Services

Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

Lav din egen lille flotillesejlads

klik HER, så er du godt på vej til en god tur!

Når du logger ind, bliver du bedt om e-mail, og her taster du lm@lmklubben.dk (og IKKE din egen), samt adgangskode: det er den tilsendte i velkomstbrevet.

Som ny sejler kender du sikkert situationen: I vil gerne på lang weekend til et nyt sted, men kender ikke området og vejen dertil, og vil gerne have følgeskab.

Vi har derfor oprettet en blog, hvor du kan beskrive ønsker om turen, og ligesindede kan logge ind og tilmelde sig.

Så kan I nyde sejl-

turen, og få glæde

og nytte af hinan-

den, og børn kan

evt. lege sammen.

Der er mange

muligheder, og kan

bruges på korte og

længere ture, 2-3

både, eller mange.

 

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider.

Log ind her:

 

Medlem til Medlem-blog, teknisk emneopdelt medlemsblogs, Medlemsoversigt, vedtægter, generalforsamlinger, Bibliotek med bådoplysninger, håndbøger, opslagaværker og mange andre både tekniske og generelle oplysninger.

 

Husk at bruge det log-in, vi udsendte 1. februar 2018

Se vor udførlige instruktion HER

 

 

Sidste NYT på bloggen

 

Solsejl: 09.06.:

 

Herluf har et godt bud på, hvordan man laver et godt og billigt solsejl, se "Sprayhood"

 

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der er medlem

i din havn på

LM-Klubbens medlemsliste under "MEDLEMSSTOF"

 

ajourføres hver måned, sidste gang

1. junij 2018

Antal både 510

Antal medlemmer: 668

 

 

 

Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.

 

Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.år

 

 

Som medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.

 

 

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Hvor kommer båden fra?

Brug dette link, print det evt. ud, og du kan følge med i, hvor din nabobåd på turen kommer fra.

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 11.06.2018.

 

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

 

 

 

Sommerhilsen.

 

Så kom sommeren da virkelig til Danmark, og hvilken dejlig maj måned har vi ikke haft?

Foreløbig med flere sommerdage end hele 2017 allerede nu her sidst i maj måned og med det bedste sejlervejr, man kan tænke sig.

Håber I nyder det og har tid til at udnytte det om bord på jeres LM-både.

 

Vores årstræf: Husk nu, at der afholdes årstræf i Bogense i dagene fra den 21. til 24. juni med masser af oplevelser på programmet og hvor LM-sejlere fra nær og fjern kan mødes, udveksle erfaringer og nyde dagene sammen.

Få mere information og følg med her på vores hjemmeside og under rubrikken Årstræf.

Tilmeld jer online og gerne i så god tid, at vi allersenest den 10. juni kan orientere Havnen om deltagerantallet, som vi håber I vil være med til at gøre rekordstort i år.

Du kan tilmelde dig på dette link.

Lad os ses til et træf i forhåbentlig fortsat dejligt vejr og godt humør hos alle os der deltager.

I ønskes alle en god sejlads til og fra Bogense fra os i Bestyrelsen.

 

Vores medlemsskare er fortsat med at vokse og den 17. maj passerede vi medlem nr. 660 og båd nr. 500 i vores klub og tilsyneladende fortsætter det skam, for i dag er vi oppe på 670 medlemmer og 510 både.

 

Teknik og viden om vore både: Sidste efterår fik vi tilsagn om, at vi kunne trække på LM Windpowers arkiv fra LM-bådenes tid, dersom der kunne være informationsmateriale af værdi for vore medlemmer. Dette arbejde er påbegyndt og har allerede resulteret i nyt indhold i vort bibliotek. Opgaven har vist sig lidt mere omfattende og kompliceret end vi havde forestillet os. Der er masser af værdifuldt materiale, og vi tror fortsat på, at dette projekt vil kunne afsluttes i løbet af 2018.

Bestyrelsen arbejder også på at gøre det nemmere og mere indlysende at kommunikere mellem vore medlemmer om erfaringer og tekniske problemer.

Det er på et forberedende stadie, men vi

 

tager fat på opgaven, når en forhåbentlig lang og god sommerlig sejlsæson er afsluttet.

