27 kom dog først i produktion efter Palle Mortensen havde forladt virksomheden omkring 1970.

Børresen bådebyggeri i Vejle lavede modellerne til nogle af formene til LM bådene.

Palle Mortensen blev efterfølgende ansat hos Sagitta Bådene i Svendborg som produktionschef. Han kom senere til Masnedø Værftet i Vordingborg, hvor han indgik i et partnerselskab med daværende ejer Laurids Lund. Sammen byggede de Kitt 25.

Samarbejdet varede dog kun kort, hvorefter Palle Mortensen blev konsulent hos Norske JOTUN i Københavns afdelingen og flyttede senere med dem til Kolding.

Palle Mortensen startede omkring 1977 sit eget bådværft op i Christiansfeld, hvor Mascot 20, 24 og 28 blev sat i produktion. Virksomheden ophørte i 1982, hvorefter Palle forlod bådbranchen og fik ansættelse på TREFOR i Kolding som projektingeniør i fjernvarmeafdelingen.

 

 

Palle Mortensen overrækkes æresdiplom af LM Klubbens formand, Hans Erik Jørgensen i Kolding Modelbåds Klubs lokaler 29.8.2017, hvor han som mangeårigt medlem er i gang med at bygge en model af Mascot 43.

I tidernes løb har Palle Mortensen således haft med konstruktion at gøre på mange både foruden LM 16-17, LM 23 og LM 27. Der kan nævnes Mascot bådene med den største på 43 fod, som der dog kun blev bygget et par stykker af. Yderligere var Palle Mortensen involveret i Kitt 25 og Venus 31 der begge i konstruktionen har Palles meget udtalte personlige aftryk. Disse både fik dog flad agterspejl for at give plads til en agter kahyt, som dog ikke alle fik.

Fælles for LM 16-21-23-24-27-29 bådene er, at det er Palle Mor-tensens streger, som danner grundlag for alle bådene. Mange af disse er af LM blevet modificerede og moderniserede gennem tiderne uden Palle Mortensen selv har tegnet og foretaget ændringerne. Det kunne man gøre dengang, hvor man ikke gik så meget op i papirarbejdet og ikke sikrede sig ophavsrettigheder fra konstruktørsiden til bådene.

Palle Mortensen har ganske naturligt selv været lystsejler og måtte desværre af helbredsmæssige årsager afhænde sin Mascot 20 for tre år siden. Sjovt nok, har Palles søn netop købt en af sin fars både – nemlig en Venus 31. Så sejlsporten strømmer i familien Mortensens blodårer.

 

Palle Mortensen med modellen af LM23

1965-1970: LM Glasfiber, Lunderskov

1970-1974: Sagitta Både, Svendborg

1974-1975: Masnedø Bådværft, Vordingborg

1975-1976: JOTUN, København- og Kolding Afdelinger.

1977-1982: Palle Mortensen Både Aps, Christiansfeld

1982-1999: TREFOR, Kolding,

 

Vellykket Aarø-træf 5. aug. med masser af vind

Arrangementet fik en rigtig god start med mange tilmeldinger fra både og besætninger fra nær og fjern.

Med 10 både var der udsigt til et tilløbsstykke, som var overraskende og glædeligt. Det er så vanskeligt at være arrangør af udendørs aktiviteter i Danmark. Den ubekendt faktor, vejret, blander sig ofte på en ganske uheldig måde for arrangementerne.

Fredag morgen fortalte meteorologerne således igen om hård vind til kuling på Lillebælt. Frameldingerne til træffet begyndte ligeledes at indløbe. Som skipper på et lystfartøj og med ansvar for sin besætning, må og skal man handle forsvarligt og træffe fornuftige beslutninger uden at tage chancer. Vi sejler for sjov og for fornøjelsernes skyld.

Som arrangør og med korteste vej at sejle til målet for dette lokale LM bådtræf, ankom jeg til Årø Havn fredag formiddag med kraftig vind fra en vestlig retning. Jeg kunne konstatere, at der allerede var ankommet 2 både til træffet. Den ene båd var allerede ankommet torsdag, men besætningen havde en fest at deltage i fredag og havde forladt båden og øen for dagen. Den anden båd, LM 27’eren ”Manana” fra Kolding, var ankommet og havde målt 16 ms på vindmåleren. Heldigvis med en meget rutineret og erfaren besætning.

