Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

Havneguide App

 

Havneguide på App'en: Tursejler

 

Ny version af "Tursejler" uden login kan hentes i Appstore og Google Play.

Med Dansk Sejlunions App Tursejler har du adgang til en havnelods over danske lystbådehavne, en oversigt over Dansk Sejlunions turbøjer og mulighed for at følge dine venner til søs. I samarbejde med FLID er der endvidere mulighed for se bookbare havne og booke en gæsteplads via appen.

 

Havnelodsen indeholder oplysninger om faciliteter, priser og havnekort over hver enkelt havn. Informationer om havnene opdateres løbende af havnemyndigheden.

 

Dansk Sejlunions ca. 150 turbøjer

vises med position og ansvarlig klub.

"Tursejler" fra Dansk Sejlunion giver

dig masser af muligheder

 

Appen er gratis!

"Tursejler"

kan hentes på AppStore og

Googleplay og er gratis

 

Den BLÅ LM

Mangler du en lille blok, en hunderedningsvest eller vil du købe eller sælge LM - båd,

så indryk dit opslag her, og det er gratis for alle.

 

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Ændringer udgives

15. og 30 i hver måned eller efter behov.

Sidst ændret:

22.04.2017

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark."

 

 

Husk jævnligt af opdatere din browser, ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder!

Se vores vejledning HER

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider. Du får adgang med dette link:

 

 

 

 

Se vor udførlige instruktion HER

 

Du kan finde::

Mødereferater fra bestyrelses-møder og generalforsam-linger, årsregnsskaber,

afgørelse fra Datatilsynet, motorhåndbøger, testsej-ladser, debat og medlems-udveksling om: Instrumenter, Motor, Pantry, Sejl, Rig, Skrog, Toilet, Spil, Sprayhood, Styring, Vedligeholdelse

med mere.

 

Klik ind på "MedlemtilMedlem" og læs hvad du har lyst til. Her er der rigtig mange gode råd, givet af medlemmer, der har gjort sine erfaringer.

Det er efterhånden et ret stort bibliotek, men har du evt. noget, som du synes vi andre i klubben kan have gavn af, så læg det ind eller mail det til een af os i bestyrelsen.

Medlemsskab giver også adgang til årstræf og delta-

gelse i regionale arrange-

menter.

 

Rabat:

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der medlem

i din havn på

LMKlubbens medlemliste under "Medlem til medlem"

ajourføres hver måned, sidst:

1. april 2017

Antal både 385

Antal medlemmer: 509

Send os et foto og et par ord om din båd til denne rubrik:

Medlemmers "BÅD-PORTRÆT":

 

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 150,-

LM stander 45x25 cm LM Caps, kan tilpas-

Kr. 100,- ses børn og voksne,

kr. 125,-

 

Sidste nye indlæg på LM-Blokken "MedlemtilMedlem"

 

Bådens skrog, indsat af Herluf 24.04

jeg har fra Leo Jørgensen i Nyborg modtaget en del historisk materiale omkring LM bådene. En del ligger allerede tilgængelig på biblioteket, men jeg syntes lige. . . læs under Bådens skrog

 

Sprayhod: indsat af Morten Riddervold, Kolding: 20.04

Hvis dit telt eller din kaleche er sørgelig at se på, sorte og hvide pletter.

Det her virker bare! Mit hvide telt er blevet som nyt.

 

Hvor lang tid skal . . . læs under "sprayhood

 

 

Bovspryd: indsat af Karl Gregersen: 12.04

Så fik Allan lavet bovspryd på sin LM 30. Han lånte min betonform, som kan lånes af interesserede for et par gode flasker rødvin. Jeg har også. . . . læs mere under MTM/Dæk

 

Polering 09.04.

Morten Knudsen har med stor succes poleret bådens fribord med Dulon Poly Polish og Dulon 1 og 2. Billederne taler for sig selv:

Efter og før:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere under MTM: Vedligeholdelse . . .

 

El og Instrumenter 19.03.

Hej jeg har en udfordring. Af en eller anden årsag har den forrige ejer af min lm27 fjernet alle ledninger der kommer ud ved mastefod og ført dem under skylight. Det er noget rod. Hvordan trækker man nye ledninger fra mastefod og ned i lukaf. På forhånd takker.

 

Agter-ankerspil og propel-problem: 09.03

Hej! (Kjell nr 888)

Jag funderar på att eventuellt installera ett ankarspel i aktern på min LM 32.

