Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

Mangler du en lille blok, en hunderedningsvest eller vil du købe eller sælge LM - båd,

så indryk dit opslag her, og det er gratis for ALLE.

 

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider. Du får adgang med dette link:

 

Husk at bruge det log-in, vi udsendte 1. juli!

Se vor udførlige instruktion HER

 

Du kan finde::

Mødereferater fra bestyrelses-møder og generalforsam-linger, årsregnsskaber,

afgørelse fra Datatilsynet, motorhåndbøger, testsejladser, debat og medlems-udveksling om: Instrumenter, Motor, Pantry, Sejl, Rig, Skrog, Toilet, Spil, Sprayhood, Styring, Vedligeholdelse

med mere.

 

Sidste NYT på MTM

13.nov. Eet medlem har problem med at maste-sokkel synker, og et andet medlem ønsker at vide, hvordan man undgår skader på vindex m.m. ved demontering. Se "RIG"

24.11.Torben Djurhuus Vandborg har fortalt om instrumentpanel under instrumenter. Her er Inspiration til eftergørelse. Han har til sin LM 21 erhvervet et . . .

 

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der er medlem

i din havn på

LM-Klubbens medlemsliste under "Medlem til medlem"

ajourføres hver måned, sidst:

29. november 2017

Antal både 467

Antal medlemmer: 623

 

 

 

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 14.12.2017.

 

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

Følg med BlueDane,Fyn (LM32), der nu er meget tæt på Amerika! Se nederst t.v.

 

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god afslutning på sejlsæsonen 2017.

 

Nu må vi alle indstille os på, at kulden melder sig, at vi skal have vore både forberedt på vinterens strabadser og at vi forhåbentlig kan udnytte vintermånederne enten med bådrelateret arbejde eller fælles oplevelser sammen med andre LM-sejlere.

 

Bestyrelsen har vurderet lidt på årets forløb indtil nu og specielt efter vores sommerhilsen til jer, så hermed lidt status og tanker fra vores side om den nærmeste fremtid.

Efter en lang og sej kamp med mobilepay er det lykkedes os at få en fornuftig løsning, så man nu kan betale kontingenter og online-indmeldelser til klubben via mobilepay. Det ser ud til at muligheden er blevet særdeles godt modtaget og den er samtidig til god hjælp for vores kasserer.

LM Windpower har set lidt på sine ”rødder” eller sin ”kulturarv” og købte i den sammenhæng en LM Mermaid 380, som i forvejen var medlem af vores klub (Afrodite ved Bjarne Hein Christiansen).

LM Windpower er nu medlem af LM Klubben og engagerer sig positivt i vores forenings virke. Det kommer der sikkert mulighed for virksomhedsbesøg og forhåbentlig ny viden om vore gamle skuder ud af. Vi er i hvert fald inviteret til at se på og gøre brug af de informationer, vi kan finde sammen med mangeårige erfarne medarbejdere i deres arkiver.

Det kommer der mere ud om i løbet af det næste års tid, så glæd jer til det.

LM Klubben har også studeret sin kulturarv. Vi fandt frem til den designer, der står bag langt de fleste LM-både, nemlig Palle Mortensen, som Herluf og jeg besøgte i Kolding Modelbåds Klubs lokaler, hvor vi tildelte Palle et æresdiplom for hans indsats og den betydning den har haft for vores klubs eksistens.

I løbet af sommeren rettede vi henvendelse til LM Windpower med henblik på fortsat at kunne benytte de originale LM Logoer med kronen over L-stregen. Man var overordentlig positivt indstillet og vi har valgt det nye logo, som I nu ser på vores hjemmeside som symbolet på vores LM Klub.

 

Mens vores årstræf ikke fik den store opmærksomhed og derfor blev aflyst, blev det til et dejligt lokaltræf på Årø med Herluf som tovholder i august måned. Det er vort håb, at der er nogle, der melder sig under fanerne og medvirker til lignende eller andre lokale aktiviteter. Vi vil i hvert fald bakke op fra klubbens side.

 

Generalforsamlingen i 2018 har vi fået fastlagt.

Den bliver igen afholdt i Middelfart Sejlklub, som velvilligt har stillet lokaler til rådighed. Datoen bliver 03.03.2018. Program kommer senere men sæt kryds i jeres kalendere allerede nu.

Foreløbigt planlagt i resten af 2017 og 2018:

4.11.2017: Besøg hos John Mast i Greve.

Vinter/Forår 2018: Virksomhedsbesøg hos LM Windpower.

03.03.2018: Generalforsamling i Middelfart.

23.-24. juni 2018: Årstræf i Bogense, hvor vi håber at se rigtig mange af jer i en dejlig havn og en by og omegn med masser af oplevelsesmuligheder.

