LM Aktiviteter


Kommende aktiviteter:

I disse måneder har alle travlt med vinterklargøring og private/arbejdsmæssige ting. LM Klubben bruger tiden til at forberede tiltag, som offentliggøres senere, når tingene er på plads.

Har du et forslag til en vinteraktivitet, som f.eks. et virksomhedsbesøg, foredrag, kursus eller andet, så kontakt LM Klubbens formand, se under “LM Klubben/Bestyrelse og kontakter”.

Mødereferater:
Bestyrelsesmøde den 4. sept. 2023
Næste bestyrelsesmøde: Januar 2024. Har du noget vi skal tage op, så send en besked