Har någon i klubben erfarenhet av det? .

 

Har en trebladig fas . . . . se under MtM under "Min mening"

 

 

 

 

 

 

 

Se alle de andre gode råd om slanger, bundventiler, søfiltre o.s.v. på vores blok "MedlemtilMedlem".

 

Se og download også den nye vejledning over

forårsklargøring. Den ligger i Biblioteket.

 

 

Havnelods siderne er nu opdaterede og kan frit

downloades fra Biblioteket.

 

MICHAEL Dokkedal tegner og fortæller om havnemanøvrer. Se under bibliotek/navigation eller brug link HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale

aktiviteter

Kære medlem af LM Klubben Danmark 19.02

 

Vi er mange LM bådejere i Danmark - og i hver havn. Mange kan ikke deltage i det årlige sommertræf af forskellige årsager, arbejde, distance, tid mv, og derfor vil vi gerne inddrage så mange som muligt i klubfællesskabet gennem lokale aktiviteter.

Det er vores håb, at vores medlemmer lokalt vil gå sammen om at lave nogle aktiviteter til fælles glæde og gavn.

Lokale aktiviteter kunne f.eks. være et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene og hvor man sætter hinanden stævne.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort. Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

 

Når der er sat tid og sted på en aktivitet, så bidrager foreningens bestyrelse gerne med at udsende en invitation både på hjemmesiden og på mail direkte til medlemmerne i lokalområdet for at få så mange med som muligt. Det kræver bare en lokal tovholder.

LM klubben vil støtte aktiviteterne økonomisk i rimeligt omfang og i den udstrækning økonomien tillader det.

 

Jeg håber disse ord kan være en inspirationskilde til Din aktive medvirken til udviklingen i klubben. Kunne du tænke dig at iværksætte og søsætte et projekt hører vi meget gerne fra dig.

LM-Klubbens tovholder på de lokale aktiviteter, Herluf

 

Hvis du vil være tovholder lokalt med en eller flere aktiviteter f.eks. et virksomhedsbesøg, foredrag, lokal LM-træf, eller noget helt andet, vil LM Klubben støtte det… Læs mere om klubbens tiltag. HER … se forslag til invitation HER

 

Lokale aktiviteter kunne f.eks. se således ud:.

 

Lørdag den 7. maj 2017:

lokal LM-træf Brejning lystbådehavn. Se invitation . . . link

Lørdag den 24. juni 2017:

lokal LM-foredrag Århus. Se invitation . . . . link

 

 

LM Klubben på besøg hos Schultz 12. nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schultz domicil på Hesselly, Kolding

 

Vi mødte 42 frem i forventning om at se og høre en masse om virksomhedens produkter, som i dag overvejende består af kalecher.

Nicolai Schultz, søn af virksomhedens ejer, tog imod og stod for projektet i virksomheden, som har 9 medarbejdere.

Med assistance fra sin far og virksomhedens ejer, Preben Schultz, sælger Henning Skouboe og sejlmager Anders Hilkjær blev vi guidet igennem processen med materialevalg, tilskæring af en kaleche, syning og ikke mindst vedligeholdelsen. Der blev stillet rigtig mange spørgsmål og jeg tror, der kom fyldestgørende svar til alle spørgere.

Virksomheden har ikke produktioner i udlandet. Man har prøvet det engang uden succes og derfor bliver alt bearbejdet på sejlloftet i Kolding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der følges med i skæremaskinens arbejde.

 

Virksomheden er måske Danmarks førende med produktioner til brugte både. Kalecheproduktionerne er som regel i mindre antal og skæres derfor enkeltvis. Til LM bådene skærer man dog til lager. Man kan skære op til 10 produkter af gangen. Modsat de store sejllofter, hvor medarbejderne måske kun har en enkelt opgave som ved et samlebånd, så gør hver enkelt medarbejder hos Schultz Kalecher ”deres” produkt færdigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kalecher kontrolleres på en "rigtig" båd.

 

Virksomhedens medarbejdere udviste stor faglig stolthed over den kvalitet, hvormed de kunne levere deres produkter i. Når en kunde bestiller en vare kommer der et fejlfrit produkt frem til pågældende. Den største bekymring hos virksomheden er til om bådproducenterne også leverede et tilsvarende nøjagtigt og fejlfrit produkt - hvilket kræves for at for at tingene kommer til at passe sammen og går op i en højere enhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige detaljer på en Schultz Quick-Bompose diskuteres.

