Klik her for at gå til

Medlemssiden


Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle disse sider. TRYK HER


Her finder du også masser af aktuelt stof om vedligeholdelse og opdatering af din båd, indkøbsmuligheder med klub-rabat, mulighed for download af havneguide, data om alle LM-bådene,  flere gør-det-selv løsninger til forbed-ring af vore både og meget andet, foruden det mere tørre stof om vedtægter og lignende.

For at få adgang til alt stoffet og mulighed for selv at kunne bidrage til indholdet får du en mail fra os med et ”Velkomst-brev” med dit medlemsnum-mer og et link, hvor du kan danne din favorit adgangs-kode, som du selv vælger. Vi har godt nok skrevet, at den bør være på 12 karakterer, med systemet godkender helt ned til 4 karakterer.

Som medlem har du fri ad-gang til vore virksomheds-besøg og selvfølgelig til den årlige generalforsamling. Og du kan deltage i Åstræffet, der nu er blevet tradition for at afholde i Bogense, samt i de lokale træf.

På bloggene ”Gode råd – fra medlem til medlem” og ”Din mening” er du meget vel-kommen til både at spørge og komme med dine kommenta-rer eller fiduser til os os andre.

Som nyt medlem får du en gratis stander, som sendes pr. brev. Og efterfølgende sender vi en ny hvert 3.år.


Aktivitetskalender  

En kort oversigt over vore kommende arrangementer og begivenheder, som det ser ud her i juni måned:
17. august 2019:

Sommertræf Årø, Lillebælt. Se omtale til højre.

3.-4. august 2019:

Limfjordstræf Glyngøre

Afholdes i den hyggelige og centralt beliggende havn midt i Limfjorden.

Programmet er klart. Der bliver "åben båd",  Dansk Sørednings Tjeneste viser os deres udstyr og giver gode råd, og ellers hygge omkring fælles grill med musik lørdag aften. Se omtalen til højre herfor.Efteråret 2019:

Bådværft, hyndefabrik ....?Virksomhedsbesøg. Endnu ikke endeligt program eller tidssat.
Medlemmer pr. 1. juni

Personer: 755  Både: 580

Her er nogle af dine medlems-

fordele:


LINKS
Historien om LM-bådene


LM Klubben Holland

LM Klubben i England

LM-Klubbens Årstræf


Bliv medlem on-line

Kontakt bestyrelsen

Medlemsskab: Ændre eller

udmelde: se under Medlemsstof


EKSTERNE LINKS:


Troldand.dk (få gode fiduser til nye oplevelser og få råd med vedr. teknik)


Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.


Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.årSom medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.


I LMklubbens  kan du bl.a. også købe

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM 

Flagning med YF flag - yachtflagI havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres. 


Kipning med flaget


Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Hvis det af praktiske årsager er udelukket at kippe med flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling, og derefter sætte det på plads igen når hilsen påbegyndes gengældt..


Festflag på skibet


Festflagene må sættes når båden ligger i havn eller til ankers. God tone angiver flagningen sættes og nedtages samtidigt med yachtflaget.


 
"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 19.07.2019


Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også undersiderne  for at se de sidste nyheder!  Se vores vejledning HER


Til nye medlemmer indmeldt i sommerperioden: Den gratis stander vil først blive sendt, når kassereren  igen er hjemme fra ferie 22.07.2019. NB: HVIS NOGEN HAR PROBLEMER MED AT LAVE LOG IN KODE OG KOMME PÅ MEDLEMSSIDEN, SÅ LÆS UNDER MENUEN "HJÆLP", ELLER SEND EN MAIL HERTIL, OG JEG LAVER KODEN.Nyhed i Limfjordslandet: LM-Træf i Glyngøre

LM Klubben, Danmark inviterer til en weekend med råhygge, "luren" hinanden af!, se demo af Dansk Søredningstjeneste, og en super hyggelig grillaften. Her er der underholdning af LM klubbens husorkesters 2 friske fyre, der både spiller, og spiller op til lidt af hvert!

Kom og vær med!


Så reservér derfor weekenden 3.-4. august . . .

Vi mødes under hyggelige former i Glyngøre med det formål at skabe gode bekendtskaber, udveksle erfaringer og ideer, beundre hinandens både og få en hyggelig sommerdag og aften sammen.

Vi mødes på bådebroen, som vil være vores samlingssted under opholdet, såfremt vejret ikke trækker os indenfor i klubhuset. Det vil vejrguderne og LM Klubben træffe beslutning om på dagen! Der vil være reserveret bådepladser til LM Klubben ved mastekranen i det inderste bassin til de første både.

LM Klubben Danmark betaler havneafgiften lørdag til søndag for sine klubmedlemmer. Andre LM-sejlere er særdeles velkomne til at deltage, men skal dog selv betale havneafgiften.

Lørdag aften hygger vi os med grillmad til LM klubbens husorkester - duoen "På Valsen", som mange kender fra årstræffet.

