Services

Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

Lav din egen lille flotillesejlads

klik HER, så er du godt på vej til en god tur!

Når du logger ind, bliver du bedt om e-mail, og her taster du lm@lmklubben.dk (og IKKE din egen), samt adgangskode: det er den tilsendte i velkomstbrevet.

Som ny sejler kender du sikkert situationen: I vil gerne på lang weekend til et nyt sted, men kender ikke området og vejen dertil, og vil gerne have følgeskab.

Vi har derfor oprettet en blog, hvor du kan beskrive ønsker om turen, og ligesindede kan logge ind og tilmelde sig.

Så kan I nyde sejl-

turen, og få glæde

og nytte af hinan-

den, og børn kan

evt. lege sammen.

Der er mange

muligheder, og kan

bruges på korte og

længere ture, 2-3

både, eller mange.

 

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider.

Log ind her:

 

Medlem til Medlem-blog, teknisk emneopdelt medlemsblogs, Medlemsoversigt, vedtægter, generalforsamlinger, Bibliotek med bådoplysninger, håndbøger, opslagaværker og mange andre både tekniske og generelle oplysninger.

 

Husk at bruge det log-in, vi udsendte 3. Juli 2018

Se vor udførlige instruktion HER

 

 

Sidste NYT på bloggen

 

Solsejl: 09.06.:

 

Herluf har et godt bud på, hvordan man laver et godt og billigt solsejl, se "Sprayhood"

 

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der er medlem

i din havn på

LM-Klubbens medlemsliste under "MEDLEMSSTOF"

 

ajourføres hver måned, sidste gang

1. juli 2018

Antal både 528

Antal medlemmer: 695

 

 

 

Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.

 

Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.år

 

 

Som medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.

 

 

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Hvor kommer båden fra?

Brug dette link, print det evt. ud, og du kan følge med i, hvor din nabobåd på turen kommer fra.

”Er du kommende bådejer" og har du specielt interesse for LM både, så bør dette inter-essere dig.

LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper,

hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster

dig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.

 

Hjælp LM klubben

med registrering

af ID-numrene . . .

Vær med til at få kortlagt vore bådes ID-numre og derved hjælpe os med at få kortlagt bådantal og få forståelse af visse bådtypers nummerering.

Deltag ved at indføre din båds ID-nummer i dette skema

LINK HER.

 

 

Indberetningen og registreringen vil fortsætte og medlemmer må meget gerne indsende flere numre til os.

 

 

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 6.07.2018.

 

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

 

Ny adgangskode skal bruges fra 3. juli. Send en mail HERTIL, hvis du ikke har modtaget den

 

 

Program lørdag d. 18.8.2018

kl. 11:00-11:15 Samling og Velkomst ved Cafe Aarø’s Perle.

Kl. 11:15-12:15 Åben båd, hvor deltagerne har mulighed for at vise og se hinandens både, aflure ideer og udveksle erfaringer. Byttebørs hvis ting medbringes.

Kl. 12:15-13:00 Middagspause

Kl. 13:00-14:00 Traktor rundtur på øen (guidet tur ca.1 time), eller øen rundt på egen hånd.

Kl. 14:15-14:30 Eftermiddagsmøde. LM Klubben vært ved en øl/vand eller is til børnene.

Kl. 14:30-18:00 Åben båd genoptages.

Kl. 19:00-24:00 Aftensmad og aftenhygge på Cafe Aarø’s Perle for egen regning. Medbragt mad må ikke indtages her. LM Klubben er vært ved en flaske vin pr. båd (evt. øl) og sodavand til børnene.

Program søndag d. 19.8.2018

Kl. 09:00-11:00 Morgenbuffet på Cafe Aarøs Perle. LM Klubben er vært.

Kl. 11:00-11:15. Samling og Afslutning.

Arrangør

LM Klubben

 

Lokalt LM

Sommertræf Lillebælt

En sømand elsker søen højt

og bølgernes brus,

han råber gennem bølgesprøjt

og stormenes sus:

Farvel, farvel, min kæreste ven,

til jeg kommer hjem igen.

Farvel, farvel, min kæreste ven,

til jeg kommer hjem igen

 

Lørdag den 18. august 2018

Hermed inviteres alle Lillebælts LM sejlere til minitræf under hyggelige former på Aarø med det formål at skabe gode bekendtskaber, udveksle erfaringer, ideer, beundre hinandens både og få en hyggelig sommerdag og aften sammen.