Efterhånden som dagen gik, forblev der desværre udsigt til et mini-træf med 3 både og besætninger. Selvfølgelig ville vi kunne få en hyggelig weekend sammen os seks personer, men det ville jo være sjovere med en del flere at dele ”historier” med.

 

Lørdag morgen skinnede solen og blæsten var aftaget lidt. Som arrangør, som håbede det bedste og frygtede det værste, føltes det ikke så rart. Men så begyndte telefonen at blive aktiv med SMS’er. Flere tilmeldte både og besætninger ville stå ud fra hjemhavnene og ankomme i løbet af dagen. SMS kom – ”vi har lige overhalet en Mermaid” som går øst om Brandsø… ”vi står lige ud og ser hvor store bølgerne er”.. dejlige meldinger om end tankerne gik på hvor store ”bakkerne” ville være derude.

Jeg blev gjort opmærksom på, at en LM 23’er ”Maj” af Rønbjerg var ankommet og havde fortøjeret i havnen. Båden havde klubflaget i staget. Jeg måtte lige se om det var et medlem. Skipper og besætning var på sommertogt fra Limfjorden og havde planlagt sin hjemtur således Årø kunne anløbes på denne dag.

 

Et par både yderligere ankom om formiddagen og med 4-6 både og besætninger påbegyndte vi træffet kl. 11 som planlagt med en velkomst på LM Klubbens vegne. Skipperne præsenterede sig og fortalte lidt om deres meriter på ”verdenshavene”.

At deltage i et lokal træf kan godt gennemføres selv om man har sin båd stående på land. Det er et spørgsmål om vilje til at ville deltage… Da tager man cyklen, kører afsted og ankommer næsten lydløs i modsætning til de mange støjende Harley Davidsen motorcykler, som samme weekend gæstede Årø Camping. Således gjorde skipper på ”Barwit” af Haderslev” med LM klubflaget flagende fra flagstang på cyklens bagagebær.

Der blev snakket lystigt og tiden gik hurtigt. Lige pludselig var der frokosttid og de fremmødte returnerede til deres både for at ”skaffe”.

Læs mere HER . . .

 

Porto Santo og Madeira, september 2017

med Blue Dane Fyn til de varme lande ...... 05.10

Følg med i vores venner fra Odense og deres oplevelser i LM32 og togten over Atlanten:

 

Den 17. september forlod vi Portugal med kurs mod Porto Santo, en stenkast fra den større ø, Madeira. Vi havde provianteret til fire døgns sejlads, med alt hvad det indebærer: brød, frugt, lidt slik og ellers en plan for aftensmad ombord fire dage i træk. De første døgn havde vi rigtig dejlig vind som betød at vi havde godt med fart på, så alle var glade. Allerede første aften, mens vi var klar til at tænde navigationslysene for natten, var der bid på den ene fiskestang.

Vi fik en rainbow runner på krogen, en meget farverige rovfisk som ikke sådan ville opgive sin tilværelse i havet. Efter vi rullede genuaen ind og gjorde klar til at får den ombord, var vi spændte på situationen, for vi har aldrig fanget fisk fra båden før. Vi havde dog fået at vide, at en smule alkohol i gælerne skulle være nok til at pacificere fisken. Så det gjorde vi! Mik var den der rensede den og så var der mad til 3 dage. Det skulle vise sig at gå mange dage, for dagen efter blev vi begge søsyge og vi spiste næsten ingenting på hele resten af turen ☹. Ikke engang digestive kiks kunne bruges, alt mad var udelukket, og det er ikke ret smart når man skal arbejde med sejl eller holde sig vågen om natten. Så vi var lidt knockoutet i to døgn, hvor nattevagterne var frygtelig lange. Heldigvis blev vi nogenlunde raske igen til den fjerde og sidste døgns sejlads, men vi var temmelig afkræftede og glædede os til at komme i land.

 

Puerto Santo i sigte efter 4 døgns sejlads!

 

Allerede før det blev lyst kunne vi ane konturen af klippeøen Porto Santo, som til forskel fra Madeira byder på en sandstrand på 7 km. Her blev det første gang jeg rigtig var ud at bade og ligge på strand. Op til flere gange. Lækkert! Mikael var også i vandet, men ikke for fornøjelsens skyld men for at rense vores skrue. Der var allerede små rur der startede med at danne en lille koloni dernede. Så nu kan vi sejle 0,5 knob stærkere ved sanne omdrejninger. Alle små hjælp tæller godt i det store regnestykke.

