Lav din egen lille flotillesejlads

klik HER, så er du godt på vej til en god tur!

Når du logger ind, bliver du bedt om e-mail, og her taster du lm@lmklubben.dk (og IKKE din egen), samt adgangskode: det er den tilsendte i velkomstbrevet.

Som ny sejler kender du sikkert situationen: I vil gerne på lang weekend til et nyt sted, men kender ikke området og vejen dertil, og vil gerne have følgeskab.

Vi har derfor oprettet en blog, hvor du kan beskrive ønsker om turen, og ligesindede kan logge ind og tilmelde sig.

Så kan I nyde sejl-

turen, og få glæde

og nytte af hinan-

den, og børn kan

evt. lege sammen.

Der er mange

muligheder, og kan

bruges på korte og

længere ture, 2-3

både, eller mange.

Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

 

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider.

Hjælp fra medlem til medlem.

I kan stille spørgsmål af blandt andet teknisk karakter til hinanden og få svar fra medlemmer, der er parate til at hjælpe med deres viden om emnet.. Lige nu emner:

Hvor kan man se kølboltene?

Montere autopilot på LM27?

Indgang til emneopdelt svar på alle spørgsmål, Adgang til Biblioteket, Adgang til referater fra møder og generalforsamlinger, regnskaber, indkøb samt adgang til Galleriet.

Om alt mellem himmel og jord af interesse for klubbens medlemmer. Ris, ros og forslag.

 

 

Husk at bruge det log-in, vi udsendte 3. Juli 2018

Se vor udførlige instruktion HER

 

 

Sidste NYT på bloggen

under INDRETNING

Gasflasker 10.09.:

 

 

Et medlem viser her et alternativ til de gamle gasflasker.

 

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der er medlem

i din havn på

LM-Klubbens medlemsliste under "MEDLEMSSTOF"

 

ajourføres hver måned, sidste gang

1. september 2018

Antal både 560

Antal medlemmer: 738

 

 

 

Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.

 

Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.år

 

 

Som medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.

 

 

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Hvor kommer båden fra?

Brug dette link, print det evt. ud, og du kan følge med i, hvor din nabobåd på turen kommer fra.

”Er du kommende bådejer" og har du specielt interesse for LM både, så bør dette inter-essere dig.

LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper,

hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster

dig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.

 

Flagning med YF flag - yachtflag

 

 

I havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres.

 

Kipning med flaget

 

Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Hvis det af praktiske årsager er udelukket at kippe med flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling, og derefter sætte det på plads igen når hilsen påbegyndes gengældt..

 

Festflag på skibet

 

Festflagene må sættes når båden ligger i havn eller til ankers. God tone angiver flagningen sættes og nedtages samtidigt med yachtflaget.

 

 

 

Hjælp LM klubben

med registrering

af ID-numrene . . .

Vær med til at få kortlagt vore bådes ID-numre og derved hjælpe os med at få kortlagt bådantal og få forståelse af visse bådtypers nummerering.

Deltag ved at indføre din båds ID-nummer i dette skema

LINK HER.

 

 

Indberetningen og registreringen vil fortsætte og medlemmer må meget gerne indsende flere numre til os.

 

 

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 19.09.2018.

 

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

 

Ny adgangskode skal bruges fra 3. juli. Send en mail HERTIL, hvis du ikke har modtaget den

 

Virksomhedsbesøg hos BUKH A/S

Aabenraavej 13, 6340 Kruså

 

LM Klubben Danmark inviterer på besøg hos BUKH A/S

Lørdag den 17 november 2018 kl. 1000-1300

 

LM Klubbens medlemmer må medtage en gæst under besøget.

Efter rundvisning vil LM Klubben være vært med et stykke brød.

Tilmelding nødvendig - online HER – senest onsdag d. 14.11.2018.