Læs hele programmet HER.                                Tilmelding HER

Tilmelding snarest muligt og senest 29. juli. Alle tilmeldte får bekræftelse på mail eller telefon.

Lørdag den 17. august 2019

Hermed inviteres alle Lillebælts LM sejlere til minitræf under hyggelige former på Aarø med det formål at skabe gode bekendtskaber, udveksle erfaringer, ideer, beundre hinandens både og få en hyggelig sommerdag og aften sammen.

Vi mødes i på bådebroen, som vil være vores samlingssted under opholdet såfremt vejret ikke trækker os indenfor til Cafe Årø. Link til Cafe Årø med menukort. Det vil vejrguderne og LM Klubben træffe beslutning om på dagen! Der vil være reserveret bådepladser til LM Klubben ved den nordligste bro bagerst i havnen.

LM Klubben Danmark betaler havneafgiften lørdag til søndag for sine klubmedlemmer. Andre LM-sejlere er særdeles velkomne til at deltage, men skal dog selv betale havneafgiften, drikkevarer under middagen og morgenbuffet under opholdet.

Læs hele programmet HER                                    Tilmelding HER


Det er dejligt at sidde på en Mermaid

LM Klubbens Årstræf 2019


Det er noget at skrive hjem om!

oplevet af Herluf Jensen

Aldrig tidligere har der været så mange LM både samlet et sted på samme tid. Vi satte igen rekord i tilmeldte og fremmødte både med en masse dejlige humørfyldte mennesker. 

Lykkeligvis faldt sommeren samtidigt til Danmark og til LM Klubbens Årstræf i Bogense. Havnen og byen, som bestyrelsen har besluttet i årene fremover skal danne rammen for klubbens landstræf, med den begrundelse, at byen ligger rimelig centralt i vores land.  Igen var vi heldige med dejligt sommervejr til vores arrangement, som naturligvis altid vil være bedst og mest vellykket med høj sol og stille vejr til vores aktiviteter på broerne og ved bådene.

 

Livet er ikke det værste vi har med oplevelserne på vandet, og i LM Klubben ved møde med alle disse humørfyldte . . .  Læs hele Herlufs beretning her

Flotillesejlads 2019

Fyn Rundt:

Bogense-Kerteminde-Nyborg-Rudkøbing-Søby….

Efter LM Klubbens årstræf 2019 blev afsluttet søndag den 23 juni, samledes besætningerne på LM Mermaid 290 – Birthe Johansen og Sammy Mutalat fra Kolding, LM 32 – Jette og Per Sanderhoff Jensen fra Thisted, LM 27 – min frue Gerda og jeg fra Haderslev til planlægning af vores videre sejlads sammen.

Et lille forarbejde og fleksibel som man nødvendigvis må indrette sig på som sejler, blev der enighed om at tage et lidt længere dagstur fra Bogense til Kerteminde uden om Fyns Hoved og derværende lille naturhavn. Enighed i besætninger om at tage tingene – en dag ad gangen.

Mandag 24/6 morgen kl. 0800 gik vi ud fra Bogense med vind, 6-8 ms fra østlig retning og direkte i næsen, gik turen for motor til Fyns Hoved, hvor

Læs hele beretningen HER

Forår 2019

 

Efter endnu en grøn vinter og en lun og solrig april måned er der rigtig mange af jer, der er klar til at nyde den danske sommer fra søsiden. 

I efteråret 2018 påtog vi os i bestyrelsen at forny vores hjemmeside med en mere interaktiv side, hvor I alle bedre kunne bidrage til nyt om vore både og deres behov for vedligeholdelse, forbedringer eller hvad der ellers måtte være af ønsker.

Det skulle blandt andet ske ved at I alle fik mulighed for at logge jer ind med et password, som I selv kunne administrere.

Den opgave viste sig at blive meget krævende og sammen med alt det andet, der er gennemført i løbet af vinteren og foråret, har vi haft mere end nok at se til.

Vi havde en lille testgruppe til at afprøve den nye hjemmeside i marts måned og alt virkede som forventet. Samtidig fik vi lidt hjælp til finpudsningen af systemet ad den vej. Tak for det til jer alle.

Da vi så midt i april var klar til at introducere de nye sider for jer, gik det – trods professionel hjælp til importen af brugere – alligevel galt, så vi måtte genere jer ved først et velkomstbrev med det nye login, dernæst en sletning af jer alle med besked om at noget var gået helt galt og endelig med nye velkomstbreve og log ind koder, så I kunne komme i gang.

Det ser heldigvis ud til at I har taget godt imod vore udfordringer og der er mange positive tilbagemeldinger om de nye sider. Der er endnu lidt at finpudse på for os, specielt omkring log ind, men vi er sikre på, at vi alle vil få glæde af den nye opsætning og de muligheder den giver os. 