 

Vi ønsker jer en udbytterig vinter med klargøringen af jeres både til den kommende sejlsæson.

Sejlerhilsen til jer alle fra

Hans Erik, Per og Herluf.

 

Hjælp LM klubben

med registrering

af ID-numrene . . .

Vær med til at få kortlagt vore bådes ID-numre og derved hjælpe os med at få kortlagt bådantal og få forståelse af visse bådtypers nummerering.

Deltag ved at indføre din båds ID-nummer i dette skema

LINK HER.

Vi har tænkt os, at I gennemfører registreringen i perioden 1.11 til 15. april 2018, hvorefter vi opgør resultatet af jeres anstrengelser.

 

Som tak for din medvirken, deltager du i konkurrencen om et Watski/Masnedø-gavekort kr. 250,-

 

Her den 1. november har vi fået rigtig mange tilbagemeldinger, men vi ønsker mange, mange flere.

Kig ned i dybet af din båd, noter nummeret eller tag et foto med din mobil, og send det til os.

På forhånd mange tak.

Bliv medlem af LM Klubben.

- og få adgang til nyttig information i

 

 

Kontingent pr. år kun

kr. 100,-/150 pr.år

MobilePay/Dankort m.m.

LINK HER

Se nyt om Fredericia LM Klub længere nede ...

LM32 klubmedlem BlueDane, Fyn har tilbagelagt 1430 sømil fra KapVerde på vej til Tobago på 13 døgn. De sejler 120 sm pr. døgn.

Læs længere nede.

Referat af besøg hos:

JOHN MAST A/S

 

 

Gennem tiderne har virksomheden dog også fået ordrer ind af lidt anden type. For eksempel har de leveret teaterskinner til Det Kgl. Teater og flere andre teatre. Ydermere leverede virksomheden Den Danske Pavillon til OL i Rio i 2016.

Virksomhedens stifter, John Christensen, døde i vinteren 2016 efter længere tids sygdom. Hans kone og Steens mor, Anita Christensen, arbejder stadig et par timer hver dag i virksomhedens bogholderi.

I dag tæller virksomheden 12 medarbejdere, hvor mange af dem har arbejdet på stedet i rigtig mange år – én medarbejder i 36 år.

 

Produktionen.

Om produktionen forklarede Steen Christensen, at man ikke går på kompromis med kvaliteten. De kan derfor ikke konkurrere på prisen, men gerne på kvaliteten. Kvaliteten på virksomhedens master kan LM bådejerne jo selv konstatere nu efter næsten 40 år på bådene. Skader på masterne ses meget sjældent.

Det er et håndværk, hvor man ikke masseproducerer og hvor virksomheden står inde for kvaliteten. Ingeniører har gennem tiderne forsøgt at beregne belastningskravene til masterne, men ingen har kunne gøre det fuldstændigt – for hvilke kræfter møder masten ude på vandet i hårdt vejr. Bådene banker stævnen ned i bølgerne og den påvirkning fremad og bagud i næsten samme åndedrag, er svær om ikke umuligt at beregne. Man har nogle styrketal til materialerne at gå ud fra. Hos JOHN MAST har besluttet, at deres styrketal skal ligge langt over normen og hos andre virksomheder. Endelig har Steen Christensen, som kyndig sejlsportsmand, været på vandet for egenhændigt at afprøve materiellet til bristepunktet.

 

Kundeservice

Steen Christensen viser og forklarer . . .

 

Steen Christensen fortalte, at de engang imellem godt kunne få det indtryk, at virksomheden lavede tingene lidt for holdbart. Som nu LM bådenes master, som stadig holder efter så mange år. Men ting, som forlader virksomheden skal bare være i orden. Derfor laver virksomheden selv næsten alle mastedele, og har også selv udviklet mange af dem.

Ligeledes har man følt et behov for stadig at lave enkelte reservedele til nogle master – som f.eks. til LM bådene. Her har man lavet et ny udviklet beslag til befæstelse af Salling hornene.

Virksomheden har den målsætning, at man søger at afhjælpe kundernes problemer i løbet af meget få dage. Det kan kun lade sig gøre når delene er tilstede i virksomheden og medarbejderne er positivt indstillet.

 

Vedligeholdelse.

Al materiel kræver vedligeholdelse. Til gengæld holder tingene længe. En aluminiumsmasts værste fjende er saltvand! Derfor skal en mast efter afrigningen vaskes med lidt sæbevand – gerne både ud- og indvendig medens masten ligger lidt på skrå for få vandet til at løbe igennem. Masten bør ikke pakkes ind og absolut ikke i plastik. Man har set master transporteret fra Middelhavet og til Danmark pakket ind i plastik - og masten ødelagt af saltet, som rigtig har fået lov at arbejde inde under plastikken. Man må hellere lade masten ligge ude og bliver beskidt, våd og grøn i stedet for at ”beskytte” den med plastik. En årlig behandling af silikonepræparat fra JOHN MAST renser og konserverer aluminium.