 

Det traditionelle molemaleri blandt mange andre fra hele verden

 

Porto Santo marina ligger ca. 15 min. fra selve byen, så vi gik turen nogle gange, endda med store indkøbsposer fra supermarkedet. Også her skyndte vi os at få vasket tøj, for det var nemlig gratis! Som det sidste inden vi sejlede videre, satte vi vores aftryk på havnemolen med et fint maleri blandt rigtig mange andre, malet af sejlere fra hele verden.

 

Quenta de Lordes, Madeira

 

Madeira har ikke så mange lystbådehavne, så det var ikke svært at vælge. Fra Porto Santo tager det tre timer til Quinta de Lordes, et stort ressort med tilhørende marina. Der er rigtig hyggeligt, men nye facilitetter og tilhørende høj pris :-). Her mødte vi, som tidligere på vores tur, den danske båd, Nordlys fra Vejle, med Jørgen og Lisbeth. Vi ankom på en søndag, så havnekontoret havde lukket, det betød at vi ikke kunne tjekke ind, vi kunne sagtens vente til mandag morgen kl. 9.00. Eller retter sagt, til når havnemesterinden mødte ved en 9.15 tiden. Vi ville ellers være de første på kontoret, så vi kunne indklarere og nå den første bus mod hovedbyen Funchal, men ak, vi er jo sydpå, så må vi vende os til de fleksible åbningstider ;-). Med bussen kom vi også, skal jeg love for! Buschaufførene arbejder åbenbart efter en meget stramt program, så det blev lidt af en oplevelse at blive kørt gennem mange stejle og smalle gader i de små byer på Madeira.

20 pakker Digistive kiks til sejlturene

 

Dejligt at komme hurtigt fra A til B!

 

 

I Funchal kikkede vi forbi havnekontoret og reserverede en havneplads, hvortil vi sejlede et par dage senere. Det var skønt at gense alle de steder vi kunne huske fra tidligere besøg af Madeira. Vi lejede en scooter af to omgange og kørte oppe i bjergene over og under skyerne og nede i de varme dale.

 

Følg med i Mirela og Michael Dokkedals spændende referater fra deres spændende sejlads til ower there!

 

 

PANTRY

Den enkle løsning er ofte den bedste…..

Af Herluf Jensen

LM 27 ”Fonsie” af Haderslev. 29.05

 

Jeg stod i september 2016 for at skulle have foretaget mig noget ved bådens pantry. Gasblusset brændte ikke jævnt og gik ind imellem ud. Pakninger mellem bord og brænderhoved var næsten brændt væk.

Jeg lavede et hul neden fra, så jeg kunne kigge op på gasinstallationen. Synet var ikke opløftende med rør fyldt med rust. Det gav bestemt utryghed at have gasinstallation af denne beskaffenhed i sin båd. Gasset er trods alt bådens farligste installation.

Jeg afmonterede herefter pantrybordet med gas og vask i håb om at kunne finde reservedele eller en gasmand, som kunne og ville reparere bordet.

Jeg brugte meget tid på det og fandt nogle campingfirmaer på internettet med et tilsvarende bord til salg for fornuftige penge. Det viste sig alle uden undtagelse havde gamle ting liggende og ikke havde deres hjemmesiders produkter opdateret. Gaskøkkener, som det jeg søgte, var udgået for 4-5 år siden og kunne ikke fås igen. Dometic, som forhandlede Cramer og Enders gas køkkener forsøgte forgæves at finde nogle gennem deres net. Også tyske hjemmesider og fabrikkerne forsøgte jeg forgæves.

Så jeg måtte bide i det sure æble og installere et nyt gaskøkken i båden. Først blev det gamle gaskøkken afmonteret og betjeningsgrebene i frontpladen kom til syne. Hullet kunne selvfølgelig lukkes bare med en metalplade o.l., men burde gøres ordentligt. Så jeg sleb træet ned, skar et træstykke ud og limede hullet til. Lågerne sendte jeg til Brabrand Fineringscentral, hvor jeg fik et stykke løs finer med til selv at lime på frontstykket.

