3. Jeg har ikke båd endnu og har tegnet et passivt medlemskab.

Hvem kan tegne et passivt  medlemskab af LM Klubben?

Et passivt medlemskab af klubben kan tegnes af enhver person over 18 år og som vedkender sig klubben formål og vedtægter.

Kan jeg dele mit medlemskab og login med en ven?

Nej. Et medlemskab er personligt og medlemskab og login må ikke deles med andre.

Kan jeg frit bruge og kopiere hjemmesidens informationer til eget brug?

Ja. Hjemmesidens informationer kan frit bruges og kopieres til eget private brug.

Kan jeg overvære i klubbens generalforsamling?

Ja. Du kan overvære klubbens generalforsamling, men har ikke taleret.

Kan jeg deltage i klubbens generalforsamling og afgive min stemme?

Nej. Du kan overvære klubbens generalforsamling, og kan ikke vælges ind i klubbens bestyrelse. Du har alene adgang til klubbens informationer på hjemmesiden.

Kan jeg deltage i klubbens arrangementer?

Du kan deltage i alle klubbens arrangementer såfremt det fremgår af invitationen.

Kan jeg medtage gæster til klubbens arrangementer?

Nej. Klubbens arrangementer er for medlemmerne. Du kan ikke medtage  gæster uden dette specielt er nævnt i invitationen.

Modtager jeg en klubstander?

Nej. Du er passivt medlem uden at have båd. Derfor modtager du ikke en klubstander.

Kan jeg købe klubstander og andre klubvarer i webshoppen?

Ja. Du kan købe varer, som annonceres på klubbens webshop. Varerne sælges kun til klubbens medlemmer.

Hvad gør jeg når jeg har købt en LM båd?

Når du har købt en LM båd opfodres du til at ændre medlems status fra et passivt medlemskab til et aktivt medlemskab for derved at opnå samme rettigheder og goder som aktive medlemmer.