Opbevaring om vinteren i et åbent masteskur uden indpakning er ganske fint.

 

 

Fra produktionshallen

Rod Rigging - Rigning ved brug af stænger i stedet for wirer

Virksomheds-

besøg

18. nov. 2017

 

På en meget regnfuld lørdag i november mødte 14 klubmedlemmer frem hos JOHN MAST i Greve, hvor indehaver Steen Christensen selv tog imod med frisk kaffe og småkager.

 

Virksomhedens historie.

Steen gav os en god historisk baggrundsorientering for virksomhedens tilblivelse og udvikling gennem årene.

 

Steens far, John Christensen, startede som selvstændig mastebygger ved en tilfældighed i 1971. Han havde en fortid hos SELDÈN MAST i Sverige.

Han fik en forespørgsel om at lave nogle konede og guld-elokserede master til Norge. Resultatet var åbenbart godt, for der kom efterfølgende en ordre på 250 master til Ynglinge både.

 

Det var starten på en succes, som blev endnu bedre da LM Glasfiber i 1974 indgav ordre om at levere master til LM 22, 23, 24 og 27. Samtidigt flyttede man i nye lokaler på Havnevej i Mosede og havde 7 ansatte. De næste 8 år kørte der en lastbil fyldt med master fra virksomheden til Lunderskov hver fredag.

Steen Christensen lagde ikke skjul på, at ordrerne dengang fra LM Glasfiber skabte grundlaget for virksomhedens gode økonomi og fremtid.

I 1980 var virksomheden blevet så stor, at man flyttede til en 8000 kvm stor grund på Lunikvej i Greve, hvor firmaet er i dag. Samtidigt fik virksomheden de første ordre om levering af master til X-Yachts i Haderslev.

Virksomheden udviklede sig gennem årene og kom ind på de Europæiske Markeder i 1980’erne.

Steen Christensen kom ind i virksomheden 1997 og blev udlært som mastebygger for senere ved faderens sygdom i 2010 at indtræde som direktør og senere i 2014 helt at overtage virksomheden. På dette tidspunkt er X-Yachts og Italia Yachts blevet virksomhedens største kunder. I dag producerer virksomheden omkring 200 master årligt – og masterne i dag er noget større end før i tiden.

Virksomheden er i dag en af kun fire virksomheder i hele verden, som producerer og leverer master på denne måde. De øvrige virksomheder er SELDÉN MAST i Sverige, SPARCRAFT og Z SPAR i Frankrig.

 

Fra produktionshallen

Eftersyn og kontrol.

Samtidig med afrigningen bør man gennemse vantskruer og vanterne for fejl. Knækket eller fejl på vantene her kan forårsage havari til søs. Foruden en farefuld situation til søs kan man komme i uvejr med sit forsikringsselskab. Steen Christensen bliver ofte benyttet som syn- og skønsmand på sådanne sager. I forsikringsbetingelserne kræves en ”pludselig opstået skade” og hvis der findes gamle skader på masten eller vanterne, vil forsikringsselskaberne ikke dække skaderne. Så pas på og kontrollere mast og rigning inden skaderne opstår.

Efterhånden er det blevet ret udbredt at tage båden på land og lade den stå med masten på. Det kan gå hen og blive en god forretning for JOHN MAST. Bådejerne får derved ikke kontrolleret mast og rigning for fejl i tide.

 

Opspænding af masten.

Steen Christensen fortalte også lidt om opspænding af masten. Når masten står lige på båden med topvanterne fæstnede, skal undervanterne blot hænge løs indtil topvanterne er sat. Selv benytter Steen sig aldrig af at måle sig frem, men tæller udelukkende omdrejninger på vantskruerne. Står masten lige på båden og drejer man ens omgange i hver side forbliver masten stående lige. Hvor meget masten skal bue bagover afhænger af båd og om det er til race eller ej, men en halv til hel profil-længde bør den have. Først når dette er sket, kan undervanterne sættes. Sætte man undervanterne først risikerer man, at masten begynder at lave et ”S”. Hvor hårdt skal der da spændes. Her angiver Steen den styrke du kan gøre med håndkraft på vantskruerne med alm. (lille) Værktøj. Når så folk ikke kan spænde vantskruerne nok – så skyldtes det oftest, at vantskruerne ikke er i orden og med fejl. Kommer vantskruerne under belastning vil fejl i gevindet kraftigt forstærkes. De skal naturligvis køre let og kunne drejes let med fingrene.

 

 

LM Klubbens medlemmer

De fremmødte medlemmer havde både materiel og spørgsmål med til Steen Christensen.