Nu blev det ikke bedre af, at der ikke fandtes borde med mål, som passede ind i målene til min båd. Derfor valgte jeg et bord, som faldt mig godt i øjnene – et Dometic Smev 9621 med vask i højre side – med målene 800x420.

Så begyndte besværlighederne for alvor. Internetfirmaerne har intet lager selv. Varerne kommer direkte fra grossisten. Jeg fik leveret et bord – en helt andet bord en bestilt. Bordet returneret. Nyt bord kom igen – denne gang med en mindre transportskade, som jeg mente at kunne rette. Jeg fik naturligvis afslag i prisen.

Jeg sendte bordet videre til min smed, som i vinterens løb skulle lave to sidestykker for at det kunne dække bådens bredde på 900 mm. Det tog ham så også hele vinteren og lidt mere til. Båden kom i vandet uden pantryet var monteret. Langt om længe og med egen hjælp fik jeg så pantryet hjem og sat løst i båden. Jeg måtte konstatere, at der skulle meget mere til for at bordet kunne monteres færdig. Bordets bredde på 420 mm gjorde, at der opstod problemer med at få gasflasken ned i gasbrønden – ligesom afstanden mellem et skab over bordet voldte problemer med gasflasken.

Dertil kom, at transportskaden – som jeg havde accepteret og forsøgt udbedret – skar mig gevaldig i øjnene som noget juks, som jeg aldrig ville blive glad for.

Jeg fandt en ny internetvirksomhed og bestilte en ny fejlfri Dometic gaskøkken i marts 2017. Ventetid. Da varen efter 2 uger ankom, var der transportskader. Returnering. Ny vare bestilt, ny ventetid. Ny vare modtaget – for 4. (fjerde) gang modtog jeg en transportskadet vare. Jeg kunne se på kassen, at den nok var skadet – men GLS manden ville ikke vente på jeg åbnede kassen…

Så havde jeg fået nok af transportskadede varer. Sådanne køkkener med meget tynde stålplader er skrøbelige, men nu ville jeg ikke være med længere.

Jeg gik og ærgrede mig og overvejede alternative løsninger før jeg traf beslutningen om at gøre det hele om. Jeg besøgte igen min smed for at få hans råd og kom til det resultat, at jeg ville købe en løs gaskomfur mrk. ENO og tilsvarende løs håndvask. Komfuret bestilte jeg hos leverandør med butik, hvor jeg selv kunne hente varen og straks konstatere evt. fejl.

Jeg lavede herefter en ”bordplade” i en 12mm østenfiner træplade, som samtidig skulle anvendes som bund og stabiliserende plade - og som skabelon ved fabrikation af en 1½mm rustfri stålplade.

Træpladen/skabelonen fik jeg så smeden til at lave stålbordet efter at have sendt lidt ”rykkere”. Der blev klippet en plade ud, bukket den fire gange og klippet to huller til h.h.v. gaskomfur og vasken – og boret et hul til vandhanen. Arbejdet tog under en time.

Tingene fragtet hjem og monteret i værkstedet, hvor gaskomfuret blev monteret med medfølgende beslag på undersiden – beslagene skal højst sandsynlig tilpasses/skæres lidt til for der kan blive plads ved montering i båden. Beslagene kan komme i klemme ved rumadskillelsen. Vasken limet på med Sikaflex.

Monteringen i båden blev en enkel proces eftersom jeg med skabelonen havde sikret mig målene holdt. Et hul ind til gasbrønden blev boret og forsynet med en gummipakning fra brønd-siden. Gaskomfuret forbundet med lækagetester i gasbrønden og denne forbundet med en gasflaske med reduktionsventil og hane.

 

 

Vasken blev tilkoblet afløbsslangen og vandhanen med vandslangen. Sidstnævnte voldte problemer, idet jeg havde flyttet hanen ind på højre side af vasken og her kneb det med plads en voksne fingre, som skulle skrue spændbåndet. Det måtte gøres bagfra i blinde – lære: monter slangen på værkstedet før bordet kommer på plads. Herefter er det næsten umuligt at komme til.

Jeg er nu færdig med monteringen af pantryet og er godt tilfreds med resultatet. Med stålpladen har jeg fået et pantry som fremstår pænt, enkelt og rent i sin opbygning.