 

Vort projekt ”Tovholder” som gerne måtte føre til lokale arrangementer for vore medlemmer i hele Danmark ser ud til at få en langsom opstart, men initiativ fra Herlufs side om at gennemføre ”fyraftensmøder” kunne afgjort være springbrættet til at gennemføre noget lignende andre steder. Mere om det, når det første arrangement er afholdt i Haderslev den 30. maj.

 

EU´s Persondataforordning (GDPR) om håndteringen af persondata er nu trådt i kraft. Det medførte en del arbejde i forårsmånederne for specielt Per, men også vi andre i bestyrelsen. Resultatet er blevet vores persondatapolitik, der er lagt ind i vort bibliotek. I Danmark er det fortsat Datatilsynet, der tager stilling til fortolkningsspørgsmål.

Bestyrelsen. Vi arbejder ud fra LM Klubben som:

- en klub for alle LM sejlere (hele LM-familien lige fra den mindste til den største. (LM10 til LM38).

- En klub for informationsformidling

- En klub, hvor man kan se andres både og få inspiration

- En klub for tur-oplevelser til inspiration

- En klub hvor vi arrangerer virksomhedsbesøg

- En klub for lokale arrangementer rundt om i landet f.eks. lokale træf, sociale arrangementer, kurser, foredrag mv.

- En klub for service i form af klubvarer, f.eks. caps, håndklæder, standere, krus m.m.

MEN: Klubbens værdi og indhold afhænger i høj grad af dig som medlem, så derfor en opfordring her fra til at bruge sommeren til også at komme med gode ideer, initiativer til nyt og forslag til bestyrelsen i øvrigt.

 

I ønskes alle en fortsat god sæson med forhåbentlig lige så dejlige forhold som vi har haft i maj måned. 27.05

 

Sejlerhilsen fra bestyrelsen.

Hans Erik, Per og Herluf

 

LM-KLUBBENS

ÅRSTRÆF 2018

I BOGENSE 21-24 JUNI.

 

Hvad du kan forvente under træffet . . . TILMELDING

 

* Oplevelser for både voksne og børn

* Udflugt til Nordeuropas største Bisonfarm

* Besøg af Veteranbil klub og fremvisning af køretøjerne

* Åben båd med adgang til hinandens både - publikum inviteret gennem medierne

til at kigge med.

* Krabbevæddeløb for søulke og landkrabber.

* Træfmiddag med levende musik af duoen "På Valsen"

* Socialt samvær med hyggelig snak om alt mellem himmel og hav - og vore både..

* Gratis havnepenge, svømmehal, udflugt, drikkevarer under

træfmiddagen og morgenbuffet søndag m.m.

Fyraftensmøde i Haderslev

Invitationer påhæftet fast liggende LM både i Haderslev havn en lille uges tid i forvejen af hensyn til vejrudsigten. Ingen af de 21 LM bådes ejere skulle kunne benytte en dårligt vejrudsigt til at blive indendørs. Vejrguderne gjorde godt nok alt for at fyraftensmødet skulle blive en succes med 22-25 graders varme og høj sol.

Dagen og tiden oprandt for mødet. Intentionerne mente og mener vi i LM Klubbens bestyrelse var og er gode nok – at LM bådejerne mødtes lokalt for en god snak om alt mellem himmel og jord – og for at vi kunne udveksle erfaringer og måske få hjælp til hverdagens småproblemer med bådene. En enkelt LM 30 stod stadig på land og alle andre både var i havn denne onsdag.

Som initiativtager til dette fyraftensmøde sejlede jeg naturligvis min båd til mødestedet. Beklageligvis fik min båd kun selskab af en enkelt LM båd. Yderligere et ægtepar og et klubmedlem kiggede forbi til fods og på cykel.

Vi fik da en hyggelig snak på broen og de fremmødte gav udtryk for at initiativet var godt – men om det var af ren høflighed, kan man jo kun gætte. Udbyttet af sådan et møde er afhængig af deltagerantallet. Med så lille et fremmøde må udbyttet siges at være tæt på ”NUL”.

Er det så kun her i Haderslev, at interessen for sådanne fyraftensmøder ikke er tilstede, eller er det generelt blandt LM bådejerne. Er vi blevet for ”gamle” til at tage aktiv del i et klubliv – eller vil vi helst blot gå og nusse for os selv med vores både? Eller har vi bare for travlt og ikke orker endnu mere…?

