Dansk FAQ

Generelt om medlemskab af LM Klubben, Danmark.

Hvem kan blive medlem af LM Klubben, Danmark?

Alle over 18 år og som ejer eller er medejer af en LM båd kan blive aktiv medlem af LM Klubben, Danmark.
Alle over 18 år og som ikke ejer en LM båd kan blive passivt medlem af LM Klubben, Danmark.

Er der nogen fortrydelsesfrist?

En indmeldelse i LM Klubben, Danmark er bindende. Der er ingen fortrydelsesfrist og ingen mulighed for at få indbetalt kontingent tilbagebetalt.

 

Hvornår ophører mit medlemskab af LM Klubben, Danmark?

Et medlemskab af LM Klubben ophører ved udgangen af det år dit medlemskab/kontingent dækker. Du vil i december måned blive informeret om, at det er tid til at forny dit medlemskab.

Et aktivt medlemskab af LM Klubben ophører ved udgangen af det år du afhænder din LM-båd. Du kan dog fortsætte som passivt medlem af klubben.

Hvilke kategorier for medlemskab kan jeg vælge at få?

Medlemskab af LM Klubben, Danmark opdeles i følgende kategorier:

 1. Et aktivt personligt medlemskab: Medlemskabet er personligt og kan ikke deles.

 2. Et aktivt familiemedlemskab kan deles af to ægtefæller og par, som indgår i parforhold.

 3. Et passivt personligt medlemskab. Medlemskabet er personligt og kan ikke deles.

  Jeg er bådejer og vil gerne deltage aktivt i klubbens aktiviteter. Hvilken medlemskab bør jeg tegne?

Du bør tegne et aktivt personligt medlemskab, som giver dig ret til deltagelse i alle klubbens aktiviteter. Du kan stemme ved generalforsamlingen og vælges ind i klubbens bestyrelse.

Jeg er bådejer og vil gerne deltage aktivt i klubbens aktiviteter sammen med min ægtefælle, samlever eller kæreste. Hvilken medlemskab bør jeg tegne?

I bør tegne et aktivt familiemedlemskab. Med et aktivt familiemedlemskab får I tildelt et medlemsnummer, som deles af to navngivne personer, som er i parforhold. Begge navngivne personer er ligestillede medlemmer af LM Klubben, Danmark.

Min kone og jeg har ikke båd endnu. Vi søger al den information om LM bådene som vi kan få. Hvilket medlemskab bør vi tegne?

I bør tegne et passivt medlemskab. Når I så får købt jeres LM drømmebåd opfordres I til ændre status til et aktivt familiemedlemskab af klubben.

Findes hjemmesidens indhold oversat til flere sprog end Dansk?

Hjemmesidens Indhold er på Dansk. Der er dog nogle få artikler og reklamer på andre sprog i biblioteket.

Kan jeg som aktivt medlem deltage i klubbens aktiviteter selv om jeg ikke bor i Danmark?

Ja. Som medlem bosat uden for Danmark har du samme rettigheder som danske medlemmer.

Behersker og korresponderer LM Klubben, Danmark også på fremmed sprog?

LM Klubben, Danmark er dansk. Vi taler dansk og korresponderer med alle medlemmer på dansk.

 

Link til flere svar om de forskellige former for medlemskab:

 

1. Jeg er bådejer og har tegnet et aktivt personligt medlemskab.

2. Vi er bådejere og har tegnet et aktivt familiemedlemskab.

3. Jeg har ikke båd endnu og har tegnet et passivt personligt medlemskab.

4. Jeg er passivt medlem og ønsker et aktivt medlemskab. 

5. Hvordan får jeg adgang til hjemmesidens lukkede del?

6. Jeg har problemer med at lave et login-kode eller logge ind på Klubben hjemmeside, hvad gør jeg?

30.11.2020