Link til Bukh prospekt. Deltagerliste, sidst ajourført 19.09

 

referat af

LM Sommertræf Aarø, Lillebælt

Så fik vi afviklet årets lokaltræf på Årø i weekenden, uge 33. Med en forøgelse af deltagerantallet på næsten 50% må vi nok snart sige stop for tilgang af deltagere… ?

Nå, indtil videre går det nok og så længe deltagerne syntes træffet er hyggeligt og en deltagelse værd, så forsøger vi at afvikle det. Dejligt når der er opbakning til de aktiviteter, der bliver lavet. Håber meget det kan inspirere andre til at lave noget tilsvarende i andre dele af landet.

Med 14 tilmeldte både, hvoraf langt de fleste ankom i løbet af fredagen blev også denne dag en hyggelig del af træffet. Lørdag morgen kom de sidste - plus en ikke tilmeldt LM båd. Med således en ekstra og en frameldt båd holdt vi antallet på både på 14 med 29 besætningsmedlemmer. Nogle kom langvejs fra, som Gerda og Erik Johansen fra Stige ved Odense Fjord i deres LM23– og nogle kom ikke så langt fra som Michael Olsen, som med familie kom helt fra Årøsund i deres LM23. Uanset hvor langt eller kort deltagerne kom fra – så viser det en dejlig interesse for vores klub og aktiviteterne her.

Lørdagens program startede officielt kl. 11 med bro-møde og medicinering af deltagerne med en Dr.Nielsen til ganen. Så var mundtøjet smurt og snakken gik lystigt med vores både som emne, naturligvis. Det kan dog godt være, at der smuttede et par andre emner ind undervejs. Vi opdagede samtidigt, at hvepsene var kommet til Årø og sværmere lystigt omkring vores ”drikketrug”

 

Vore sommersejladser, vort årstræf og sommertræf Lillebælt er alle succesfyldt gennemført.

Vi opfordrer alle til at bruge det gode septembervejr til at lave lokale træf. Kom med dit bud, hvad enten du bor i Nordjylland, på Sjælland eller på en af vore mange smukke øer.

Henvend dig gerne til Herluf for hjælp og råd til forberedelse, program, invitationer og gennemførelse af dit lokale træf. LM Klubben hjælper med alt det skriftlige og også økonomisk.

 

Traktorrundtur på øen blev efter ønske fra guiden udsat til kl. 16 og vi var så hans 3 tur denne dag. Med alle ombord på vognen besøgte vi øens kirke ”Julekirken” – og fik også historien om hvordan Kirken havde fået dette navn.

Vi fik set meget af øen og besøgt Galloway-butikken (navnet stammer nok fra Galloway-kvæget, som man kunne købe kød af i butikken) Øens vingård fik vi også set. Vi fik en 2 timers rigtig god guidet tur rundt på øen og hvor er det dejligt at få tingene fortalt af levende af en god guide, som kender øens historie med et par anekdoter.

Aften gik lystigt med spisning og lidt til ganen, men ved godt 22 tiden går bådfolket normalt til ro og her ingen undtagelser.

Søndag morgen sluttede træffet med fælles morgen buffet og deltagerne søgte hjemad igen.

 

Vi kan allerede nu fortælle, at Sommertræf Årø vil blive gentaget næste år i uge 33 (lørdag den 17/8-2019) Vi har sat dato sammen med havnefogeden/cafeværten. Ligeledes er han villig til at reservere bro-pladserne til os om vi angiver ankomstdag. Der vil blive et par småændringer næste år i forhold til i år, men det må henhøre til forventningens glæder at høre om.

 

Kongeskibet på besøg i Haderslev 19.07. kl. 10.00 præcis

Jeg sejlede ud i aftes og modtog kongeskibet ved indsejlingen til Haderslev fjord – og efter at have kippet med flaget – som blev gen-gældt – fulgte jeg hende til kajs sammen med 10-12 andre både..