 

For LM bådenes vedkommende har Schultz Kalecher skabeloner liggende over alle typer og årgange. Så ring blot med oplysning om bådtype og årgang – så klarer Schultz Kalecher resten.

Virksomhedens arbejde består ligeledes af en del reparationer af sejl, kalecher mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev tid til en god bådsnak under kaffen.

 

Der blev tid til personlige konsultationer, hvor nogle gæster havde medtaget arbejdsopgaver til virksomheden – ligesom andre lavede bestillinger på nye ting til deres både.

Jeg tror alle fik noget brugbar viden med hjem om vedligeholdelse og om hvorfor kvalitet og pris hænger sammen.

 

 

 

 

Specialopgave for

hans kgl. højhed

prins Henrik:

Behageligt ryglæn

til dragen.

 

 

LM bådene og Schultz Kalecher er to størrelser, som unægtelig hænger sammen – ikke mindst historisk. Schultz Kalecher var jo næsten med til fødslen og har fulgt bådene gennem livet som en rigtig Gudmor ville have gjort det.

LM Klubben, Danmark, ser frem til et rigtigt godt samarbejde med Schultz Kalecher i fremtiden. Et samarbejdsområde vil blive, at skulle Schultz Kalecher få behov for at lave en opmåling på en LM båd – så kontaktes LM klubben og vi formidler kontakten til et af vores medlemmer med rette bådtype.

 

LM Klubben, Danmark, siger tak til Schultz Kalecher for at give os et lille indblik i deres virksomhed og glæder os til samarbejdet fremover.

LM Klubben overrakte Schultz Kalecher og Nicolai et klubflag (200x100 cm) i håb om virksomheden kan og vil bruge det som positiv reference.

 

Foto fra sommeren 2016

Foto fra Herluf Jensen.

Så er der kun 3 måneder til sæsonstart!

Indtil da, lader vi tankerne gå tilbage til de skønne minder fra sidste år. Har du nogle fotos, du vil dele med os andre, så send en mail eller kontakt bestyrelsen. På forhånd TAK!

05.feb.2017

Generalforsamlingen 18. februar

blev afholdt i Middelfart med godt 40 deltagere. Se referat med fotos her.

Huskelister til forårs- og efterårs-arbejder på en LM27

 

Et tidligere medlem, Peter Milton, har sendt os dette: 15.02

 

Vi købte vores LM 27 i Frederikshavn i 2008, og sejlede den til Sundby Sejlforening i København, hvor den har ligget, indtil den blev solgt sidste år.

Listerne har jeg skrevet i ejer perioden, men det blev, som det ofte sker, først da båden skulle sælges, at listerne blev skrevet på PC til den nye ejer i Hundested.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Huskelisterne er også meget anvendelige for andre LM-både, men ved større og mindre motorer skal der naturligvis justeres på mængden af olie m.m.

 

Listerne ligger i biblioteket og kan downloades herfra.

 

 

Désirée af Bogense.

LM Vitesse 35 Caprio.

Byggenummer 91350004.

 

Det hele startede faktisk allerede tilbage i 1970, hvor vi prøvede at danne os et billede af en tilværelse ombord på en skude en stor del af de lyse tider i vores alderdom.

Efter et mislykket forsøg med en dejlig gammel kutter (det er en historie helt for sig!), født til sejl, men forsynet med en Hundested B motor, faldt vi - i vores søgen - i 1990 pladask for Vitessen.

Vi er ikke rejst os endnu efter 26 år sammen med den skønne dame.

 

Kølen blev lagt i 1990 og båden blev sejlet til Kolding og døbt i marts 1991.

 

Désirée blev udvalgt som båden, hvor vi skulle kunne tilbringe megen tid ombord, når vi en gang nåede frem til pensionisttilværelsens udfordringer og glæder.

Vore ønsker var en sejlbåd med en god indenbords motor og mulighed for at bevæge sig omkring indenbords i oprejst stilling. Vi ville desuden ikke skulle ligge på knæ for at lave kaffe eller mad. Kort sagt en PENSIONISTBÅD til familie- og ferieture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valget faldt på en LMVitesse35 og i 1990 besøgte vi LM værftet i Lunderskov og så for første gang vores båd Désirée, som blev en af de sidste både, der blev bygget i Lunderskov, hvor bådproduktionen helt ophørte i 1994.

Til at begynde med havde vi damen liggende i Kolding, men vi fandt, hver gang vi anløb Bogense, havnen og stedet så attraktivt, at vi efter nogle år (i 1996) skiftede hjemhavn til denne dejlige nordfynske plet med dejlig strand og kort til en by fuld af aktiviteter.