Vi mødes i Aarø’s Perle nordlige telt, som vil være vores samlingssted under opholdet såfremt vejret ikke trækker os udenfor til grill-pladsen overfor. Det vil vejrguderne og LM Klubben træffe beslutning om på dagen!

LM Klubben Danmark betaler havneafgiften lørdag til søndag for sine klubmedlemmer. Andre LM-sejlere er særdeles velkomne til at deltage, men skal dog selv betale havneafgiften.

Online tilmelding via klubbens hjemmeside.

 

Eftertilmelding direkte til Herluf tlf. 27 28 34 01.

LM klubben vil være til stede i Aarø Havn fra fredag eftermiddag. Deltagerne skal efter ankomst meddele deres ankomst til LM klubben. Medlemmer vil få udleveret havnemærkat til båden gældende lørdag-søndag. Ikke medlemmer skal selv indløse havnebillet i automaten.

 

Højsommerhilsen fra for-

manden og bestyrelsen.

 

Så kom sommeren da virkelig til Danmark, og hvilke dejlige maj og juni måneder har vi ikke haft?

Foreløbig med flere sommerdage end hele 2017 allerede sidst i maj måned og med det bedste sejlervejr, man kan tænke sig.

Håber I nyder det og har tid til at udnytte det om bord på jeres LM-både.

 

Vores årstræf: Blev afholdt i strålende solskinsvejr, men med rigelig vind. Ikke desto mindre et meget vellykket træf med rekorddeltagelse så lad os endelig ses i Bogense igen i juni 2019.

 

Vores medlemsskare er fortsat med at vokse og den 1. juli passerede vi medlem nr. 695 og båd nr. 528 i vores klub og tilsyneladende fortsætter det skam. Så sent som i dag den 3. juli sluttede endnu en LM-ejer sig til vores klub.

 

Teknik og viden om vore både: Sidste efterår fik vi tilsagn om, at vi kunne trække på LM Windpowers arkiv fra LM-bådenes tid, dersom der kunne være informationsmateriale af værdi for vore medlemmer. Dette arbejde er påbegyndt og har allerede resulteret i nyt indhold i vort bibliotek. Opgaven har vist sig lidt mere omfattende og kompliceret end vi havde forestillet os. Der er masser af værdifuldt materiale, og vi tror fortsat på, at dette projekt vil kunne afsluttes i løbet af 2018. Stor travlhed hos LM Windpower betyder også noget trods deres store vilje til at hjælpe os.

Bestyrelsen arbejder også på at gøre det nemmere og mere indlysende at kommunikere mellem vore medlemmer om erfaringer og tekniske problemer. Det er på et forberedende stadie, men vi tager fat på opgaven, når en forhåbentlig lang og god sommerlig sejlsæson er afsluttet.

 

Vort projekt ”Tovholder” som gerne

måtte føre til lokale arrangementer for vore medlemmer i hele Danmark ser ud til at få en langsom opstart, og initiativet fra Herlufs side om at gennemføre ”fyraftensmøder” med det første gennemført i Haderslev den 30.05.2018 satte ikke umiddelbart skub i udviklingen i den retning.

 

EU´s Persondataforordning (GDPR) om håndteringen af persondata er nu trådt i kraft. Det medførte en del arbejde i forårsmånederne for specielt Per, men også vi andre i bestyrelsen. Resultatet er blevet vores persondatapolitik, der er lagt ind i vort bibliotek. I Danmark er det fortsat Datatilsynet, der tager stilling til fortolkningsspørgsmål.

Bestyrelsen. Vi arbejder ud fra LM Klubben som:

- en klub for alle LM sejlere (hele LM-familien lige fra den mindste til den største. (LM10 til LM38).

- En klub for informationsformidling

- En klub, hvor man kan se andres både og få inspiration

- En klub for turoplevelser til inspiration

- En klub hvor vi arrangerer virksomhedsbesøg

- En klub for lokale arrangementer rundt om i landet f.eks. lokale træf, sociale ar-rangementer, kurser, foredrag mv.

- En klub for service i form af klubvarer, f.eks. caps, håndklæder, standere, krus m.m.