Den noget mindre Dronninge-stander i mastetoppen blev udskiftet med det store Dronningeflag under turen ind gennem fjorden, som foregik med 2-4 knob for at afpasse ankomsttiden. Både standeren og flaget tilkendegiver, at Dronningen er ombord. Det store flag benyttes altid i forbindelse ved Dronningens festlige og officielle modtagelser i havnene. Først efter Kongeskibet var lagt til kajs, blev festflagene sat.

Dronningen tog sig tid til at hilse på tilskuerne langs fjorden – i hvert fald ved Starup – ca. 30 min før ankomst til Haderslev.

 

Fin oplevelse..!!!

 

Tekst og foto: Herluf

 

Højsommerhilsen fra for-

manden og bestyrelsen.

 

Så kom sommeren da virkelig til Danmark, og hvilke dejlige maj og juni måneder har vi ikke haft?

Foreløbig med flere sommerdage end hele 2017 allerede sidst i maj måned og med det bedste sejlervejr, man kan tænke sig.

Håber I nyder det og har tid til at udnytte det om bord på jeres LM-både.

 

Vores årstræf: Blev afholdt i strålende solskinsvejr, men med rigelig vind. Ikke desto mindre et meget vellykket træf med rekorddeltagelse så lad os endelig ses i Bogense igen i juni 2019.

 

Vores medlemsskare er fortsat med at vokse og den 1. juli passerede vi medlem nr. 695 og båd nr. 528 i vores klub og tilsyneladende fortsætter det skam. Så sent som i dag den 3. juli sluttede endnu en LM-ejer sig til vores klub.

 

Teknik og viden om vore både: Sidste efterår fik vi tilsagn om, at vi kunne trække på LM Windpowers arkiv fra LM-bådenes tid, dersom der kunne være informationsmateriale af værdi for vore medlemmer. Dette arbejde er påbegyndt og har allerede resulteret i nyt indhold i vort bibliotek. Opgaven har vist sig lidt mere omfattende og kompliceret end vi havde forestillet os. Der er masser af værdifuldt materiale, og vi tror fortsat på, at dette projekt vil kunne afsluttes i løbet af 2018. Stor travlhed hos LM Windpower betyder også noget trods deres store vilje til at hjælpe os.

Bestyrelsen arbejder også på at gøre det nemmere og mere indlysende at kommunikere mellem vore medlemmer om erfaringer og tekniske problemer. Det er på et forberedende stadie, men vi tager fat på opgaven, når en forhåbentlig lang og god sommerlig sejlsæson er afsluttet.

 

Vort projekt ”Tovholder” som gerne

måtte føre til lokale arrangementer for vore medlemmer i hele Danmark ser ud til at få en langsom opstart, og initiativet fra Herlufs side om at gennemføre ”fyraftensmøder” med det første gennemført i Haderslev den 30.05.2018 satte ikke umiddelbart skub i udviklingen i den retning.

 

EU´s Persondataforordning (GDPR) om håndteringen af persondata er nu trådt i kraft. Det medførte en del arbejde i forårsmånederne for specielt Per, men også vi andre i bestyrelsen. Resultatet er blevet vores persondatapolitik, der er lagt ind i vort bibliotek. I Danmark er det fortsat Datatilsynet, der tager stilling til fortolkningsspørgsmål.

Bestyrelsen. Vi arbejder ud fra LM Klubben som:

- en klub for alle LM sejlere (hele LM-familien lige fra den mindste til den største. (LM10 til LM38).

- En klub for informationsformidling

- En klub, hvor man kan se andres både og få inspiration

- En klub for turoplevelser til inspiration

- En klub hvor vi arrangerer virksomhedsbesøg

- En klub for lokale arrangementer rundt om i landet f.eks. lokale træf, sociale ar-rangementer, kurser, foredrag mv.

- En klub for service i form af klubvarer, f.eks. caps, håndklæder, standere, krus m.m.