Et medlem havde et sallings horn med, som Steen gav lidt pudsecreme, og den så ud som ny.

 

Ingen var efterfølgende i tvivl om at have mødt en mand, som kunne sit håndværk og var stolt af sit håndværk – og det er altid en fornøjelse at møde sådanne mennesker.

Han var ligeledes i stand til at fortælle levende og på en enkel let forståelig måde for os ikke-fagfolk og ikke-fagidioter… som Steen selv antydede man let blev efter mange år som entusiastisk aktør i branchen.

Som entusiastiske LM bådejere må vi konstatere, at lige som Schultz Kalecher i Kolding er JOHN MAST og vi historiske tæt forbundne gennem vores både.

40 år er ingen alder for en LM båd – 40 år er ingen alder for en mast fra JOHN MAST.

 

Tak til JOHN MAST og Steen Christensen for en oplevelsesrig dag i Greve den 18. nov. 2017.

Herluf Jensen

Se alle fotos i LM-Galleriet.

 

Æresmedlem af LM Klubben, Danmark

 

Skibsingeniør

Palle Mortensen af Herluf Jensen

 

Formand for LM Klubben, Hans Erik Jørgensen, overrakte Palle Mortensen et ÆRESDIPLOM med udnævnelse til æresmedlem af LM Klubben, Danmark, tirsdag d. 29.8.2017.

Palle Mortensen har en meget stor ære for at LM Klubben, Danmark, eksisterer i dag med mere end 600 medlemmer - alle med både fra en tid og fra en virksomhed, hvor Palle Mortensen gennem sit arbejde som skibsingeniør skabte en succes som virksomheden byggede videre på gennem mange år fremover.

Palle Mortensen, der er født 4.4.1935, er uddannet skibsingeniør fra teknikum i Odense. Han kom til LM Glasfiber i 1965 som produktionschef efter ansættelse af Aage Skouboe.

Palle havde forinden i Strandby ved Frederikshavn konstrueret og lavet en 21 fods damjolle. Båden og formen fik han lov at tage med ind i firmaet af Aage Skouboe. En dag kom Aage Skouboe og spurgte ham, om de måtte bruge hans jolle til at lave en anden båd efter. Palle gav sin tilladelse og en båd blev skåret op og der kom en LM 23 ud af det. Yderligere blev der lavet en 16 fods jolle, som senere dannede grundlag for formen til LM 27. LM 27 kom dog først i produktion efter Palle Mortensen havde forladt virksomheden omkring 1970.

Børresen bådebyggeri i Vejle lavede modellerne til nogle af formene til LM bådene.

Palle Mortensen blev efterfølgende ansat hos Sagitta Bådene i Svendborg som produktionschef. Han kom senere til Masnedø Værftet i Vordingborg, hvor han indgik i et partnerselskab med daværende ejer Laurids Lund. Sammen byggede de Kitt 25.

Samarbejdet varede dog kun kort, hvorefter Palle Mortensen blev konsulent hos Norske JOTUN i Københavns afdelingen og flyttede senere med dem til Kolding.

Palle Mortensen startede omkring 1977 sit eget bådværft op i Christiansfeld, hvor Mascot 20, 24 og 28 blev sat i produktion. Virksomheden ophørte i 1982, hvorefter Palle forlod bådbranchen og fik ansættelse på TREFOR i Kolding som projektingeniør i fjernvarmeafdelingen.

 

 

Palle Mortensen overrækkes æresdiplom af LM Klubbens formand, Hans Erik Jørgensen i Kolding Modelbåds Klubs lokaler 29.8.2017, hvor han som mangeårigt medlem er i gang med at bygge en model af Mascot 43.

I tidernes løb har Palle Mortensen således haft med konstruktion at gøre på mange både foruden LM 16-17, LM 23 og LM 27. Der kan nævnes Mascot bådene med den største på 43 fod, som der dog kun blev bygget et par stykker af. Yderligere var Palle Mortensen involveret i Kitt 25 og Venus 31 der begge i konstruktionen har Palles meget udtalte personlige aftryk. Disse både fik dog flad agterspejl for at give plads til en agter kahyt, som dog ikke alle fik.

Fælles for LM 16-21-23-24-27-29 bådene er, at det er Palle Mor-tensens streger, som danner grundlag for alle bådene. Mange af disse er af LM blevet modificerede og moderniserede gennem tiderne uden Palle Mortensen selv har tegnet og foretaget ændringerne. Det kunne man gøre dengang, hvor man ikke gik så meget op i papirarbejdet og ikke sikrede sig ophavsrettigheder fra konstruktørsiden til bådene.

Palle Mortensen har ganske naturligt selv været lystsejler og måtte desværre af helbredsmæssige årsager afhænde sin Mascot 20 for tre år siden. Sjovt nok, har Palles søn netop købt en af sin fars både – nemlig en Venus 31. Så sejlsporten strømmer i familien Mortensens blodårer.