 

 

 

Personligt er jeg noget i vildrede over hvad LM klubbens medlemmer egentlig ønsker af klubben – ud over, naturligvis, den elektroniske informationsformidling klubben først og fremmet er bygget op omkring som sin fornemste opgave. Skal LM Klubben i fremtiden kun beskæftige sig med den elektroniske informationsformidling, et årstræf og så måske nogle virksomhedsbesøg og foredrag i vinterhalvåret. Er det – DET – klubbens cirka 670 medlemmer ønsker? – for klubben har jo tilgang hele tiden af nye medlemmer, så noget må vi formentlig gøre rigtigt….

Giv lyd fra dig – din mening betyder ALT for klubben. Vi vil så gerne – men vi har brug for hjælp…. Din hjælp!

 

Med Sejlerhilsen

herluf

 

BlueDane tilbage i Danmark

En snes venner og familie-medlemmer havde taget opstilling ved bro 4 i Middelfart Marina søndag den 3. juni kl. 1100 for modtagelse af Blue Dane ved hjemkomsten efter et år på verdenshavene.

I strålende dansk solskin anløb Blue Dane Marinaen med festflag i masten og modtagerkomiteen med Dannebrogsflag i hænderne. Et fantastisk eventyr fik dermed en glædelig afslutning i familiens favn.

Vi fra LM Klubben, Danmark, var naturligvis også tilstede for at modtage vores medlemmer, som nu gennem et år har beriget os med levende beretninger fra deres eventyr i en - efter forholdene ude på de store vande – lille LM båd fra Danmark. Vi tror, at Blue Dane er den første LM 32, som har taget sådan en tur på tværs af de store have.

 

Vi i klubben er meget taknemmelige for, at Mirela og Michael har delagtiggjort os i deres eventyr, og de har på broen lovet os, at give et lille foredrag engang, når de har fået fordøjet de mange indtryk og oplevelser. Vi glæder os hertil.

 

 

LM Klubben, Danmark ønsker BLUE DANE og Mirela og Michael velkommen hjem og glæder os til at se dem igen i klubben.

LMKlubben Danmark, Herluf

PS: Har andre LM både taget sådan en tur hører vi i klubben gerne herom. Bestyrelsen.

 

Mirela og Michaels refleksioner om rejsen til Caribien -

Vi har valgt at have vidner til vores livs oplevelse

Sluse og kanalsejlads i Holland

Da der er østenvind i Nordsøen, valgte vi at sejle gennem de hollandske kanaler og vi glædede os helt vildt til at se Standing Mast Route igen og nyde de hyggelige steder vi har besøgt i 2002. Kanalsejlads er skønt, stille og roligt og der er 0 stress :-). Vi er også ekstrem heldige med vejret, der er sommer og sol over hele linjen, så vi nyder det max.

Her har vi haft tid til at snakke om hvordan vi har det efter vores Caribien-eventyr, nu vi er på vej hjem. Som tidligere nævnt, faktisk på den allerførste sider af denne blog, har Mikael og jeg planlagt at sejle langt i Blue Dane allerede da vi bestilte højere mast og rig, end sådan en båd normalt er udstyret med. Siden 1999 da båden kom i vandet, har vi sejlet sammen med vores børn på kanaler til Paris, derefter London og Østersøen rundt.

Men at der skulle gå mange år før vi for alvor kom på en rigtig lang tur, kunne ingen af os vide. I stedet for at sejle jorden rundt, som vi oprindeligt havde talt om, blev vi enige om, af at mindre også kan gøre det. Caribien blev den destination vi ville hen, for den tid vi havde til disposition passede til afstanden og til de vejrforhold der gør turen muligt på et års orlov.

 

Når man læser 30 år gamle bøger, skrevet af folk der sejlede samme rute i 80-erne, er der stor forskel på det Caribien der var den gang og på det Caribien vi lige har oplevet.

 

Dengang var det ikke så almindeligt som i dag at sejle rundt imellem øerne i egen eller lejet båd. I dag er der mange, især lejede katamaraner, som sejler lystigt rundt mellem øerne og på den måde kan man få 14 dages strand og palmer-oplevelser, mens det er vinter på de nordlige breddegrader. Der er sågar rigtig mange, også danske, skibe der ligger fast i Caribien og bliver brugt som sommerhuse i årevis. Turisme er øernes vigtigste indtægtskilde og der føler både fordele og ulemper med. Men når man kommer i egen båd, er det en oplevelse for livet at sejle ind i det turkisblå vand og smide anker tæt på en hvid strand med høje palmer.