MEN: Klubbens værdi og indhold afhænger i høj grad af dig som medlem, så derfor en opfordring her fra til at bruge sommeren til også at komme med gode ideer, initiativer til nyt og forslag til bestyrelsen i øvrigt.

 

I ønskes alle en fortsat god sæson med forhåbentlig lige så dejlige forhold som vi har haft i maj måned.

 

Sejlerhilsen fra bestyrelsen.

Hans Erik, Per og Herluf

 

0307

 

 

 

Så endelig kom weekenden, hvor de rigtige bådfolk skulle sejle deres smukke skuder til træf i Bogense. Vejret op til denne weekend havde jo været så solbeskinnet smuk og fantastisk – og bedste i mands minde, at det da kun kunne blive alle tiders sejltur og træf for LM Klubbens 34 tilmeldte bådes besætninger.

Men så blev vi alle lige mindet om, at vi jo bor i Dannevang med vand rundt om os. Et sted med en vind, der synger os i ørene.

I dagene op til træffet blev vejrudsigterne på alverdens metrologiske hjemmesider kontrolleret ikke bare én gang i døgnet, men adskillige gange. Jo flere vejrstationer man fik konsulteret – jo mere usikkert blev facit, men fælles for alle var dog – det ville blive en blæsende weekend. De fik for en gang skyld ganske ret.

Overvejelserne om at sejle natsejlads til Bogense kom på tale, idet vinden jo oftest går til ro, som også normale mennesker gør det om natten. For vores vedkommende blev det dog kun til, at vi stod op medens det stadig var mørkt og sejlede ved daggry torsdag.

Glade var vi for en rolig sejlads fra Haderslev helt til Bogense med ankomst ved middagstid. Herefter tog vinden til i styrke og efterfølgende både kom næsten surfende til havnen.

En del besætninger traf forståelige og fornuftige beslutninger om at blive hjemme – og andre valgte at lade sig transportere ad landevejene for at tage del i samværet i klubben.

Selv om samværet og LM træffet er vigtig for klubben og dens medlemmer, så står sikkerheden på havet altid øverst for enhver besætning og skipper.

På trods af blæsende udfordringer fik havnen besøg af godt en snes LM både fra nær og fjern. Dejligt at se også en del af de lokale både og besætninger tog del i træffet med håb om at mange flere gør det næste år. Havnefogeden havde sørget godt for os, så vi kunne ligge nogenlunde samlet ved bro 37 og 38. LM 27’erne var nok ”lidt” over repræsenteret under træffet, ligesom de rigtige sejlbåde var meget underrepræsenteret. Det må der kunne ændres lidt på næste år. Imidlertid kunne sejlbåd-ejerne ikke undskylde sig med manglende vind.

Således var LM 23-24-26-27-28-30-32 og Vitesse35 bådene repræsenteret under træffet.

Træffet er en udstilling, som burde kunne tiltrække også nye LM bådkøbere – her har de rigtig chancen for at se forskellene før de kaster sig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt ville de kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at de sidder i en køb/salgssituation.

Årets træfprogram var udvidet med et besøg på Ditlevdal Bisonfarm fredag eftermiddag for de besætninger, som var nået frem til Bogense. Med Hans fra Tommerup Turistfart kom vi sikkert frem. Fik en guidet rundtur på den fynske prærie – ikke i hestevogn eller på hesteryg og indianermaner, men med hestekræfter gemt godt under traktorens motorhjelm. Bison er et imponerende dyr og har fantastisk velsmagende kød kan mange af os bevidne. Jeg tror Bisonfarmen fik en god omsætning ved slag af bøffer til lørdagens grill- og festaften i LM klubben.