MEN: Klubbens værdi og indhold afhænger i høj grad af dig som medlem, så derfor en opfordring her fra til at bruge sommeren til også at komme med gode ideer, initiativer til nyt og forslag til bestyrelsen i øvrigt.

 

I ønskes alle en fortsat god sæson med forhåbentlig lige så dejlige forhold som vi har haft i maj måned.

 

Sejlerhilsen fra bestyrelsen.

Hans Erik, Per og Herluf

 

0307

 

 

 

Så endelig kom weekenden, hvor de rigtige bådfolk skulle sejle deres smukke skuder til træf i Bogense. Vejret op til denne weekend havde jo været så solbeskinnet smuk og fantastisk – og bedste i mands minde, at det da kun kunne blive alle tiders sejltur og træf for LM Klubbens 34 tilmeldte bådes besætninger.

Men så blev vi alle lige mindet om, at vi jo bor i Dannevang med vand rundt om os. Et sted med en vind, der synger os i ørene.

I dagene op til træffet blev vejrudsigterne på alverdens metrologiske hjemmesider kontrolleret ikke bare én gang i døgnet, men adskillige gange. Jo flere vejrstationer man fik konsulteret – jo mere usikkert blev facit, men fælles for alle var dog – det ville blive en blæsende weekend. De fik for en gang skyld ganske ret.

Overvejelserne om at sejle natsejlads til Bogense kom på tale, idet vinden jo oftest går til ro, som også normale mennesker gør det om natten. For vores vedkommende blev det dog kun til, at vi stod op medens det stadig var mørkt og sejlede ved daggry torsdag.

Glade var vi for en rolig sejlads fra Haderslev helt til Bogense med ankomst ved middagstid. Herefter tog vinden til i styrke og efterfølgende både kom næsten surfende til havnen.

En del besætninger traf forståelige og fornuftige beslutninger om at blive hjemme – og andre valgte at lade sig transportere ad landevejene for at tage del i samværet i klubben.

Selv om samværet og LM træffet er vigtig for klubben og dens medlemmer, så står sikkerheden på havet altid øverst for enhver besætning og skipper.

På trods af blæsende udfordringer fik havnen besøg af godt en snes LM både fra nær og fjern. Dejligt at se også en del af de lokale både og besætninger tog del i træffet med håb om at mange flere gør det næste år. Havnefogeden havde sørget godt for os, så vi kunne ligge nogenlunde samlet ved bro 37 og 38. LM 27’erne var nok ”lidt” over repræsenteret under træffet, ligesom de rigtige sejlbåde var meget underrepræsenteret. Det må der kunne ændres lidt på næste år. Imidlertid kunne sejlbåd-ejerne ikke undskylde sig med manglende vind.

Således var LM 23-24-26-27-28-30-32 og Vitesse35 bådene repræsenteret under træffet.

Træffet er en udstilling, som burde kunne tiltrække også nye LM bådkøbere – her har de rigtig chancen for at se forskellene før de kaster sig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt ville de kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at de sidder i en køb/salgssituation.

Årets træfprogram var udvidet med et besøg på Ditlevdal Bisonfarm fredag eftermiddag for de besætninger, som var nået frem til Bogense. Med Hans fra Tommerup Turistfart kom vi sikkert frem. Fik en guidet rundtur på den fynske prærie – ikke i hestevogn eller på hesteryg og indianermaner, men med hestekræfter gemt godt under traktorens motorhjelm. Bison er et imponerende dyr og har fantastisk velsmagende kød kan mange af os bevidne. Jeg tror Bisonfarmen fik en god omsætning ved slag af bøffer til lørdagens grill- og festaften i LM klubben.

Rundturen gik lidt hurtigere end forventet, så Hans måtte i arbejdstøjet hurtigere end planlagt og kom en times tid før beregnet for at hente os igen. Nogle – vist nok Gerda og Erik Johansen fra Stige – havde hvisket Hans i ørene om ikke der kunne blive lidt tid til en sightseeing på hjemturen. Det kan nok være vi fik os en sightseeing. Erika og Søren Mogensen fra Aabenraa var helt oppe i skyerne - med Sørens godt 2 meter uden sko var han måske over skyerne? - da vi kørte rundt på deres hjemegn. Mor/svigermors hus passerede vi forbi… Hvad serverer man til uventede gæster?