 

Der er måske mange ting der var anderledes ”i gamle dage”, men det er ikke noget der kan ødelægge vores oplevelser med den smukke natur og det fantastiske klima, som gør Caribien til et lille stykke Paradis på jorden. Så vores råd til alle der går med en drøm om at sejle langt og opleve denne del af verden er: sæt en dato, gør skibet klar og kast fortøjningerne. Oplevelserne venter derude og man kommer hjem beriget med oplevelser for livet.

 

delte meninger om, hvorvidt det er en god ide at bruge de sociale medier, så folk kan følge med. Vores begrundelse for det har været, at på den måde kan vi selv sidde om 10-15 år og læse om alle de gode oplevelser og udfordringer vi har haft. Ud over det, kan al det skriveri være til inspiration for andre, sådan som andres turberetninger har været for os i de år vi har forberedt os på vores eventyr. Ydermere synes vi, at det er en fornøjelse at kunne dele med andre. Man skal have vidner til sit liv, man skal kunne dele sine erfaringer og man skal være med til at sætte skub i andres udlevelse af deres drømme. Vi har haft glæde af at læse bøger, turberetninger i Langturssejlerbladet, blogs på nettet og indslag i diverse dagblade. Så nu giver vi vores erfaringer videre og føler på den måde at vi betaler lidt tilbage.

 

På det knapt et år vi har været væk, er der sket mange ting derhjemme, som vi glæder os til at være en del af. Mikaels søn Bjarne og hans kæreste Maja er blevet gift og har købt nabohuset hjemme i Odense. Vores datter Karina er blevet kæreste med Kenneth, en af Mikaels ”gamle” kammeraters søn. Min søster Otilia og hendes mand Jonas venter barn til august. Jo jo, man skal ikke vende ryggen til ret længe før der sker ting og sager på hjemmefronten.

 

Med ønsket om at I alle har fået lidt ud af vores anstrengelser, siger vi tak for denne gang. Og måske på gensyn, for, hvem ved, måske er der et nyt eventyr der står og banker på. Det handler kun om at åbne døren og begive sig afsted.

 

 

Ankerplads i Caribien

Vi vil her gerne takke alle de søde mennesker der har fulgt og opmuntret os undervejs, både her på bloggen og på Facebook. For os har det været dejligt med en lille tilbagemelding eller en smiley, skønt at andre har kunne få glæde af vores turbeskrivelser. Der er

Mig og min LM (32)

Navn: Per Sanderhoff Jensen

Alder: 71

Tittel: pensionist (tidl. bogtrykker)

Gift med Jette

Båd: LM32 fra 1980 "Calypso"

Skipper Hygge i cokspit Jette ved rorpinden Uhm... muslinger!

set havnen og alle de indeklemte sejlbåde fra nær og fjern. Fra Sæby tog vi båden sydpå i ikke alt for godt vejr, og valgte Voerså havn som første destination. Efter Søkortet havde den en vanddybde på 2,0 m (vi stikker 1,5m) , men da vi anduvede havnen, stødte vi på grund allerede 150 m fra havneindsejlingen. Ikke særlig sjovt, og slet ikke med 2 medbragte feriebørn, som skulle beroliges om, at der ikke var fare på færde!

Og i princippet kunne vi jo GÅ i land. Der skulle dog flere opkald til både Lyngby Radio, SOK, en slæbebåd på Læsø og vores forsikringsselskab til, før vi fandt ud af, hvad vi skulle. Læsø slæbebåden skulle have kr. 18.000!!! for at slæbe os fri. Mange penge, og det er trist, at man skal forhandle bjærgningspriser, når man i pålandsvind ligger og hugger i bunden, og havnemolens store granitblokke kommer nærmere og nærmere! Det endte heldigvis med, at den lokale havnemester tøffede ud i sin store robåd med en 15 hk motor, og bad os om et tov fra mastetoppen. Herfra krængede han båden, og da vi samtidig gav gas, kom vi hurtigt fri. Meget lettede!

