Bliv medlem af LM Klubben
– Ændre medlemskab
– Udmeldelse


Bliv medlem af LM Klubben, Danmark.

Hvad vil du foretage dig.
1) Indmelde dig i LM Klubben, Danmark via LMshoppen.dk

2) Opgradere medlemsforhold fra personlig til familiemedlemskab via LMshoppen.dk
Koster kr. 50,- pr. Husk navn på partner!

3) Ændring af personlige forhold: Skriv medlemsnummer, ændringen som ønskes meddelt klubben via LMshoppen.dk

4) Udmeldelse. Send mail med navn, adresse, bådnavn til   kassereren

Kontingent pr. kalender-år er p.t.
Nytegnet medlemskab gældende fra 2023:

Aktivt personligt medlemskab for eet kalenderår: 150 kr.

Aktivt familiemedlemskab for eet kalenderår: 200 kr.

Passivt medlemskab for eet kalenderår: 150 kr.

Nye aktive medlemmer får ved indmeldelsen tilsendt en gratis stander og en labels til bil/båd.
Som medlem har du via log in kode adgang til vore medlemssider med masser af gode råd, adgang til hele LM Biblioteket over samtlige LM-både, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.v.

Ved tvivl: Send en mail til
eller få svar på alle dine spørgsmål her: FAQ om medlemskab