Men golfbanen syntes jeg godt vi kunne have sprunget over. Min kone blev helt balstyrisk. Det er noget med hendes handicap, men jeg fik hende dog overmandet…

Tak til Hans for en rigtig fin sightseeing i det fynske.

Dansk Veteranbil Klub og Fyns Veteranbil klub holdt med 10-12 biler ved havnens gæstebroer til ære for træfdeltagerne. Flere træfdeltagere gør selv lidt i gamle veteranbiler og mon ikke der blev kigget og snakket rust, polering, motorer… os andre uden oliefingre kiggede jo, for bilerne tilhørte jo vores ungdomsår. Hvem har ikke kørt i en VW 1500, Ford Anglia eller en Saab 2-takter og husker lyden af 2-takt motorerne?

Fredag aften blev afsluttet hyggeligt på restaurant Marinetten på havnen med mere end 30 træfdeltagere.

Træfprogrammets mere officielle del begyndte lørdag morgen med hornsignal, formandens velkomsttale og medicinering af træfdeltagerne med en Dr. Nielsen til ganen. Medicinen virkede… !! Snakken gik lystigt og deltagerne gik på opdagelse i hinandens både. Nye ideer blev afluret og erfaringer udvekslet. Det forløb som det var tænkt at forløbe – fantastisk dejligt at se andres både. Ikke to både af samme type er ens. Det er familiebåde og man sætter sit helt egen præg på disse halvgamle skuder.

Glæden ved se og vise frem er ganske tydeligt og virker smittende. Dette er LM Klubbens træffets formål og dejligt at være en del af.

Festaftenen blev som tidligere holdt i Bogense Sejlklubs lokaler, hvor træfdeltagerne selv havde maden med – mange havde Bisonkød fra Ditlevdal med til at grille udenfor, hvor Ferenc Kiss og Erik Johansen optrådte som kyndige grill-mestre. Lidt vin til ganen løsnede tungebåndene, ligesom LM Klubbens husorkester ”På Valsen” med Carsten og Preben gjorde deres til en hyggelig aften. Selvfølgelig måtte husorkestret have hjælp igen af en yngre trommeslager – og Bente og Karl Gregersen optrådte med revynummeret ”statistik”. En åbenbaring for mange af os mænd.

Træfprogrammet nåede sidste punkt søndag middag efter indtagelse af fælles morgenbuffet. Formandens takkede træfdeltagerne for deres velvilje og hjælpsomhed ved praktiske gøremål under træffet og ønskede alle en behagelig og sikker hjemtur. Med disse ord blev LM Klubbens årstræf 2018 afsluttet i strålende solskin og næsten helt vindstille vejr. Solen og sommeren var igen kommet til Dannevang denne søndag i juni.

På gensyn til LM Bådtræf i Bogense i 2019

Herluf

 

 

et tilbagekig på weekenden 22-24. juni 2018:

LM Bådtræf 2018

 

 

En lille beretning fra Erika og Søren

Mogensen om deres tur til Træffet 2018:

"Hjælp - sæt mig af!"

Ja, så kom vi til feriens højdepunkt; afgang til Bogense. Første tur i vores LM 23.

Men Søren var meget hurtig til, at vi ikke skulle afsted mandag og tirsdag, da det blæste for meget; det kunne han se på flagene i havnen.

Men onsdag morgen efter morgen-maden så blev alt surret fast og så afsted.

Hu hej hvor det gik, næsten ingen sø ????? så længe vi var i læ af Aabenraa fjord. Søren hyggede sig med en kop kaffe, og mor her med strikketøjet.

Det fik en brat ende, da vi kom ud af fjorden, så var det bare at bide sig fast, hvor man kunne, for ikke at lande på dørken, det der ikke var surret fast, landede på dørken i kahytten.

Porcelænet i skabene spillede en dejlig musik, så tankerne var: hvad var helt, når vi nåede frem. Midt under turen bad jeg om at blive sejlet ind på hovedbanegården, men det nægtede Søren.

Ankomst Middelfart 9 ½ time senere

Foto:Søren i midten i grønne bukser.

Men frem kom vi og blev godt modtaget på kajen, og fik hjælp til at blive forbundet med Bogense havn.