Rundturen gik lidt hurtigere end forventet, så Hans måtte i arbejdstøjet hurtigere end planlagt og kom en times tid før beregnet for at hente os igen. Nogle – vist nok Gerda og Erik Johansen fra Stige – havde hvisket Hans i ørene om ikke der kunne blive lidt tid til en sightseeing på hjemturen. Det kan nok være vi fik os en sightseeing. Erika og Søren Mogensen fra Aabenraa var helt oppe i skyerne - med Sørens godt 2 meter uden sko var han måske over skyerne? - da vi kørte rundt på deres hjemegn. Mor/svigermors hus passerede vi forbi… Hvad serverer man til uventede gæster?

Men golfbanen syntes jeg godt vi kunne have sprunget over. Min kone blev helt balstyrisk. Det er noget med hendes handicap, men jeg fik hende dog overmandet…

Tak til Hans for en rigtig fin sightseeing i det fynske.

Dansk Veteranbil Klub og Fyns Veteranbil klub holdt med 10-12 biler ved havnens gæstebroer til ære for træfdeltagerne. Flere træfdeltagere gør selv lidt i gamle veteranbiler og mon ikke der blev kigget og snakket rust, polering, motorer… os andre uden oliefingre kiggede jo, for bilerne tilhørte jo vores ungdomsår. Hvem har ikke kørt i en VW 1500, Ford Anglia eller en Saab 2-takter og husker lyden af 2-takt motorerne?

Fredag aften blev afsluttet hyggeligt på restaurant Marinetten på havnen med mere end 30 træfdeltagere.

Træfprogrammets mere officielle del begyndte lørdag morgen med hornsignal, formandens velkomsttale og medicinering af træfdeltagerne med en Dr. Nielsen til ganen. Medicinen virkede… !! Snakken gik lystigt og deltagerne gik på opdagelse i hinandens både. Nye ideer blev afluret og erfaringer udvekslet. Det forløb som det var tænkt at forløbe – fantastisk dejligt at se andres både. Ikke to både af samme type er ens. Det er familiebåde og man sætter sit helt egen præg på disse halvgamle skuder.

Glæden ved se og vise frem er ganske tydeligt og virker smittende. Dette er LM Klubbens træffets formål og dejligt at være en del af.

Festaftenen blev som tidligere holdt i Bogense Sejlklubs lokaler, hvor træfdeltagerne selv havde maden med – mange havde Bisonkød fra Ditlevdal med til at grille udenfor, hvor Ferenc Kiss og Erik Johansen optrådte som kyndige grill-mestre. Lidt vin til ganen løsnede tungebåndene, ligesom LM Klubbens husorkester ”På Valsen” med Carsten og Preben gjorde deres til en hyggelig aften. Selvfølgelig måtte husorkestret have hjælp igen af en yngre trommeslager – og Bente og Karl Gregersen optrådte med revynummeret ”statistik”. En åbenbaring for mange af os mænd.

Træfprogrammet nåede sidste punkt søndag middag efter indtagelse af fælles morgenbuffet. Formandens takkede træfdeltagerne for deres velvilje og hjælpsomhed ved praktiske gøremål under træffet og ønskede alle en behagelig og sikker hjemtur. Med disse ord blev LM Klubbens årstræf 2018 afsluttet i strålende solskin og næsten helt vindstille vejr. Solen og sommeren var igen kommet til Dannevang denne søndag i juni.

På gensyn til LM Bådtræf i Bogense i 2019

Herluf

 

 

et tilbagekig på weekenden 22-24. juni 2018:

LM Bådtræf 2018

 

 

En lille beretning fra Erika og Søren

Mogensen om deres tur til Træffet 2018:

"Hjælp - sæt mig af!"

Hurra alle lemmer var hele meget ømme og godt med blå mærker,

Alt i skabene var hele - så godt.

Efter en god nattesøvn og morgen-kaffe, ja så afgang igen og jeg fik at vide, det blev ikke så slemt som i går.

Men jeg fandt ud af, så længe vi var i læ af land gik det fint, men det sidste stykke til Bogense var en gentagelse fra dagen før.

