Bliv medlem af


Klik HER
Her er nogle af dine medlems-

fordele:
Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle disse sider. TRYK HER


Her finder du også masser af aktuelt stof om vedligeholdelse og opdatering af din båd, indkøbsmuligheder med klub-rabat, mulighed for download af havneguide, data om alle LM-bådene,  flere gør-det-selv løsninger til forbed-ring af vore både og meget andet, foruden det mere tørre stof om vedtægter og lignende.

For at få adgang til alt stoffet og mulighed for selv at kunne bidrage til indholdet får du en mail fra os med et ”Velkomst-brev” med dit medlemsnum-mer og et link, hvor du kan danne din favorit adgangs-kode, som du selv vælger. Vi har godt nok skrevet, at den bør være på 12 karakterer, med systemet godkender helt ned til 4 karakterer.Aktivitetskalender  

En kort oversigt over vore kommende arrangementer og begivenheder, som det ser ud her i august måned:Efteråret 2019:

Bådværft, hyndefabrik ....?Virksomhedsbesøg. Endnu ikke endeligt program eller tidssat.


Forår 2020:

Generalforsamling

Marts, dato følger


Juni 2020:

Årstræf i Bogense

dato følger


August 2020:

Lokaltræf i Helsingør, Aarø,

Stubbekøbing og Glyngøre
Medlemmer pr. 1. september

Personer: 846  Både: 631

Se medlemlisten med telefon-numre på klubmedlemmer i din havn, eller søg på klubmed-lemmer med samme bådtype som din egen.Køb og Salg:

På denne side kan alle uanset medlem-skab, annoncere både og andet udstyr tiil salg eller til købs.

BEGYND HER

Lige nu er der mange fine både til salg, bl.a. Mermaid 290, LM27, LM32, LM35

LINKS
Historien om LM-bådene


LM Klubben Holland

LM Klubben i England

LM-Klubbens ÅrstræfMedlemsskab: Ændre eller

udmelde: se under Medlemsstof


EKSTERNE LINKS:


Troldand.dk (få gode fiduser til nye oplevelser og få råd med vedr. teknik)


På LM klubbens webshop kan du købe caps, standere, krus og håndklæder med skibets navn. Brug det som gave eller forkæl

din båd!

Flagning med YF flag - yachtflagI havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres. 


Kipning med flaget


Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Hvis det af praktiske årsager er udelukket at kippe med flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling, og derefter sætte det på plads igen når hilsen påbegyndes gengældt..


Festflag på skibet


Festflagene må sættes når båden ligger i havn eller til ankers. God tone angiver flagningen sættes og nedtages samtidigt med yachtflaget.


 
"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst  26.09.2019


Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også undersiderne  for at se de sidste nyheder!  Se vores vejledning HERNB: HVIS NOGEN HAR PROBLEMER MED AT LAVE LOG IN KODE OG KOMME PÅ "MEDLEMS-SIDEN"   (tryk på logoet øverst t.v.), SÅ LÆS UNDER MENUEN "HJÆLP", ELLER SEND EN MAIL HERTIL, SÅ LAVER WEBMASTER KODEN.


Virksomhedsbesøg

Lørdag den 9. november kl. 1000

Fabriksvej 5, 6640 Lunderskov

Faurby værftet ligger i Lunderskov ved Kolding. Her har de i samarbejde med Nordship Yachts egen glasfiberlamineringshal, stor monterings-hal, eget snedkerværksted, lager og kontor faciliteter.
Udover at bygge nye Faurby både, så udfører værftet diverse reparationer, større og mindre renoveringer samt vinteropbevaring af alle Faurby både, samt alle andre både. 

Faurby holder åbent hus kl. 10-16 og med-lemmer af LM Klubben, Danmark er særdeles velkomne til at se hvorledes en moderne dansk bådeværft i dag bygger lystbåde. Ved frem-møde kl. 10 er det muligt for guidet rund-visning. 

On-line tilmelding til LM Klubben, Danmark senest søndag d. 3. November 2019. 