Jeg har gjort en lære af processen. Den mest enkle løsning er oftest den bedste – og uden det koster ekstra.

 

 

 

Pris for min installation:

ENO komfur model 4320, indbygningsmål: 450x320 – 45mm under/35mm over bordplade, Pris. 1595,

Rustfri Vask, indbygningsmål: 350x322x150, Pris 550, oo kr.

Gasslange 60cm. Pris 130,oo kr, Gasmøtrik 35,oo kr Afløbsstuds lige. Pris. 42,oo kr. + lidt fragt…

Stålplade og smeden: Pris pt. ukendt (men billig).

 

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 150,-

LM stander 45x25 cm LM Caps, kan tilpas-

Kr. 92,- (+porto 8,-) ses børn og voksne,

kr. 125,-

Fik du ikke læst Boje Larsens 4-delte serie om en spændende sejlads til bl.a. Skive og Oslo?

 

Så læs hele artiklen på "MedlemtilMedlem" (gamle artikler)

Byggevejledning til LM 23 og 27 . . .

 

Mangler du beskrivelse eller tegninger til renovering af LM 27, har vi fra Leo Jørgensen i Nyborg modtaget en komplet 80 sider stor vejledning med instruktive fotos og tegninger.

Ligeledes har vi fra Ole W. Sejersen fået en komplet manual for LM23 Comfort. Kan hentes i Biblioteket.

Fredericia har grebet tovet…

 

Med Flemming Jacobsen som initiativtager har vores medlemmer i Fredericia grebet en tovende og oprettet en lokal lille LM Klub under ”Keep Sailing”.

Formålet er at få gang i lokale aktiviteter i LM Klubbens regi, udveksle erfaringer og gode tips, aftale sejlture, møder eller blot hyggeligt samvær.

 

 

En opfordring skal hermed lyde til andre medlemmer om at følge i Flemmings kølvand over det ganske land… LM Klubben, Danmark, står bag og vil støtte aktiviteterne.

 

https://www.keepsailing.net/FredericiasLmKlub

 

LM Klubben, Danmark

 

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Kontakt Herluf for mere information.

 

Vind præmie på 200 kroner!

i vores Fotokonkurrence

Vil du være med i lodtrækningen om "Årets billede", så indsend max 3 gode fotos på mail. Alle medlemmer af LM Klubben kan deltage, og billederne skal blot have en relation til vandet omkring os.

Det bedste foto præmieres med gavekort på kr. 200,- i selvvalgt butik. Det vindende foto udvælges i slutningen af december 2017. Kom også med dine fotos . . .

 

Sidste nye indlæg på LM-Blokken "MedlemtilMedlem"

13.10: "Din mening" Hjælp ønskes til valg af bovpropel.

 

2 medlemmer har problemer med strøm til vandpumpe og med tætning af gamle huller i dækket. Læs og kommenter under "instrumenter" og "Dæk"

33 medlemmer har problemer med stop af motor, behandling af linoleum på bord samt rebning af LM27.

Kan du give gode råd om dette, så klik ind på Motor, Rig eller Pantry og kom med dine kommentarer.

Under "Min mening" spørger et medlem om erfaringer med holdingtanke/dækstømning.

 

Morten Riddervold Kolding (Bådrenovering- Råd, hjælp og tips). 24.06

Hvis den normale forebyggende behandling med benzalkoniumklorid (Rhodalon og lignende) ikke har været tilstrækkelig er her måske en redning. Jeg tester på 26år gammel kaleche først i maj, bl. a. for at vurdere indvirkning på vinduerne!

Hvis dit telt eller din kaleche er sørgelig at se på, sorte og hvide pletter.

Det her virker bare! .... Læs viderede under Sprayhood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto fra medlemmerne:

Foto fra Jette og Per i Thisted fra sommer-

turen til Sæby (og bus til Skagen!)

En dejlig ferie med 2 børnebørn som stod på

i Aalborg og sejlede med nordpå.

Rute: Thisted, Løgstør, Sundby-Hvorup, Hou,

Sæby, Voersaa (gik på grund trods 2,0 m på søkort!),

Aasaa, Mou, Sundby-Hvorup, Thisted.

 

29. sept. 2017

Huskelister til efterårs-arbejder på en LM27 (og andre LM-både)

 

 

Huskelisterne skal naturligvis justeres ved større og mindre motorer på mængden af olie m.m.