Og jeg må indrømme jeg sagde aldrig mere til gemalen. Men pyt, vi kommer igen i 2019 så på gensyn og tusind tak for en utrolig dejlig oplevelse på både land og vand.

 

p.s. turen gik hjem i et vejr, hvor der ingen vind var, så vi prøvede det hele.

Hilsen Fra Søren og Erika LM 23, Jette 2, Aabenraa

 

Hurra alle lemmer var hele meget ømme og godt med blå mærker,

Alt i skabene var hele - så godt.

Efter en god nattesøvn og morgen-kaffe, ja så afgang igen og jeg fik at vide, det blev ikke så slemt som i går.

Men jeg fandt ud af, så længe vi var i læ af land gik det fint, men det sidste stykke til Bogense var en gentagelse fra dagen før.

Og jeg ved ikke om Søren mente han kunne berolige mig, med at han i næsten i 2 timer snakkede om Bogense Kirke.

 

 

BlueDane tilbage i Danmark

En snes venner og familie-medlemmer havde taget opstilling ved bro 4 i Middelfart Marina søndag den 3. juni kl. 1100 for modtagelse af Blue Dane ved hjemkomsten efter et år på verdenshavene.

I strålende dansk solskin anløb Blue Dane Marinaen med festflag i masten og modtagerkomiteen med Dannebrogsflag i hænderne. Et fantastisk eventyr fik dermed en glædelig afslutning i familiens favn.

Vi fra LM Klubben, Danmark, var naturligvis også tilstede for at modtage vores medlemmer, som nu gennem et år har beriget os med levende beretninger fra deres eventyr i en - efter forholdene ude på de store vande – lille LM båd fra Danmark. Vi tror, at Blue Dane er den første LM 32, som har taget sådan en tur på tværs af de store have.

 

Vi i klubben er meget taknemmelige for, at Mirela og Michael har delagtiggjort os i deres eventyr, og de har på broen lovet os, at give et lille foredrag engang, når de har fået fordøjet de mange indtryk og oplevelser. Vi glæder os hertil.

 

 

LM Klubben, Danmark ønsker BLUE DANE og Mirela og Michael velkommen hjem og glæder os til at se dem igen i klubben.

LMKlubben Danmark, Herluf

PS: Har andre LM både taget sådan en tur hører vi i klubben gerne herom. Bestyrelsen.

 

Mig og min LM (32)

Navn: Per Sanderhoff Jensen

Alder: 71

Tittel: pensionist (tidl. bogtrykker)

Gift med Jette

Båd: LM32 fra 1980 "Calypso"

Skipper Hygge i cokspit Jette ved rorpinden Uhm... muslinger!

set havnen og alle de indeklemte sejlbåde fra nær og fjern. Fra Sæby tog vi båden sydpå i ikke alt for godt vejr, og valgte Voerså havn som første destination. Efter Søkortet havde den en vanddybde på 2,0 m (vi stikker 1,5m) , men da vi anduvede havnen, stødte vi på grund allerede 150 m fra havneindsejlingen. Ikke særlig sjovt, og slet ikke med 2 medbragte feriebørn, som skulle beroliges om, at der ikke var fare på færde!

Og i princippet kunne vi jo GÅ i land. Der skulle dog flere opkald til både Lyngby Radio, SOK, en slæbebåd på Læsø og vores forsikringsselskab til, før vi fandt ud af, hvad vi skulle. Læsø slæbebåden skulle have kr. 18.000!!! for at slæbe os fri. Mange penge, og det er trist, at man skal forhandle bjærgningspriser, når man i pålandsvind ligger og hugger i bunden, og havnemolens store granitblokke kommer nærmere og nærmere! Det endte heldigvis med, at den lokale havnemester tøffede ud i sin store robåd med en 15 hk motor, og bad os om et tov fra mastetoppen. Herfra krængede han båden, og da vi samtidig gav gas, kom vi hurtigt fri. Meget lettede!

 

Bedste rejsepartner

Er helt uden tvivl Jette. Hun har taget sejlerkurset 2 gange med hver sin lærer. Så hvad den ene ikke gav hende, kunne den anden, og hun færdes i dag meget søvant på båden og ved alt om ”underlig” og ”at sejle bidevind”!. Hun er også frisk på en rask gå/cykletur for at se, hvad der gemmer sig omkring havnen.