 

Palle Mortensen med modellen af LM23

1965-1970: LM Glasfiber, Lunderskov

1970-1974: Sagitta Både, Svendborg

1974-1975: Masnedø Bådværft, Vordingborg

1975-1976: JOTUN, København- og Kolding Afdelinger.

1977-1982: Palle Mortensen Både Aps, Christiansfeld

1982-1999: TREFOR, Kolding,

 

Med BlueDane, Fyn på vej til Tobago!

Mindelo på Cabo Verde – november, december 2017

 

Marina i Mindelo

Efter vi ankom til Mindelo, føler vi virkelig at vi er langt hjemmefra. Der er mange ting der er anderledes allerede og vi oplever hver dag nye ting og vi får et bedre og bedre indtryk af byen og dens befolkning. Den typiske indbygger er meget venlig, hjælpsom hvis man spørger om noget, og de lever efter mottoet: Keep calm! You´re in Cabo Verde. Så det må vi prøve at gøre også. Gadebilledet er meget broget, der er skolebørn i pæne og rene uniformer der myldrer over det hele og er lige så højlydte som sådan nogen er.

 

Fiskesuppe til salg på markedet

Der er gadesælger på markedspladsen der byder på et godt tilbud, fiskemarkedet hvor man kan spise fiskesuppe i det ene hjørne og langs molen, ved fiskebådene er der koner der renser fisk, direkte på stenene. Et par gader derfra er der pæne, høje og nye bygninger, så som justitspalæet, hospital med tilhørende skadestue og endda to universiteter. Det kan godt være at ikke alle asfalterede veje er jævne og ikke alle gadehunde ser helt mætte og tilfredse ud, men der er mange tegn på at livet er godt for de fleste. Vi har både set flotte boliger med moderne facader og små skure lavet af lecablokke som hverken var pudsede eller malede. Der er nok kæmpe forskel på rige og fattige, men vi har kun set glade ansigter, pæne og rene børn og dyr som bliver fodret og passet på. Så det må være tegn på velvære, om end ikke lige i samme forstand som vi kender hjemmefra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miks nye skruetvinge

 

Der repareres komfur

En god måde at komme ud i en bys afkroge er, hvis man mangler noget, en bestemt ting, som ikke findes i en almindelig butik. Vi havde brug for et stykke træ, fordi toiletvæggen løsner sig mere og mere. Derhjemme har vi Silvan, XL byg og Bauhaus samt Mik og alle hans kammeraters værksteder. Men ikke lige her, så vi skulle finde noget så eksotisk som et byggemarked. Sådan noget bliver der ikke ligefrem reklameret for i turistbrochurerne eller andre steder vi spurgte i vores søgen. Men vi er jo heller ikke typisk turister, vi har jo vores ”hus” med, og ting i et sådant kan jo gå i stykker en gang imellem. Erfaringsmæssigt ligger sådan nogle byggemarkedslignene steder lidt udenfor byen, så vi tog vores bedste vandresandaler på og gik gennem snorklede gader indtil vi kunne se på vores kort, at der skulle ligger noget marked, der ikke var grøntsagsmarked, et sted. Og ja, ganske rigtigt, de første to steder vi spurgte var der bid. Det ene var en udendørs trælast (det regner jo næsten aldrig her!) hvor vi forklarede hvad vi skulle have, og vupti, sikkert fra en rest, fik vi et 1m langt stykke mahogni for 1 euro! Næste sted vi gik ind, var en værktøjsbutik som havde en kraftig skruetvinge og nu har Mik den stærkeste af slagsen, som kan bruges nu og som senere kan tilføres til hans kollektion derhjemme. Ikke nok med det, det tredje sted vi var inde i, havde lige nøjagtigt de skruer som skulle fuldende projektet. To timer senere var vi tilbage og yderligere en time efter, var listen på plads og nu har vi en stærk væg som kan tåle at vi gang på gang tumler op af den når det er svært at holde balancen i bølgerne.

 

Som langturssejler er man vant til at reparere lidt af hvert og der er mange der ligger her i havn sysler med alt muligt der trænger til en kærlig hånd. Vores toiletvæg var lige ved at gå fra hinanden på grund af for meget asen og masen i høje bølger. Til gengæld er der ting der gror uhjælpeligt fast, som komfurets tænd og sluk knap gjorde forleden dag. Heldigvis kunne vi skille det ad og lirke knappen løs og nu beder vi til det ikke går rigtig i stykker, for sådan et komfur kan vi nok ikke købe, før vi kommer til Europa igen.