Bestyrelsen

Godt nyt til vores sjællandske medlemmer og andre med interesse for lokaltræf øst for Storebælt. LM Klubben kommer på landkortet også øst for Storebælt med lokaltræf i 2020.

Der er planer om at lave et lokaltræf i Nordsjælland og i Stubbekøbing på Falster i 2020.

To medlemmer har grebet tovet og vil være tovholder for lokaltræf.

Nordsjælland.

Flemming Jørgensen vil stå for et lokaltræf i Nordsjælland. Stedet er ikke endelig besluttet, men mulighederne mange.

Stubbekøbing på Falster

Peter Løvdal vil tilsvarende stå for et lokaltræf i Stubbekøbing, hans hjemhavn, hvor han vil gøre brug af sine mangeårige kontakter. 

LM Klubben, Danmark er meget glade for endelig at få sat gang i aktiviteter øst for Storebælt og dermed give vores mange sjællandske medlemmer mulighed for aktiv deltagelse i vores alles klub. Vi håber meget på vores medlemmer tager godt imod initiativet og støtter op omkring disse tiltag til gavn og glæde for os alle i klubben.

LM Klubben, Danmark læner sig dog ikke mageligt tilbage i stolen. Der er altid plads til et lokaltræf mere – gerne omkring Storebæltsbroen. Så ”kom bare du”…!


Åben båd må vente ....


LM ”sommer” træf på Aarø 2019.


Af: herluf Jensen


Som arrangør af udendørs aktiviteter i Danmark må man bare være indstillet på, at man har en med –eller modspiller i Vejr-guderne. Vejrguderne har fat i den lange ende og kan afgøre hvordan et arrangement opleves.

Os, der færdes ude på vandet ved især, hvor betydningsfuldt vejret spiller ind på vores oplevelser. Selvfølgelig har ”de vise” ret, når de siger der intet er i vejen med vejret- kun påklædningen.

Joh, men det giver altså forskellige oplevelser om der blæser en ”pelikan”, er koldt med vandet stående ned i stænger - eller om der er høj sol med 25 graders varme.

Årets lokaltræf på Aarø denne weekend vil jeg nok mest huske for den forudgående store interesse fra medlemmerne med 20 tilmeldte både fra nær og fjern. Dernæst de mange frameldinger som følge af sygdom og dårligt vejr. Alligevel ankom der 10 både fredag i rimeligt godt og stille vejr. En besætning kom af nød i bil lørdag og endelig kom en hardcore besætning sejlende fra Sønderborg med en ”svag til let” vind i nakken. Vores tilmeldte tyske sejler havde misforstået det danske sprog. Han ringede lørdag morgen og spurgte til træfstedet. Svaret var naturligvis ”Aarø”. Han svarede, at han var der allerede – ja, men altså på Ærø og i Marstal. LM træf måtte vente til en anden god gang, med rette destination plottet ind på kortet.

Læs hele artiklen HER

Første LM Limfjordstræf afholdt i strålende sol i Glyngøre 3.- 4. august.

LM klubben har i flere år haft en intension om at afholde træf rundt omkring i landet, for at udbrede kendskabet til LM bådene, og for at skabe et socialt netværk omkring disse.

I 2017 blev der for første gang afholdt et lokal-træf på Aarø i Lillebælt, og nu er turen så kommet til Limfjorden. Stor var spændingen, om der var interesse. Træffet blev annonceret 5 uger inden på hjemme-siden, men tilmeldingerne kom kun lang-somt. Men i ugen op til træffet skete der noget, flere og flere kom til. Det endte på 11 tilmeldte både, og da træffet startede, var vi oppe på 14 både! Flot til et træfs debut.

Lørdag kl. 10.00 i strålende sol og næsten vindstille, blev der blæst i tågehornet som signal til samling, hvor Per ønskede velkommen og orienterede om dagens program. Herefter gik det slag i slag. Først med at se hinandens både og aflure hinandens ”opfindelser”. Herefter var der frokost, og kl. 13.00 var der demonstration af Dansk Sørednings Tjeneste fra stationen i Løgstør. Man var mødt talstærkt op med 2 bådførere og 2 redere, og stationsleder Anders Poulsen og Holger Pedersen fortalte indlevende ved kajen, til både os og de øvrige i havnen, om begivenheder man havde været ude i. Han kom også ind på, hvilke krav, der stilledes til den frivillige og ulønnede bemanding, som p.t. talte 23 personer, og som alle stod til rådighed i døgnets 24 timer.