Vi startede med brugen af Decca, rigtige søkort, logbog, parallellinealer, blyanter og kompas, med videre som navigationshjælpemidlerne.

Det er løbende blevet udviklet, så der med de seneste anskaffelser i 2016 er såvel en dejlig kortplotter (GPS MAP 3010 C), iPad med Navionics, selvstyrer (RayMarine Autopilot) og bovpropel installeret og i brug.

Bovpropellen installerede vi i 2002. Det var en investering, som vi glæder os

Fortsættes HER

Konkurrence:

Fortæl om dine oplevelser med

klargøring af fribordet

Vi påtænker her i LM Klubben at lave en artikel med gennemgang af forskellige klargørings-produkter til fribordet. Derfor vil vi gerne høre om jeres erfaringer, så send nogle få linjer om den polish og de øvrige produkter, du har valgt.

Den tid arbejdet tog, hvor let eller vanskeligt det var at arbejde med, materialeforbruget/

prisen – og ikke mindst: hvilken båd, du har.

Vedhæft 2-3 fotos (helst før/efter).

 

Så deltager du i lodtrækningen om et LM-badehåndklæde med brodering (vi udtrækker tre heldige vindere).

Vi skal have dit indlæg senest 15. maj på mail til lmklubben@lmklubben.dk

Nu er jeres forårsklargjorte skuder sikkert klar til at stå ud, så husk at melde jer til vores årstræf i Korsør den 17. 18 juni. (LINKS).

 

Ny stander kan bestilles

her. Kr. 100,-

Caps pr. stk. 125,-

Medlemsskab kr. 100,-

eller familiem. kr. 150,-

Link mail til kasserer

Vi nærmer os forårsjævndøgn, solen får magt og vintergækker og erantis har blomstret længe.

 

Det betyder forhåbentlig masser af aktivitet på vore havnepladser, med sysler som vi holder af før den nye sæson, hvor vore både skal i deres rette element for en ny sejlsæson.

 

Generalforsamlingen den 18. februar er vel overstået og et rekordstort antal deltagere i en god stemning satte kursen mod vore fremtidige mål. Referat med videre kan ses under “Medlem til medlem” på vores hjemmeside.

 

Som noget af det første skulle der arbejdes videre med at gennemføre vort traditionelle årstræf i juni måned. Det er vi nået så langt med, at vi nu kan orientere både om tid og sted.

 

Valget er faldet på Korsør og tidspunktet bliver 17. 18. juni, hvor Havnen ved Havnemester Hans Jørgen Assertoft hilser os velkommen, og hvor Sejlklubben ved Kasper Jørgensen har sikret os husly til vores træf lørdag-søndag.

 

Det foreløbige program for vores træf er allerede klar og kan ses på vores hjemmeside enten ved linket herover eller ved at benytte linket til årstræf under LINKS .

Sæt endelig kryds i kalenderen den 17. 18. juni, hold øje med hjemmesiden og tilmeld jer gerne on-line på vores hjemmeside.

Jo før vi kender lidt til tilslutningen, des bedre kan vi forberede træffet for jer, der deltager.

Vi glæder os til at se jer til træffet og ønsker jer god fart til Korsør.

 

 

 

 

Generalforsamlingen bakkede op omkring vort projekt Tovholder (lokale aktiviteter), som vi søsatte i efteråret 2016. Året 2017 vil blive året, hvor projektet bliver efterprøvet ved jeres hjælp og forhåbentlig viser sig bæredygtigt og af værdi for klubbens medlemmer.

Se i øvrigt generalforsamlingsmaterialet og omtalen her på Hjemmesiden.

 

Den nylig oprettede ”Den Blå LM” ser allerede nu ud til at være en succes, lad os håbe, at 2017 vil bekræfte det indtryk.

 

Fra bestyrelsens side vil vi arbejde videre på at udbygge oversigten over leverandører og rabataftaler; følg med på hjemmesiden og gør endelig brug af mulighederne.

 

I ønskes alle en god sæson med masser af sol, vind i sejlene og sikker sejlads.

Sejlerhilsen fra bestyrelsen.

Hans Erik, Per og Herluf

 

Fik du ikke læst Boje Larsens 4-delte serie om en spændende sejlads til bl.a. Skive og Oslo?

 

Så læs hele artiklen på "MedlemtilMedlem" (gamle artikler)

Byggevejledning til LM 23 og 27 . . .