 

Grillet kylling lige hvor man har lyst :-)

 

 

 

 

 

Farverige Mindelo

 

Før afsejling til Tobago, som vil vare ca. 2,5 uger skal Mik endnu en gang i masten, skruen skal renses igen og der skal provianteres lidt, især frugt og grønt. Der er diverse supermarkeder med varer i alle prisklasser, men deres frugt og grønt er importeret, dyrt og opbevaret på køl, så det går ikke. Det bedste er at købe varer på markedet for de kan holde sig længere. Det er stadig mærkeligt at æg, yoghurt og smør opbevares udenfor køleskabet. Men det allersværeste, synes jeg, er, at fiskemarkedet ikke just lever op til den hygiejnestandard vi er vant til. Der er hunde og katte alle vegne, snavsede betongulve og tvivlsomme redskaber. Til gengæld er jeg sikker på, at fisken er frisk.

 

 

Sidste NYT 13. dec.:

Beskeden fra Maria Karina i går: Så er der kun 670 sømil ud af 2100 sømil tilbage. Der er god vind og på 13’ døgn har de sejlet 122 sømil

 

Baby og mor på arbejde. Kvinderne sælger fangsten.

PANTRY

Den enkle løsning er ofte den bedste…..

Af Herluf Jensen

LM 27 ”Fonsie” af Haderslev. 29.05

 

Jeg stod i september 2016 for at skulle have foretaget mig noget ved bådens pantry. Gasblusset brændte ikke jævnt og gik ind imellem ud. Pakninger mellem bord og brænderhoved var næsten brændt væk.

Jeg lavede et hul neden fra, så jeg kunne kigge op på gasinstallationen. Synet var ikke opløftende med rør fyldt med rust. Det gav bestemt utryghed at have gasinstallation af denne beskaffenhed i sin båd. Gasset er trods alt bådens farligste installation.

Jeg afmonterede herefter pantrybordet med gas og vask i håb om at kunne finde reservedele eller en gasmand, som kunne og ville reparere bordet.

Jeg brugte meget tid på det og fandt nogle campingfirmaer på internettet med et tilsvarende bord til salg for fornuftige penge. Det viste sig alle uden undtagelse havde gamle ting liggende og ikke havde deres hjemmesiders produkter opdateret. Gaskøkkener, som det jeg søgte, var udgået for 4-5 år siden og kunne ikke fås igen. Dometic, som forhandlede Cramer og Enders gas køkkener forsøgte forgæves at finde nogle gennem deres net. Også tyske hjemmesider og fabrikkerne forsøgte jeg forgæves.

Så jeg måtte bide i det sure æble og installere et nyt gaskøkken i båden. Først blev det gamle gaskøkken afmonteret og betjeningsgrebene i frontpladen kom til syne. Hullet kunne selvfølgelig lukkes bare med en metalplade o.l., men burde gøres ordentligt. Så jeg sleb træet ned, skar et træstykke ud og limede hullet til. Lågerne sendte jeg til Brabrand Fineringscentral, hvor jeg fik et stykke løs finer med til selv at lime på frontstykket.

Nu blev det ikke bedre af, at der ikke fandtes borde med mål, som passede ind i målene til min båd. Derfor valgte jeg et bord, som faldt mig godt i øjnene – et Dometic Smev 9621 med vask i højre side – med målene 800x420.

Så begyndte besværlighederne for alvor. Internetfirmaerne har intet lager selv. Varerne kommer direkte fra grossisten. Jeg fik leveret et bord – en helt andet bord en bestilt. Bordet returneret. Nyt bord kom igen – denne gang med en mindre transportskade, som jeg mente at kunne rette. Jeg fik naturligvis afslag i prisen.

Jeg sendte bordet videre til min smed, som i vinterens løb skulle lave to sidestykker for at det kunne dække bådens bredde på 900 mm. Det tog ham så også hele vinteren og lidt mere til. Båden kom i vandet uden pantryet var monteret. Langt om længe og med egen hjælp fik jeg så pantryet hjem og sat løst i båden. Jeg måtte konstatere, at der skulle meget mere til for at bordet kunne monteres færdig. Bordets bredde på 420 mm gjorde, at der opstod problemer med at få gasflasken ned i gasbrønden – ligesom afstanden mellem et skab over bordet voldte problemer med gasflasken.

Dertil kom, at transportskaden – som jeg havde accepteret og forsøgt udbedret – skar mig gevaldig i øjnene som noget juks, som jeg aldrig ville blive glad for.

Jeg fandt en ny internetvirksomhed og bestilte en ny fejlfri Dometic gaskøkken i marts 2017. Ventetid. Da varen efter 2 uger ankom, var der transportskader. Returnering. Ny vare bestilt, ny ventetid. Ny vare modtaget – for 4. (fjerde) gang modtog jeg en transportskadet vare. Jeg kunne se på kassen, at den nok var skadet – men GLS manden ville ikke vente på jeg åbnede kassen…

Så havde jeg fået nok af transportskadede varer. Sådanne køkkener med meget tynde stålplader er skrøbelige, men nu ville jeg ikke være med længere.