Den 2. marts holdt vi vores årlige generalforsamling, denne gang i Kolding Sejlklubs dejlige lokaler med historisk tilknytning til netop LM og vore både. Endnu en gang med god deltagelse og vilje til at medvirke i debatterne. Mere om generalforsamlingen kan I finde på vores nye side under menupunktet LM Klubben. 

Vi har også sat et program sammen for vores årstræf 2019, som vi tror vil falde i god jord for de fleste.

Det bliver i Bogense, hvor vi igen har fået den hyggelige gæstekrog i marinaen reserveret fra den 20. til den 24. juni. Se omtalen her på forsiden, hvor I kan se hele programmet og også melde jer til on-line. Gør det gerne så snart I kan og senest den 10.06.2019. Tilmeldelsesfristen er nødvendig af hensyn til havnens og vores egen planlægning.

Vi glæder os til at se jer til træffet og ønsker jer god fart til Bogense. 

I løbet af marts måned holdt vi tre aftener, hvor man kunne opleve eventyret om Blue Dane over Atlanten fortalt og illustreret ved Mirela og Mikael Dokkedal. Det blev nogle rigtig skønne aftener i Marselisborg, Kolding og Korsør.

Tak til Mirela og Mikael for at have delagtiggjort os i deres eventyr og for tre dejlige aftener.

Tak til de tre sejlklubber for husly og fin service.

Tak til de mange veloplagte, videbegærlige og spørgelystne deltagere for deres medvirken til nogle vellykkede eventyraftener.

I øjeblikket arbejdes der med to lokale træf, et i lillebæltsområdet og et i limfjordsområdet. Desuden med virksomhedsbesøg både i efteråret 2019 og vinteren 2020. Men følg med i aktivitetsoversigten på vores forside, hvor også de enkelte arrangementer vil blive annonceret og omtalt, når det bliver aktuelt.

I ønskes alle en god sæson med masser af sol, vind i sejlene og sikker sejlads. 

Bortset fra vores årstræf vil jeg gå i ”sommerhi” indtil efteråret melder sin ankomst.

Sejlerhilsen fra mig og min bestyrelse.

Hans Erik, Per og Herluf

Er du blandt dem, der ikke var med til foredraget om den fantastiske tur over Atlanten, kan du opleve det hele i Mirelas bog: "Blue Dane over Atlanten"  Bogen kan allerede nu bestilles her:

http://mellemgaard.dk/shop/14-rejseboegerSe de sidste indlæg på "Medlemsstof".

se under "Bådens skrog":
8. 12.2018: Søren Barlebos to sønner, Simon og Sander, er igang med et større renoverings-projekt af en LM10. Læs mere under "Bådens skrog" under medlemsstof.

Vi har fået lov til at linke til Sten Engeltoft og Rosemaries hjemmeside: Læs spændende nyt her om tursejlads, og hvordan man top-udruster båden til dette! Se under LINKS

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk


”Er du kommende bådejer"

- og har du specielt interesse for LM både, så bør dette interessere dig.


LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper, hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster dig ud i et køb af en LM båd.  Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.Haderslev fjord set fra oven!

af Herluf Jensen, Haderslev

Haderslev fjord set fra helekopter 61340782_10219445480273385_5517143090965512192_n
Haderslev by 1 61784432_10219445478913351_9204812564045758464_n
Haderslev fjord set fra helikopter 3 61692905_10219445476513291_4370502726920962048_n
Haderslev fjord set fra helikopter 61627383_10219445474073230_1389270557018554368_n
Haderslev by 2 61550783_10219445401751422_8294197046806577152_n
Haderslev fjord 1 61550783_10219445401751422_8294197046806577152_n
Haderslev by 3 61285272_10219445406231534_3734593244919496704_n

Min kone og jeg har i årevis talt om, at det kunne være en fantastisk oplevelse at se vores hjemegn fra luften - Haderslev med by, dam og fjord. Det gjorde vi så fra en helikopter forleden dag. Det blev en uforglemmelig oplevelse. Danmark er smuk i solskin og man er i næsten oppe i skyerne... Håber I får lyst til at anduve Haderslev Sejl Club og indvi vores helt nye bade- og toiletafsnit.


Turen ind gennem fjorden tager normalt 75 min med ca. 6 knob i båden. I helikopteren kun et par min med ca. 180 km/t.


Lillebælt i horisonten. I bil er der 18 km fra Haderslev til Årøsund... man kan altså se meget langt når man er 300 meter oppe i luften.


Øen i fjorden hedder....DJÆVLEØEN. Historien er, at sejlrenden til højre for øen er gravet og øen mere eller mindre har været landfast til venstre (syd). Ved træerne nederst til højre i billedet er der placeret nogle fortøjningspæle, som er meget besøgte og brugte af lystsejlere.


Har DU lignende oplevelser med din fjord/havn, så vedhæft billederne til bestyrelsen i LM klubben.dk