Bliv medlem af LM Klubben / ændre medlemskab / udmeldelse


Bliv medlem af LM Klubben, Danmark.

Hvad vil du foretage dig.
1) Indmelde dig i LM Klubben, Danmark via LMshoppen.dk

2) Opgradere medlemsforhold fra personlig til familiemedlemskab via LMshoppen.dk
Koster kr. 50,- pr. Husk navn på partner!

3) Ændring af personlige forhold: Skriv medlemsnummer, ændringen som ønskes meddelt klubben via LMshoppen.dk

4) Udmeldelse: send en mail til Kassereren

Kontingent pr. kalender-år er p.t.
Nytegnet medlemskab gældende fra 2022.

Aktivt personligt medlemskab for eet kalenderår: 150 kr.

Aktivt familiemedlemskab for eet kalenderår: 200 kr.

 

Passivt medlemskab for eet kalenderår: 150 kr.

Nye aktive medlemmer får ved indmeldelsen tilsendt en gratis stander og en labels til bil/båd.
Som medlem har du via log in kode adgang til vore medlemssider med masser af gode råd, adgang til hele LM Biblioteket over samtlige LM-både, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.
Ved tvivl: Send en mail til

eller kig herunder

LM Klubben, Danmark

FAQ

Ofte stillede spørgsmål til medlemskab.

 

Generelt om medlemskab af LM Klubben, Danmark.

Hvem kan blive medlem af LM Klubben, Danmark?

Alle over 18 år og som ejer eller er medejer af en LM båd kan blive aktiv medlem af LM Klubben, Danmark.
Alle over 18 år og som ikke ejer en LM båd kan blive passivt medlem af LM Klubben, Danmark.

Hvor længe dækker mit medlemskab?

Et medlemskab af LM Klubben dækker det kalenderår, hvori indmeldelsen er sket uanset indmeldelsestidspunktet.

Hvornår ophører mit medlemskab af LM Klubben, Danmark?

Et medlemskab af LM Klubben ophører ved udgangen af det år dit medlemskab/kontingent dækker. Du vil i december måned blive informeret om, at det er tid til at forny dit medlemskab.

Hvilke kategorier for medlemskab kan man vælge at få?

Medlemskab af LM Klubben, Danmark opdeles i følgende kategorier:

 1. Et aktivt personligt medlemskab: Medlemskabet er personligt og kan ikke deles.

 2. Et aktivt familiemedlemskab kan deles af to ægtefæller og par, som indgår i parforhold.

 3. Et passivt personligt medlemskab. Medlemskabet er personligt og kan ikke deles.

 4. Et passivt familiemedlemskab kan deles af to ægtefæller og par, som indgår i parforhold.

Jeg er bådejer og vil gerne deltage aktivt i klubbens aktiviteter. Hvilken medlemskab bør jeg tegne?

Du bør tegne et aktivt personligt medlemskab, som giver dig ret til deltagelse i alle klubbens aktiviteter. Du kan stemme ved generalforsamlingen og vælges ind i klubbens bestyrelse.

Jeg er bådejer og vil gerne deltage aktivt i klubbens aktiviteter sammen med min ægtefælle, samlever eller kæreste. Hvilken medlemskab bør jeg tegne?

I bør tegne et aktivt familiemedlemskab. Med et aktivt familiemedlemskab får I tildelt et medlemsnummer, som deles af to navngivne personer, som er i parforhold. Begge navngivne personer er ligestillede medlemmer af LM Klubben, Danmark.

Jeg har ikke båd endnu. Jeg søger al den information om LM Bådene som jeg kan få. Hvilken medlemskab bør jeg tegne?

Du bør tegne et passivt medlemskab. Du har samme rettigheder som aktive medlemmer bortset fra, at du ikke har stemmeret på generalforsamlingen og ikke kan vælges ind i bestyrelsen. Du vil få adgang til den mest omfangsrige information om LM bådene som findes og som ligger i LM Klubben, Danmarks biblioteket. Når du så får købt din LM drømmebåd opfordres du til ændre status til et aktivt medlemskab af klubben.

Min kone og jeg har ikke båd endnu. Vi søger al den information om LM bådene som vi kan få. Hvilket medlemskab bør vi tegne?

I bør tegne et passivt familiemedlemskab. I har samme rettigheder som aktive medlemmer bortset fra, at I ikke har stemmeret på generalforsamlingen og ikke kan vælges ind i bestyrelsen I vil få adgang til den mest omfangsrige information om LM bådene som findes og som ligger i LM Klubben, Danmarks biblioteket. Når I så får købt jeres LM drømmebåd opfordres I til ændre status til et aktivt familiemedlemskab af klubben.

Findes hjemmesidens indhold oversat til flere sprog end Dansk?

Hjemmesidens Indhold er på Dansk. Der er dog nogle få artikler og reklamer på andre sprog i biblioteket.

Kan jeg som aktivt medlem deltage i klubbens aktiviteter selv om jeg ikke bor i Danmark?

Ja. Som medlem bosat uden for Danmark har du samme rettigheder som danske medlemmer.

Behersker og korresponderer LM Klubben, Danmark også på fremmed sprog?

LM Klubben, Danmark er dansk. Vi taler dansk og korresponderer med alle medlemmer på dansk.

 

Link til flere svar om de forskellige former for medlemskab:

  1. Jeg er bådejer og har tegnet et aktivt personligt medlemskab.
  2.  Vi er bådejere og har tegnet et aktivt familiemedlemskab.
  3. Jeg har ikke båd endnu og har tegnet et passivt personligt medlemskab.
  4. Min kone og jeg har ikke båd endnu og har tegnet et passivt familiemedlemskab.
  5. Jeg er passivt medlem og ønsker et aktivt medlemskab.
  6. Min kone og jeg er passive medlemmer og ønsker et aktivt medlemskab?
  7. Hvordan får jeg adgang til hjemmesidens lukkede del?
  8. Jeg har problemer med at lave et login-kode eller logge ind på Klubben hjemmeside, hvad gør jeg?

 

udgivet november 2020