Jeg gik og ærgrede mig og overvejede alternative løsninger før jeg traf beslutningen om at gøre det hele om. Jeg besøgte igen min smed for at få hans råd og kom til det resultat, at jeg ville købe en løs gaskomfur mrk. ENO og tilsvarende løs håndvask. Komfuret bestilte jeg hos leverandør med butik, hvor jeg selv kunne hente varen og straks konstatere evt. fejl.

Jeg lavede herefter en ”bordplade” i en 12mm østenfiner træplade, som samtidig skulle anvendes som bund og stabiliserende plade - og som skabelon ved fabrikation af en 1½mm rustfri stålplade.

Træpladen/skabelonen fik jeg så smeden til at lave stålbordet efter at have sendt lidt ”rykkere”. Der blev klippet en plade ud, bukket den fire gange og klippet to huller til h.h.v. gaskomfur og vasken – og boret et hul til vandhanen. Arbejdet tog under en time.

Tingene fragtet hjem og monteret i værkstedet, hvor gaskomfuret blev monteret med medfølgende beslag på undersiden – beslagene skal højst sandsynlig tilpasses/skæres lidt til for der kan blive plads ved montering i båden. Beslagene kan komme i klemme ved rumadskillelsen. Vasken limet på med Sikaflex.

Monteringen i båden blev en enkel proces eftersom jeg med skabelonen havde sikret mig målene holdt. Et hul ind til gasbrønden blev boret og forsynet med en gummipakning fra brønd-siden. Gaskomfuret forbundet med lækagetester i gasbrønden og denne forbundet med en gasflaske med reduktionsventil og hane.

 

 

Vasken blev tilkoblet afløbsslangen og vandhanen med vandslangen. Sidstnævnte voldte problemer, idet jeg havde flyttet hanen ind på højre side af vasken og her kneb det med plads en voksne fingre, som skulle skrue spændbåndet. Det måtte gøres bagfra i blinde – lære: monter slangen på værkstedet før bordet kommer på plads. Herefter er det næsten umuligt at komme til.

Jeg er nu færdig med monteringen af pantryet og er godt tilfreds med resultatet. Med stålpladen har jeg fået et pantry som fremstår pænt, enkelt og rent i sin opbygning.

Jeg har gjort en lære af processen. Den mest enkle løsning er oftest den bedste – og uden det koster ekstra.

 

 

 

Pris for min installation:

ENO komfur model 4320, indbygningsmål: 450x320 – 45mm under/35mm over bordplade, Pris. 1595,

Rustfri Vask, indbygningsmål: 350x322x150, Pris 550, oo kr.

Gasslange 60cm. Pris 130,oo kr, Gasmøtrik 35,oo kr Afløbsstuds lige. Pris. 42,oo kr. + lidt fragt…

Stålplade og smeden: Pris pt. ukendt (men billig).

 

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 150,-

LM stander 45x25 cm LM Caps, kan tilpas-

Kr. 92,- (+porto 8,-) ses børn og voksne,

kr. 125,-

Fredericia har grebet tovet…

 

Med Flemming Jacobsen som initiativtager har vores medlemmer i Fredericia grebet en tovende og oprettet en lokal lille LM Klub under ”Keep Sailing”.

Formålet er at få gang i lokale aktiviteter i LM Klubbens regi, udveksle erfaringer og gode tips, aftale sejlture, møder eller blot hyggeligt samvær.

 

 

En opfordring skal hermed lyde til andre medlemmer om at følge i Flemmings kølvand over det ganske land… LM Klubben, Danmark, står bag og vil støtte aktiviteterne.

 

https://www.keepsailing.net/FredericiasLmKlub

 

LM Klubben, Danmark

 

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Kontakt Herluf for mere information.

 

Vind præmie på 200 kroner!

i vores Fotokonkurrence

Vil du være med i lodtrækningen om "Årets billede", så indsend max 3 gode fotos på mail. Alle medlemmer af LM Klubben kan deltage, og billederne skal blot have en relation til vandet omkring os.

Det bedste foto præmieres med gavekort på kr. 200,- i selvvalgt butik. Det vindende foto udvælges i slutningen af december 2017. Kom også med dine fotos . . .

 

Typiske indlæg og svar på LM-Blokken "Medlem til Medlem"

"Din mening" Hjælp ønskes til valg af bovpropel.

 

2 medlemmer har problemer med strøm til vandpumpe og med tætning af gamle huller i dækket. Læs og kommenter under "instrumenter" og "Dæk"

33 medlemmer har problemer med stop af motor, behandling af linoleum på bord samt rebning af LM27.