Og jeg ved ikke om Søren mente han kunne berolige mig, med at han i næsten i 2 timer snakkede om Bogense Kirke.

 

 

Foto:Søren i midten i grønne bukser.

Men frem kom vi og blev godt modtaget på kajen, og fik hjælp til at blive forbundet med Bogense havn.

Og jeg må indrømme jeg sagde aldrig mere til gemalen. Men pyt, vi kommer igen i 2019 så på gensyn og tusind tak for en utrolig dejlig oplevelse på både land og vand.

 

p.s. turen gik hjem i et vejr, hvor der ingen vind var, så vi prøvede det hele.

Hilsen Fra Søren og Erika LM 23, Jette 2, Aabenraa

 

Ja, så kom vi til feriens højdepunkt; afgang til Bogense. Første tur i vores LM 23.

Men Søren var meget hurtig til, at vi ikke skulle afsted mandag og tirsdag, da det blæste for meget; det kunne han se på flagene i havnen.

Men onsdag morgen efter morgen-maden så blev alt surret fast og så afsted.

Hu hej hvor det gik, næsten ingen sø ????? så længe vi var i læ af Aabenraa fjord. Søren hyggede sig med en kop kaffe, og mor her med strikketøjet.

Det fik en brat ende, da vi kom ud af fjorden, så var det bare at bide sig fast, hvor man kunne, for ikke at lande på dørken, det der ikke var surret fast, landede på dørken i kahytten.

Porcelænet i skabene spillede en dejlig musik, så tankerne var: hvad var helt, når vi nåede frem. Midt under turen bad jeg om at blive sejlet ind på hovedbanegården, men det nægtede Søren.

Ankomst Middelfart 9 ½ time senere

BlueDane tilbage i Danmark

En snes venner og familie-medlemmer havde taget opstilling ved bro 4 i Middelfart Marina søndag den 3. juni kl. 1100 for modtagelse af Blue Dane ved hjemkomsten efter et år på verdenshavene.

I strålende dansk solskin anløb Blue Dane Marinaen med festflag i masten og modtagerkomiteen med Dannebrogsflag i hænderne. Et fantastisk eventyr fik dermed en glædelig afslutning i familiens favn.

Vi fra LM Klubben, Danmark, var naturligvis også tilstede for at modtage vores medlemmer, som nu gennem et år har beriget os med levende beretninger fra deres eventyr i en - efter forholdene ude på de store vande – lille LM båd fra Danmark. Vi tror, at Blue Dane er den første LM 32, som har taget sådan en tur på tværs af de store have.

 

Vi i klubben er meget taknemmelige for, at Mirela og Michael har delagtiggjort os i deres eventyr, og de har på broen lovet os, at give et lille foredrag engang, når de har fået fordøjet de mange indtryk og oplevelser. Vi glæder os hertil.

 

 

LM Klubben, Danmark ønsker BLUE DANE og Mirela og Michael velkommen hjem og glæder os til at se dem igen i klubben.

LMKlubben Danmark, Herluf

PS: Har andre LM både taget sådan en tur hører vi i klubben gerne herom. Bestyrelsen.

 

Den Danske Havnelods

 

Den 13. april har vi lagt den allernyeste version af Den Danske Havnelods ind på Biblioteket - klar til at downloade til sikker brug både på iPads, tablets, smartphones med videre. Den kan også bruges direkte online, når man har brug for det.

Man kan også med fordel downloade til ibooks eller et tilsvarende program. Så får man en lynhurtig og funktionel havnelods med et godt overblik over indholdet. Når man så trykker på den side, man har brug for kommer den op i fuld størrelse!

 

Et lille udsnit af de mange frihavne i danmark, hvortil der kommer flere og flere i Norge og Sverige.

Gratis havneplads med Frihavns-ordningen.

Frihavnsordningen er en aftale mellem havne, hvor bådejere kan låne hinandens havneplads, uden at »betale gæsteleje«.