 

Listerne ligger i biblioteket og kan downloades herfra.

 

 

Jeg har med hidtidige henvendelse oplevet at der er flere størrelser og typer.

Til dem, der er interesseret er der lidt mål og information i min lille hjemmelavede brochure

Her kan man se om det passer til den størrelse og det behov vi har haft.

LM-sejler starter produktion op af

Gasbrænder-hoveder

Christian Øllegaard, siger:

 

Jo, det hele startede med at vi, som mange andre ikke kan få reservedele til brænderene i pantryet.

Besynderligt nok har Cramer fabrikken i Italien ikke lavet disse dele i rustfrit stål, men i galvaniseret jern.

Jeg har fået oplyst, at fabrikken er lukket for ca. fire år siden

Jeg stod nu selv over for en total udskiftning af pantry med vask, eller finde en anden løsning.

Jeg er værktøjsmager og kon-struktør, og har af den vej haft mu-lighed for at konstruere et værktøj, og med noget rabat kunne købe værktøjet og leje en 50 ton presse til at fremstille brænderne

Jeg sælger et sæt for 430 kr. inklusiv porto og håber på at jeg på den lange bane at få værktøjet betalt, samtidig med jeg slap for total udskiftning af pantryet

 

 

Læs mere under MedlemtilMedlem - Pantry, og kontakt

Karin og Christian Øllegaard

Søgade 4, 6000 Kolding

40533155

co@kc-trading.dk

 

 

M O B

Miraklernes tid er ikke forbi ...

men derfor kan man jo godt beskytte sig!

 

Skrevet af: Herluf Jensen,

Skipper på LM 27 Fonsie af Haderslev.

 

Læs hele testartiklen om personlige

NØDSENDERE

på vores "Bibliotek" - men her er lige en "smagsprøve":

 

 

1 . Kannad Safelink Pro.

Nødsenderen er en mellemstor sender og er lidt større end de øvrige sendere her i gennemgan-gen. Derfor fylder den også lidt mere at have i bæltet. Senderen aktiveres manuelt ved mand over bord.

Der følger en container beregnet for dykkere med til senderen.

Funktionstid op til 48 timer. Nødsender med GPS på 406 MHZ som går til COSPAS-SARSAT satellitsystem, som omgående alarmerer relevant redningsstation. Sender også på 121,5 Mhz, som kan anvendes til pejling fra fly og redningsfartøjer.

Batterilevetid 5 år.

Kræver registrering med MMSI nummer.

 

REDNINGSFLÅDER

Man bør blot holde sig for øje, at i Danmark ikke kræves nogen CE-mærkning for at importere og sælge redningsflåder. Ligeledes bør man skal være forsigtig, når der angives ”godkendte flåder” eller ”opfylder SOLAS krav”.

 

Derfor må det anbefales KUN at købe en ISO godkendt flåde. Det er trods alt et spørgsmål og din og din besætnings helbred overlevelse hvis uheldet er sket.

 

Der findes 4 slags redningsflåder på markedet.

 

1.IKKE godkendte flåder

 

2.ISO 9650-2 godkendte flåder til sejlads langs kyster med fritidsbåde op til 24 meter. Flåderne er enkeltbundede og ikke egnet til brug i frostvejr. Flåden har ikke nødvendigvis selvrejsende tag, men mange har. Dobbelt oppustelige kamre.

 

3.ISO 9650-1 godkendte flåder til sejlads med fiskefartøjer (erhvervsfartøjer) under 12 meter, der sejler langt fra kysten. Må også benyttes til udlejningsbåde. Lystbåde til langfart. Flåderne er dobbeltbundede, isoleret bundsektion og skal kunne oppustes ned til minus 15 graders frost. Flåderne har 24-timers pakke dog uden mad og vand. Dobbelt oppustelige kamre. Fra 2013 findes også en ISO 9650-1A godkendelse til fiskerbåde under 15 meter iflg. Fiskeri Tidende 28.9.2013.

 

4.SOLAS/MED godkendte flåder til anvendelse på erhvervsfartøjer, der sejler internationalt.

Læs hele artiklen HER

 

Hvad gemmer der sig på siderne

"Medlem til Medlem"?

Vi viser her et lille udpluk:

24. juni 2015 Lillebælt