Medlemskab: ind- og udmeldelse

Bliv medlem af LM Klubben, Danmark.

Tilmeld dig på dette link 

 

Kontingent pr. kalender-år

Familie medlemskab kr.  150,-

Personligt medlemskab og Passivt medlemsskab kr. 100,-

 

Nye medlemmer får ved indmeldelsen tilsendt en gratis stander.

Som medlem har du via log in kode adgang til vore medlemssider med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Ændring af adresse, mail o.s.v., samt udmeldelse: Brug denne on-line-blanket:

Ændre medlemsforhold, ON-line skema

 

Obs. Ved opgradering fra personlig medlemskab til familiemedlemskab bedes forskellen i kontingentsatsen indbetalt på mobilpay 82120 (pt. 50 kroner) med angivelse af medlemsnummer, navn og ”opgradering af medlemskab”, eller betalt på klubbens webshop, link HER

 

Eller send en mail til lmklubben@lmklubben.dk