 

En række havne, klubber, laug og andre sammenslutninger i hele Danmark samt langs de Tyske, Svenske og Norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen, hvorved gæstesejlerne kan besøge hinandens havne i op til tre døgn uden afgift.

Hvem kan være medlem af ordningen?

Medlemskab af Frihavnsordningen gælder for alle havne, klubber og laug, uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej. For at deltage i ordningen, kræves det at havnens ledelse godkender dette, og at bådpladser stilles disposition for gæstende både. I Danmark er havnepladserne udstyret med røde/grønne skilte for at vise hvilke pladser der er optaget/ledige.

Havnen betaler en årlig medlemsafgift på kr. 300.

Medlemshavne, klubber og laug har pligt til at informere alle deres havnepladsejere om reglerne for FH-ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre medlemsfortegnelse og havneoversigt.

Hvad koster det at bruge Frihavnsordningen?

Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed.

Hvornår kan man bruger Frihavnsordningen?

FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som “parkeringsordning”. For at undgå misforståelser skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales havneafgift. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonen til en ejer i en ikke-frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH-etiketten senest ved overdragelsen.

Hent havneorsigt og information HER

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 130,-

Fin nyhed på

LM Webshop:

Krus Robusta 35cl i

Weidingerglas

1 krus kr. 50,- ( 95)

2 krus kr. 100,-(154)

6 krus kr. 240,-(300)

Pris i () = incl. forsendelse

Caps, der kan tilpasses til børn og voksne

kr 115,-

- og den helt nye

stander kr. 90,- (99,-)

Hjælp LM klubben

med registrering

af ID-numrene . . .

Vær med til at få kortlagt vore bådes ID-numre og derved hjælpe os med at få kortlagt bådantal og få forståelse af visse bådtypers nummerering.

Deltag ved at indføre din båds ID-nummer i dette skema

LINK HER.

 

 

Indberetningen og registreringen vil fortsætte og medlemmer må meget gerne indsende flere numre til os.

 

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Se hvad de gør i Fredericia HER

Kontakt Herluf for mere information.

 

Nyt i LM-Biblioteket:

 

 

22.08.2018: Certifikater og typegodkendelser for vore både. Tilføjet biblioteket.

22.08.2018: Sikkerhedsregler for fritidsbåde. Tilføjet biblioteket.

21.08.2018: Billedalbum fra lokaltræf på Årø tilføjet vort fotogalleri.

28.05.2018: Sidste nyt tilføjet til Årstræf (deltagerliste, m.v.).

27.05.2018: Nyt om LM Speedbådene (LM Speed, LM surfe, LM safe og LM safety) lagt ind i biblioteket.

27.05.2018: Ny forsidetekst lagt ind på hjemmesiden.

14.05.2018: Installering af nyt spil (på svensk)

10.05.2018: ID nummersystemet efter 1981 tilføjet Biblioteket.

01.05.2018: nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet.

01.05.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Ajourførte måltabeller med oplysninger fra Karl Gregersen, Hans Erik og LM Windpower.

18.04.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Karl Gregersen og Hans Erik.

13.04.2018: Havnelodsen pr. 13.04.2018 lagt ind i tre afsnit i printkvalitet (Broer, Havne AAb-Kor og Havne Kra – Øst). Hele havnelodsen i fuld opløsning er også lagt ind til interesserede, men den er meget stor.

08.04.2018: Skiltning med frie annoncepladser indført nederst på forsiden.

07.04.2018: Rubrik om Flotillesejlads lagt på forsiden og blog til medlemsbrug oprettet.

01.04.2018: Nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk

Nyttige links:

 

LM Klubben – Facebook: https://www.facebook.com/groups/579994708771153/

 

BUKH Motor – Facebook: https://www.facebook.com/groups/141469733063360/

 

Volvo Penta – Facebook : https://www.facebook.com/groups/1426800607368317/