 

Bedste måltid:

Var i Randers fjord, da vi havde vort barnebarn Simon med. Han fangede sin første fisk, en 20 cm lang ørred, som blev tilberedt efter alle kunstens regler og med nye kartofler som tilbehør.

 

Vi glæder os til at du deler dine LM- og rejse/tur oplevelser

med os andre! send et par ord til Per

Dette er den første artikel i en ny serie om din LM og dine oplevelser.

Kom med dit bidrag. Klubben honore-rer med 2 flotte LM-krus. Send blot en mail til bestyrelsen.

Mit bedste tip til LM ferien:

Hvis det er muligt, så tage af sted i mere end 3 uger. Så er der god tid til at være til stede, at have tid til både at sejle ud og hjem uden stres. Afsæt også tid til, at I kan være indeblæst flere dage undervejs. Husk at spise den lokale mad.

 

Største rejse bommert

Dengang vi sejlede Solus 24 hjem fra Odder. Vi gik på grund ved indsejlingen til Hals på ”Salt og peber” en mørk nat i forrige århundrede. Mega flovt. Årsag: manglende lokal-kendskab, og at vi kun havde et undervisnings-søkort (uden alle detaljer) med fra et nyligt afholdt duelighedskursus!

 

Næste rejsemål

Bliver nok til Læsø, hvor vi har været flere gange. Det er en dejlig ø. Her kan man om morgenen købe friske jomfruhummere hos kutterne til små penge, når de kommer i havn. Man kan cykle øen rundt, bese Jens Hansens Tårn, besøge Saltsyderiet, tage på tur med Rønnerbussen, eller gå på opdagelse i naturen for sig selv.

Og ikke mindst: Man kan bruge den dejlige sandstrand lige vest for havnen. Man kan jo også lægge sin båd for anker her, og dykke ned i det helt krystalklare vand. Og måske harpunere en fladfisk?

Ja, Læsøe er en dejlig ø, der indfrier de flestes ønsker.

 

Min drømmerejse En tur øst om Fyn med afstikkere til bl.a. Karrebæksminde, Møns Klint og de sydfynske øer.

 

Min bedste ferietur – vores mål:

Samsø 2008. Sammen med min kone og Søren sejlede vi til Hals, gik sydpå til Bønnerup, Grenaa, Øer Marina, Tunø, Samsø og byen Ballen og herefter til Langør på den nordøstlige side af Samsø. Et næsten totalt ubebygget område, faktisk var der kun nogle få huse og en kioskbygning, som dog kunne levere morgenbrød! Her var i den grad en ubeskrivelig fred og ro, som vi tit tænker tilbage på. Mange havde som os samme rejsemål, og derudover lå der 12-15 både for anker i den skønne bugt i læ af en ydre ”skærgård”.

Fra denne bugt fik vi et festmåltid, idet Jette næste dag gik ”på høst” , og samlede en hel grydefuld blåmuslinger op, som bagefter blev tilberedt som et eksotisk festmåltid!

Langør er nærmest én stor bugt omsluttet af Besser Rev, med en spændende natur, som kan udforskes fra jolle.

 

Længste tur:

Vi har været på flere ”længere” ture, bl.a. til Marstrand nord for Göteborg (133 SM fra Thisted), Roskilde fjord (165 SM fra Thisted), og i 2016 tog vi turen til Sønderborg og mellemlandede til LM klubbens årstræf. Syd for Lillebælt var vi inde i Aarøsund, Genner Vig, Dyvig m.fl. I Sønderborg er der flere hyggelige havne, og slottet er også et besøg værd. På Als så vi det nye ”Univers”, som er rigtig interessant for både børn og voksne.

 

Værste tur:

Var helt sikker vores tur sidste år, hvor vi havde børnebørn med og var kommet til Sæby. Herfra tog vi bus til Skagen by, og var på Grenen og i Det Grå Fyr, som nu er indrettet som fugleinformation. Vi fik også

 

Den Danske Havnelods

 

Den 13. april har vi lagt den allernyeste version af Den Danske Havnelods ind på Biblioteket - klar til at downloade til sikker brug både på iPads, tablets, smartphones med videre. Den kan også bruges direkte online, når man har brug for det.