Kan du give gode råd om dette, så klik ind på Motor, Rig eller Pantry og kom med dine kommentarer.

Under "Min mening" spørger et medlem om erfaringer med holdingtanke/dækstømning.

 

Morten Riddervold Kolding (Bådrenovering- Råd, hjælp og tips).

Hvis den normale forebyggende behandling med benzalkoniumklorid (Rhodalon og lignende) ikke har været tilstrækkelig er her måske en redning. Jeg tester på 26år gammel kaleche først i maj, bl. a. for at vurdere indvirkning på vinduerne!

Hvis dit telt eller din kaleche er sørgelig at se på, sorte og hvide pletter.

Det her virker bare! .... Læs viderede under Sprayhood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har med hidtidige henvendelse oplevet at der er flere størrelser og typer.

Til dem, der er interesseret er der lidt mål og information i min lille hjemmelavede brochure

Her kan man se om det passer til den størrelse og det behov vi har haft.

LM-sejler starter produktion op af

Gasbrænder-hoveder

Christian Øllegaard, siger:

 

Jo, det hele startede med at vi, som mange andre ikke kan få reservedele til brænderene i pantryet.

Besynderligt nok har Cramer fabrikken i Italien ikke lavet disse dele i rustfrit stål, men i galvaniseret jern.

Jeg har fået oplyst, at fabrikken er lukket for ca. fire år siden

Jeg stod nu selv over for en total udskiftning af pantry med vask, eller finde en anden løsning.

Jeg er værktøjsmager og kon-struktør, og har af den vej haft mu-lighed for at konstruere et værktøj, og med noget rabat kunne købe værktøjet og leje en 50 ton presse til at fremstille brænderne

Jeg sælger et sæt for 430 kr. inklusiv porto og håber på at jeg på den lange bane at få værktøjet betalt, samtidig med jeg slap for total udskiftning af pantryet

 

 

Læs mere under MedlemtilMedlem - Pantry, og kontakt

Karin og Christian Øllegaard

Søgade 4, 6000 Kolding

40533155

co@kc-trading.dk

 

 

M O B

Miraklernes tid er ikke forbi ...

men derfor kan man jo godt beskytte sig!

 

Skrevet af: Herluf Jensen,

Skipper på LM 27 Fonsie af Haderslev.

 

Læs hele testartiklen om personlige

NØDSENDERE

på vores "Bibliotek" - men her er lige en "smagsprøve":

 

 

1 . Kannad Safelink Pro.

Nødsenderen er en mellemstor sender og er lidt større end de øvrige sendere her i gennemgan-gen. Derfor fylder den også lidt mere at have i bæltet. Senderen aktiveres manuelt ved mand over bord.

Der følger en container beregnet for dykkere med til senderen.

Funktionstid op til 48 timer. Nødsender med GPS på 406 MHZ som går til COSPAS-SARSAT satellitsystem, som omgående alarmerer relevant redningsstation. Sender også på 121,5 Mhz, som kan anvendes til pejling fra fly og redningsfartøjer.

Batterilevetid 5 år.

Kræver registrering med MMSI nummer.

 

REDNINGSFLÅDER

Man bør blot holde sig for øje, at i Danmark ikke kræves nogen CE-mærkning for at importere og sælge redningsflåder. Ligeledes bør man skal være forsigtig, når der angives ”godkendte flåder” eller ”opfylder SOLAS krav”.

 

Derfor må det anbefales KUN at købe en ISO godkendt flåde. Det er trods alt et spørgsmål og din og din besætnings helbred overlevelse hvis uheldet er sket.

 

Der findes 4 slags redningsflåder på markedet.

 

1.IKKE godkendte flåder

 

2.ISO 9650-2 godkendte flåder til sejlads langs kyster med fritidsbåde op til 24 meter. Flåderne er enkeltbundede og ikke egnet til brug i frostvejr. Flåden har ikke nødvendigvis selvrejsende tag, men mange har. Dobbelt oppustelige kamre.

 

3.ISO 9650-1 godkendte flåder til sejlads med fiskefartøjer (erhvervsfartøjer) under 12 meter, der sejler langt fra kysten. Må også benyttes til udlejningsbåde. Lystbåde til langfart. Flåderne er dobbeltbundede, isoleret bundsektion og skal kunne oppustes ned til minus 15 graders frost. Flåderne har 24-timers pakke dog uden mad og vand. Dobbelt oppustelige kamre. Fra 2013 findes også en ISO 9650-1A godkendelse til fiskerbåde under 15 meter iflg. Fiskeri Tidende 28.9.2013.

 

4.SOLAS/MED godkendte flåder til anvendelse på erhvervsfartøjer, der sejler internationalt.

Læs hele artiklen HER

 

24. juni 2015 Lillebælt