LM Klubbens Webshop

Webshoppen har fået nyt navn og udseende.

The webshop has been given a new name and appearance.

Der Webshop hat einen neuen Namen und ein neues Aussehen bekommen.

L M S H O P P E N . D K

Køb på webshoppen er forbeholdt medlemmer af LM Klubben, Danmark. 

Purchases on the webshop are reserved for members of LM Klubben, Danmark. 

Einkäufe im Webshop sind Mitgliedern von LM Klubben, Danmark, vorbehaltten.

Bemærk: Udover en artikel om LM klubben, LM-bådene og LM-værftet kan hjemmesiden kun læses på dansk. 

Note: In addition to an article about the LM club, the LM boats and the LM shipyard, the website can only be read in Danish.

Inweis: Zusätzlich zu einem Artikel über den LM-Club, die LM-Boote und die LM-Werft kann die Website nur auf Dänisch gelesen werden.