 

Bedste rejsepartner

Er helt uden tvivl Jette. Hun har taget sejlerkurset 2 gange med hver sin lærer. Så hvad den ene ikke gav hende, kunne den anden, og hun færdes i dag meget søvant på båden og ved alt om ”underlig” og ”at sejle bidevind”!. Hun er også frisk på en rask gå/cykletur for at se, hvad der gemmer sig omkring havnen.

 

Bedste måltid:

Var i Randers fjord, da vi havde vort barnebarn Simon med. Han fangede sin første fisk, en 20 cm lang ørred, som blev tilberedt efter alle kunstens regler og med nye kartofler som tilbehør.

 

Dette er den første artikel i en ny serie om din LM og dine oplevelser.

Kom med dit bidrag. Klubben honore-rer med 2 flotte LM-krus. Send blot en mail til bestyrelsen.

Mit bedste tip til LM ferien:

Hvis det er muligt, så tage af sted i mere end 3 uger. Så er der god tid til at være til stede, at have tid til både at sejle ud og hjem uden stres. Afsæt også tid til, at I kan være indeblæst flere dage undervejs. Husk at spise den lokale mad.

 

Største rejse bommert

Dengang vi sejlede Solus 24 hjem fra Odder. Vi gik på grund ved indsejlingen til Hals på ”Salt og peber” en mørk nat i forrige århundrede. Mega flovt. Årsag: manglende lokal-kendskab, og at vi kun havde et undervisnings-søkort (uden alle detaljer) med fra et nyligt afholdt duelighedskursus!

 

Næste rejsemål

Bliver nok til Læsø, hvor vi har været flere gange. Det er en dejlig ø. Her kan man om morgenen købe friske jomfruhummere hos kutterne til små penge, når de kommer i havn. Man kan cykle øen rundt, bese Jens Hansens Tårn, besøge Saltsyderiet, tage på tur med Rønnerbussen, eller gå på opdagelse i naturen for sig selv.

Og ikke mindst: Man kan bruge den dejlige sandstrand lige vest for havnen. Man kan jo også lægge sin båd for anker her, og dykke ned i det helt krystalklare vand. Og måske harpunere en fladfisk?

Ja, Læsøe er en dejlig ø, der indfrier de flestes ønsker.

 

Min drømmerejse En tur øst om Fyn med afstikkere til bl.a. Karrebæksminde, Møns Klint og de sydfynske øer.

 

Min bedste ferietur – vores mål:

Samsø 2008. Sammen med min kone og Søren sejlede vi til Hals, gik sydpå til Bønnerup, Grenaa, Øer Marina, Tunø, Samsø og byen Ballen og herefter til Langør på den nordøstlige side af Samsø. Et næsten totalt ubebygget område, faktisk var der kun nogle få huse og en kioskbygning, som dog kunne levere morgenbrød! Her var i den grad en ubeskrivelig fred og ro, som vi tit tænker tilbage på. Mange havde som os samme rejsemål, og derudover lå der 12-15 både for anker i den skønne bugt i læ af en ydre ”skærgård”.

Fra denne bugt fik vi et festmåltid, idet Jette næste dag gik ”på høst” , og samlede en hel grydefuld blåmuslinger op, som bagefter blev tilberedt som et eksotisk festmåltid!

Langør er nærmest én stor bugt omsluttet af Besser Rev, med en spændende natur, som kan udforskes fra jolle.

 

Længste tur:

Vi har været på flere ”længere” ture, bl.a. til Marstrand nord for Göteborg (133 SM fra Thisted), Roskilde fjord (165 SM fra Thisted), og i 2016 tog vi turen til Sønderborg og mellemlandede til LM klubbens årstræf. Syd for Lillebælt var vi inde i Aarøsund, Genner Vig, Dyvig m.fl. I Sønderborg er der flere hyggelige havne, og slottet er også et besøg værd. På Als så vi det nye ”Univers”, som er rigtig interessant for både børn og voksne.

 

Værste tur:

Var helt sikker vores tur sidste år, hvor vi havde børnebørn med og var kommet til Sæby. Herfra tog vi bus til Skagen by, og var på Grenen og i Det Grå Fyr, som nu er indrettet som fugleinformation. Vi fik også

 

Den Danske Havnelods

 

Den 13. april har vi lagt den allernyeste version af Den Danske Havnelods ind på Biblioteket - klar til at downloade til sikker brug både på iPads, tablets, smartphones med videre. Den kan også bruges direkte online, når man har brug for det.