Der blev så mulighed for en lille tur i den orangefarvede redningsbåd – stationens mindste – da den større med 2 jetmotorer var til service. Og hvilken prøvetur! Undertegnede var med, og tabte næsten hat og briller.  Man lagde langsomt ud fra havnen og gik herefter op på 10 knob, herefter på 20 og til sidst på 35 knob i timen. ”Har I fået nok?” – blev der spurgt os, der holdt fast med både arme og ben. Jo, det gik ufatteligt hurtigt, for os der normalt kun sejler 5-6 knob i timen. Men vi forstod, at det var effektiv søredning, så man kunne komme nødstedte hurtigt til undsætning.

Resten af eftermiddagen gik med socialt samvær og udveksling af gode råd, beså hinandens både og deres indretning og deres forskelligheder og muligheder.

Ved aftenstid blev grillene tændt op, og hver især tilberedte sin medbragte mad, og man hyggede omkring dette. Maden blev indtaget i Glyngøre Sejlklubs hus, der fortjener megen ros. Både for et flot og funktionelt byggeri, og for en utrolig smuk beliggenhed med en 180 gr. fjordudsigt.

Under middagen spillede Preben og Carsten (På Valsen) skøn musik, og der blev udvekslet mange gode minder om både hyggelige ankerpladser, dyre og billige havne, ombygning af det ene og andet på LM-bådene Men da orkestret ind imellem holdt en mindre pause for at finde et nyt nummer, var én af os på banen med en god historie. Og den ene fulgte den anden, så latteren bølgede næsten over hele havnen!

"gamle Marie" fra Glyngøre            Bente og Karls sketch: "Statistik"                           Steen, Bente og Karl: "Styrehussangen"

Men det var som om den gode underholdning ingen ende ville tage: pludselig kom ”gamle enkefru Marie fra Glyngøre” (Jette Kristensen, "Calypso") og fortalte om hendes jævnlige ture på havnen, for at motionere støttestrømperne. Og hendes undren om alle de næsten ens (LM)både, og hvad det stod for. Hendes bud var ”Lille Måge”, stor morskab!


Og så blev der igen danset livligt, og snakken gik igen lystigt.

Og så fik vi endnu mere underholdning. . . . .

Ind kom der en mand og kone med forklæde, (Bente og Karl Greger-sen, "Lurifax"), De havde et noget forskellig syn på tingene, hvor manden mente, at det konen sagde, bare var en form for statistik. Virkelig morsomt.

Til sidst sang vi "styrehussangen" forsunget af Bente, Steen og Karl.

Aftenen sluttede kl. 23.00. Alt i alt en meget vellykket aften, hvor vi både fik snakket og grint rigtigt meget sammen.

Søndag morgen havde vi dækket op til morgenmad/brunch. Alle på nær 3, der var taget tidligt af sted til Sundby Hvorup (Nørresundby), fik vi en fin afslutning på træffet.        Per og Jette, Calypso, Thisted

Det er dejligt at sidde på en Mermaid

LM Klubbens Årstræf 2019


Det er noget at skrive hjem om!

oplevet af Herluf Jensen

Aldrig tidligere har der været så mange LM både samlet et sted på samme tid. Vi satte igen rekord i tilmeldte og fremmødte både med en masse dejlige humørfyldte mennesker. 

Lykkeligvis faldt sommeren samtidigt til Danmark og til LM Klubbens Årstræf i Bogense. Havnen og byen, som bestyrelsen har besluttet i årene fremover skal danne rammen for klubbens landstræf, med den begrundelse, at byen ligger rimelig centralt i vores land.  Igen var vi heldige med dejligt sommervejr til vores arrangement, som naturligvis altid vil være bedst og mest vellykket med høj sol og stille vejr til vores aktiviteter på broerne og ved bådene.