 

Mangler du beskrivelse eller tegninger til renovering af LM 27, har vi fra Leo Jørgensen i Nyborg modtaget en komplet 80 sider stor vejledning med instruktive fotos og tegninger.

Ligeledes har vi fra Ole W. Sejersen fået en komplet manual for LM23 Comfort. Kan hentes i Biblioteket.

Jeg har med hidtidige henvendelse oplevet at der er flere størrelser og typer.

Til dem, der er interesseret er der lidt mål og information i min lille hjemmelavede brochure

Her kan man se om det passer til den størrelse og det behov vi har haft.

LM-sejler starter produktion op af

Gasbrænder-hoveder

Christian Øllegaard, siger:

 

Jo, det hele startede med at vi, som mange andre ikke kan få reservedele til brænderene i pantryet.

Besynderligt nok har Cramer fabrikken i Italien ikke lavet disse dele i rustfrit stål, men i galvaniseret jern.

Jeg har fået oplyst, at fabrikken er lukket for ca. fire år siden

Jeg stod nu selv over for en total udskiftning af pantry med vask, eller finde en anden løsning.

Jeg er værktøjsmager og kon-struktør, og har af den vej haft mu-lighed for at konstruere et værktøj, og med noget rabat kunne købe værktøjet og leje en 50 ton presse til at fremstille brænderne

Jeg sælger et sæt for 430 kr. inklusiv porto og håber på at jeg på den lange bane at få værktøjet betalt, samtidig med jeg slap for total udskiftning af pantryet

 

 

Læs mere under MedlemtilMedlem - Pantry, og kontakt

Karin og Christian Øllegaard

Søgade 4, 6000 Kolding

40533155

co@kc-trading.dk

 

 

M O B

Miraklernes tid er ikke forbi ...

men derfor kan man jo godt beskytte sig!

 

Skrevet af: Herluf Jensen,

Skipper på LM 27 Fonsie af Haderslev.

 

Læs hele testartiklen om personlige

NØDSENDERE

på vores "Bibliotek" - men her er lige en "smagsprøve":

 

 

1 . Kannad Safelink Pro.

Nødsenderen er en mellemstor sender og er lidt større end de øvrige sendere her i gennemgan-gen. Derfor fylder den også lidt mere at have i bæltet. Senderen aktiveres manuelt ved mand over bord.

Der følger en container beregnet for dykkere med til senderen.

Funktionstid op til 48 timer. Nødsender med GPS på 406 MHZ som går til COSPAS-SARSAT satellitsystem, som omgående alarmerer relevant redningsstation. Sender også på 121,5 Mhz, som kan anvendes til pejling fra fly og redningsfartøjer.

Batterilevetid 5 år.

Kræver registrering med MMSI nummer.

 

REDNINGSFLÅDER

Man bør blot holde sig for øje, at i Danmark ikke kræves nogen CE-mærkning for at importere og sælge redningsflåder. Ligeledes bør man skal være forsigtig, når der angives ”godkendte flåder” eller ”opfylder SOLAS krav”.

 

Derfor må det anbefales KUN at købe en ISO godkendt flåde. Det er trods alt et spørgsmål og din og din besætnings helbred overlevelse hvis uheldet er sket.

 

Der findes 4 slags redningsflåder på markedet.

 

1.IKKE godkendte flåder

 

2.ISO 9650-2 godkendte flåder til sejlads langs kyster med fritidsbåde op til 24 meter. Flåderne er enkeltbundede og ikke egnet til brug i frostvejr. Flåden har ikke nødvendigvis selvrejsende tag, men mange har. Dobbelt oppustelige kamre.

 

3.ISO 9650-1 godkendte flåder til sejlads med fiskefartøjer (erhvervsfartøjer) under 12 meter, der sejler langt fra kysten. Må også benyttes til udlejningsbåde. Lystbåde til langfart. Flåderne er dobbeltbundede, isoleret bundsektion og skal kunne oppustes ned til minus 15 graders frost. Flåderne har 24-timers pakke dog uden mad og vand. Dobbelt oppustelige kamre. Fra 2013 findes også en ISO 9650-1A godkendelse til fiskerbåde under 15 meter iflg. Fiskeri Tidende 28.9.2013.

 

4.SOLAS/MED godkendte flåder til anvendelse på erhvervsfartøjer, der sejler internationalt.

Læs hele artiklen HER

 

24. juni 2015 Lillebælt