2. Vi er bådejere og har tegnet et aktivt familiemedlemskab.

Hvem kan tegne et aktivt familiemedlemskab?

Et aktivt familiemedlemskab kan tegnes og deles af to ægtefælle, samlevere eller kærester som er i parforhold og i øvrigt vedkender sig klubbens formål og vedtægter.

Hvem tegner medlemskabet?

Med et aktivt familiemedlemskab er begge ligeværdige medlemmer. For at medlemskabet skal være gyldigt kræves, at LM Klubben, Danmark har navnene på begge personer.

Kan jeg dele medlemskabet med en kammerat?

Nej. Du kan ikke dele et familiemedlemskab med en ven uden at være i parforhold.

Kan vi dele vores login med en ven?

Nej. Et medlemskab og login må ikke deles med andre end de personer, som har fået det tildelt

Kan vi dele medlemskabet med et andet par, som vi ejer båden i fællesskab med?

Nej. Et aktivt familiemedlemskab kan ikke deles med andre. Hvor to par ejer en båd i fællesskab, skal begge par tegne et aktivt familiemedlemskab af klubben for at opnå samme rettigheder.

Modtager vi klubstander til båden?

Ja. Med et aktivt familiemedlemskab får I tilsendt én klubstander til båden ved indmeldelsen og herefter én ny klubstander hver tredje år. Udenlandske medlemmer skal dog selv betale forsendelse.

Kan vi frit bruge og kopiere hjemmesidens informationer, tegninger mv til eget brug?

Ja. Som medlem kan I frit bruge klubbens informationer til eget private brug.

Kan vi deltage i klubbens generalforsamling og stemme?

Ja. Med et aktivt familiemedlemskab af klubben kan I deltage i generalforsamlingen, har stemmeret og kan vælges ind i klubbens bestyrelse.

Kan vi deltage i klubbens arrangementer?

Ja. Med et aktivt familiemedlemskab af klubben kan I deltage i alle klubbens arrangementer.

Kan vi medtage gæster til klubbens arrangementer?

Nej. Klubbens arrangementer er for medlemmerne. Man kan ikke medtage voksne gæster uden dette specielt er nævnt i invitationen.

Kan vi medtage vores børn eller børnebørn til klubbens arrangementer?

Ja. Med et aktivt familiemedlemskab af klubben kan I medtage jeres børn eller børnebørn under 18 år til klubbens arrangementer

Kan vi købe klubvarer i webshoppen?

Ja. Som medlem af klubben kan I købe varer som findes i webshoppen. Varerne sælges ikke til andre end medlemmer