 

Livet er ikke det værste vi har med oplevelserne på vandet, og i LM Klubben ved møde med alle disse humørfyldte . . .  Læs hele Herlufs beretning her

Flotillesejlads 2019

Fyn Rundt:

Bogense-Kerteminde-Nyborg-Rudkøbing-Søby….

Efter LM Klubbens årstræf 2019 blev afsluttet søndag den 23 juni, samledes besætningerne på LM Mermaid 290 – Birthe Johansen og Sammy Mutalat fra Kolding, LM 32 – Jette og Per Sanderhoff Jensen fra Thisted, LM 27 – min frue Gerda og jeg fra Haderslev til planlægning af vores videre sejlads sammen.

Et lille forarbejde og fleksibel som man nødvendigvis må indrette sig på som sejler, blev der enighed om at tage et lidt længere dagstur fra Bogense til Kerteminde uden om Fyns Hoved og derværende lille naturhavn. Enighed i besætninger om at tage tingene – en dag ad gangen.

Mandag 24/6 morgen kl. 0800 gik vi ud fra Bogense med vind, 6-8 ms fra østlig retning og direkte i næsen, gik turen for motor til Fyns Hoved, hvor

Læs hele beretningen HER

Er du blandt dem, der ikke var med til foredraget om den fantastiske tur over Atlanten, kan du opleve det hele i Mirelas bog: "Blue Dane over Atlanten"  Bogen kan allerede nu bestilles her:

http://mellemgaard.dk/shop/14-rejseboegerSe de sidste indlæg på "Medlemsstof".

se under "Bådens skrog":
8. 12.2018: Søren Barlebos to sønner, Simon og Sander, er igang med et større renoverings-projekt af en LM10. Læs mere under "Bådens skrog" under medlemsstof.

Vi har fået lov til at linke til Sten Engeltoft og Rosemaries hjemmeside: Læs spændende nyt her om tursejlads, og hvordan man top-udruster båden til dette! Se under LINKS

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk


”Er du kommende bådejer"

- og har du specielt interesse for LM både, så bør dette interessere dig.


LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper, hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster dig ud i et køb af en LM båd.  Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.Haderslev fjord set fra oven!

af Herluf Jensen, Haderslev

Haderslev fjord set fra helekopter 61340782_10219445480273385_5517143090965512192_n
Haderslev by 1 61784432_10219445478913351_9204812564045758464_n
Haderslev fjord set fra helikopter 3 61692905_10219445476513291_4370502726920962048_n
Haderslev fjord set fra helikopter 61627383_10219445474073230_1389270557018554368_n
Haderslev by 2 61550783_10219445401751422_8294197046806577152_n
Haderslev fjord 1 61550783_10219445401751422_8294197046806577152_n
Haderslev by 3 61285272_10219445406231534_3734593244919496704_n

Min kone og jeg har i årevis talt om, at det kunne være en fantastisk oplevelse at se vores hjemegn fra luften - Haderslev med by, dam og fjord. Det gjorde vi så fra en helikopter forleden dag. Det blev en uforglemmelig oplevelse. Danmark er smuk i solskin og man er i næsten oppe i skyerne... Håber I får lyst til at anduve Haderslev Sejl Club og indvi vores helt nye bade- og toiletafsnit.


Turen ind gennem fjorden tager normalt 75 min med ca. 6 knob i båden. I helikopteren kun et par min med ca. 180 km/t.


Lillebælt i horisonten. I bil er der 18 km fra Haderslev til Årøsund... man kan altså se meget langt når man er 300 meter oppe i luften.


Øen i fjorden hedder....DJÆVLEØEN. Historien er, at sejlrenden til højre for øen er gravet og øen mere eller mindre har været landfast til venstre (syd). Ved træerne nederst til højre i billedet er der placeret nogle fortøjningspæle, som er meget besøgte og brugte af lystsejlere.


Har DU lignende oplevelser med din fjord/havn, så vedhæft billederne til bestyrelsen i LM klubben.dk