Man kan også med fordel downloade til ibooks eller et tilsvarende program. Så får man en lynhurtig og funktionel havnelods med et godt overblik over indholdet. Når man så trykker på den side, man har brug for kommer den op i fuld størrelse!

Se herunder:

Et lille udsnit af de mange frihavne i danmark, hvortil der kommer flere og flere i Norge og Sverige.

Gratis havneplads med Frihavns-ordningen.

Frihavnsordningen er en aftale mellem havne, hvor bådejere kan låne hinandens havneplads, uden at »betale gæsteleje«.

 

En række havne, klubber, laug og andre sammenslutninger i hele Danmark samt langs de Tyske, Svenske og Norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen, hvorved gæstesejlerne kan besøge hinandens havne i op til tre døgn uden afgift.

Hvem kan være medlem af ordningen?

Medlemskab af Frihavnsordningen gælder for alle havne, klubber og laug, uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej. For at deltage i ordningen, kræves det at havnens ledelse godkender dette, og at bådpladser stilles disposition for gæstende både. I Danmark er havnepladserne udstyret med røde/grønne skilte for at vise hvilke pladser der er optaget/ledige.

Havnen betaler en årlig medlemsafgift på kr. 300.

Medlemshavne, klubber og laug har pligt til at informere alle deres havnepladsejere om reglerne for FH-ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre medlemsfortegnelse og havneoversigt.

Hvad koster det at bruge Frihavnsordningen?

Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed.

Hvornår kan man bruger Frihavnsordningen?

FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som “parkeringsordning”. For at undgå misforståelser skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales havneafgift. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonen til en ejer i en ikke-frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH-etiketten senest ved overdragelsen.

Hent havneorsigt og information HER

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 130,-

Fin nyhed på

LM Webshop:

Krus Robusta 35cl i

Weidingerglas

1 krus kr. 50,- ( 95)

2 krus kr. 100,-(154)

6 krus kr. 240,-(300)

Pris i () = incl. forsendelse

Caps, der kan tilpasses til børn og voksne

kr 115,-

- og den helt nye

stander kr. 90,- (99,-)

Hjælp LM klubben

med registrering

af ID-numrene . . .

Vær med til at få kortlagt vore bådes ID-numre og derved hjælpe os med at få kortlagt bådantal og få forståelse af visse bådtypers nummerering.

Deltag ved at indføre din båds ID-nummer i dette skema

LINK HER.

 

 

Indberetningen og registreringen vil fortsætte og medlemmer må meget gerne indsende flere numre til os.

 

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Se hvad de gør i Fredericia HER

Kontakt Herluf for mere information.

 

Nyt i LM-Biblioteket:

 

 

28.05.2018: Sidste nyt tilføjet til Årstræf (deltagerliste, m.v.).

27.05.2018: Nyt om LM Speedbådene (LM Speed, LM surfe, LM safe og LM safety) lagt ind i biblioteket.

27.05.2018: Ny forsidetekst lagt ind på hjemmesiden.

14.05.2018: Installering af nyt spil (på svensk)

10.05.2018: ID nummersystemet efter 1981 tilføjet Biblioteket.

01.05.2018: nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet.

01.05.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Ajourførte måltabeller med oplysninger fra Karl Gregersen, Hans Erik og LM Windpower.

18.04.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Karl Gregersen og Hans Erik.

13.04.2018: Havnelodsen pr. 13.04.2018 lagt ind i tre afsnit i printkvalitet (Broer, Havne AAb-Kor og Havne Kra – Øst). Hele havnelodsen i fuld opløsning er også lagt ind til interesserede, men den er meget stor.

08.04.2018: Skiltning med frie annoncepladser indført nederst på forsiden.

07.04.2018: Rubrik om Flotillesejlads lagt på forsiden og blog til medlemsbrug oprettet.

01.04.2018: Nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet

28.05

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk

Nyttige links:

 

LM Klubben – Facebook: https://www.facebook.com/groups/579994708771153/

 

BUKH Motor – Facebook: https://www.facebook.com/groups/141469733063360/

 

Volvo Penta – Facebook : https://www.facebook.com/groups/1426800607368317/