Man kan også med fordel downloade til ibooks eller et tilsvarende program. Så får man en lynhurtig og funktionel havnelods med et godt overblik over indholdet. Når man så trykker på den side, man har brug for kommer den op i fuld størrelse!

 

Et lille udsnit af de mange frihavne i danmark, hvortil der kommer flere og flere i Norge og Sverige.

Gratis havneplads med Frihavns-ordningen.

Frihavnsordningen er en aftale mellem havne, hvor bådejere kan låne hinandens havneplads, uden at »betale gæsteleje«.

 

En række havne, klubber, laug og andre sammenslutninger i hele Danmark samt langs de Tyske, Svenske og Norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen, hvorved gæstesejlerne kan besøge hinandens havne i op til tre døgn uden afgift.

Hvem kan være medlem af ordningen?

Medlemskab af Frihavnsordningen gælder for alle havne, klubber og laug, uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej. For at deltage i ordningen, kræves det at havnens ledelse godkender dette, og at bådpladser stilles disposition for gæstende både. I Danmark er havnepladserne udstyret med røde/grønne skilte for at vise hvilke pladser der er optaget/ledige.

Havnen betaler en årlig medlemsafgift på kr. 300.

Medlemshavne, klubber og laug har pligt til at informere alle deres havnepladsejere om reglerne for FH-ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre medlemsfortegnelse og havneoversigt.

Hvad koster det at bruge Frihavnsordningen?

Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed.

Hvornår kan man bruger Frihavnsordningen?

FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som “parkeringsordning”. For at undgå misforståelser skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales havneafgift. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonen til en ejer i en ikke-frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH-etiketten senest ved overdragelsen.

Hent havneorsigt og information HER

 

Badehåndklæde med

klublogo 70x140

kr. 130,-

Fin nyhed på

LM Webshop:

Krus Robusta 35cl i

Weidingerglas

1 krus kr. 50,- ( 95)

2 krus kr. 100,-(154)

6 krus kr. 240,-(300)

Pris i () = incl. forsendelse

Caps, der kan tilpasses til børn og voksne

kr 115,-

- og den helt nye

stander kr. 90,- (99,-)

Hjælp LM klubben

med registrering

af ID-numrene . . .

Vær med til at få kortlagt vore bådes ID-numre og derved hjælpe os med at få kortlagt bådantal og få forståelse af visse bådtypers nummerering.

Deltag ved at indføre din båds ID-nummer i dette skema

LINK HER.

 

 

Indberetningen og registreringen vil fortsætte og medlemmer må meget gerne indsende flere numre til os.

 

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Se hvad de gør i Fredericia HER

Kontakt Herluf for mere information.

 

Nyt i LM-Biblioteket:

 

 

28.05.2018: Sidste nyt tilføjet til Årstræf (deltagerliste, m.v.).

27.05.2018: Nyt om LM Speedbådene (LM Speed, LM surfe, LM safe og LM safety) lagt ind i biblioteket.

27.05.2018: Ny forsidetekst lagt ind på hjemmesiden.

14.05.2018: Installering af nyt spil (på svensk)

10.05.2018: ID nummersystemet efter 1981 tilføjet Biblioteket.

01.05.2018: nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet.

01.05.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Ajourførte måltabeller med oplysninger fra Karl Gregersen, Hans Erik og LM Windpower.

18.04.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Karl Gregersen og Hans Erik.

13.04.2018: Havnelodsen pr. 13.04.2018 lagt ind i tre afsnit i printkvalitet (Broer, Havne AAb-Kor og Havne Kra – Øst). Hele havnelodsen i fuld opløsning er også lagt ind til interesserede, men den er meget stor.

08.04.2018: Skiltning med frie annoncepladser indført nederst på forsiden.

07.04.2018: Rubrik om Flotillesejlads lagt på forsiden og blog til medlemsbrug oprettet.

01.04.2018: Nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet

28.05

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk

Nyttige links:

 

LM Klubben – Facebook: https://www.facebook.com/groups/579994708771153/

 

BUKH Motor – Facebook: https://www.facebook.com/groups/141469733063360/

 

Volvo Penta – Facebook : https://www.facebook.com/groups/1426800607368317/