Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

 

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider.

Hjælp fra medlem til medlem.

I kan stille spørgsmål af blandt andet teknisk karakter til hinanden og få svar fra medlemmer, der er parate til at hjælpe med deres viden om emnet.. Lige nu emner:

Skifte vinduers gummilister.

Hvordan renses dieseltanken?

Indgang til emneopdelt svar på alle spørgsmål, Adgang til Biblioteket, Adgang til referater fra møder og generalforsamlinger, regnskaber, indkøb samt adgang til Galleriet.

Om alt mellem himmel og jord af interesse for klubbens medlemmer. Ris, ros og forslag.

 

 

Husk at bruge det log-in, vi ud-sendte 3. Juli 2018. Se vor udførlige instruktion HER

 

Aktivitetskalender 2019

En kort oversigt over vore kommende arrangementer og begivenheder, som det ser ud her i november måned 2018.

 

2. marts 2019:

Generalforsamling i Kolding Sejlklubs lokaler. Sæt x i ka-lenderen, mød op og vær med til at sætte kursen for frem-tiden. Dersom I sætter kursen

mod denne kobberplade med

lidt LM-historisk vingesus, mø- des vi i lokalet, hvor general-

forsamlingen foregår.

 

Foråret 2019: Eventyret om LM32 Blue Dane over Atlanten ved Mirela og Mikael Dokkedal. Tidspunkt og sted ses i artiklen til højre herfor.

 

20. – 23. juni 2019: Klubbens Årstræf som vi igen har valgt at gennemføre i Bogense med de gode faciliteter og mange fine udflugtsmål. Mere om

program og tilmelding vil blive offentliggjort i løbet af

marts 2019.

 

17. august 2019: Sommertræf Årø, Lillebælt.

 

Efteråret 2019: Limfjordstræf. Tidspunkt og sted er ikke endeligt fastlagt endnu.

 

Efteråret 2019: Virksomhedsbesøg. Endnu ikke endeligt program eller tidssat.

 

 

 

Medlemmer pr. 1.feb. 2019:

Personer: 743

Både: 566

Se medlemslisten under "medlemsstof"

LINKS:

Historien om LM-bådene

 

LM Klubben Holland

LM Klubben i England

LM-Klubbens Årstræf

 

Bliv medlem on-line

Kontakt bestyrelsen

Medlemsskab: Ændre eller

udmelde: se under Medlemsstof

 

EKSTERNE LINKS:

 

Troldand.dk (få gode fiduser til nye oplevelser og få råd med vedr. teknik)

 

Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.

 

Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.år

 

 

Som medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.

 

I LMklubbens kan du bl.a. også købe

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Flagning med YF flag - yachtflag

 

 

I havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres.

 

Kipning med flaget

 

Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Hvis det af praktiske årsager er udelukket at kippe med flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling, og derefter sætte det på plads igen når hilsen påbegyndes gengældt..

 

Festflag på skibet

 

Festflagene må sættes når båden ligger i havn eller til ankers. God tone angiver flagningen sættes og nedtages samtidigt med yachtflaget.

 

 

 

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 12.02.2019

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også undersiderne "Medlemsstof, Spørgsmål og svar, og Din mening", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

 

Vi har fået lov til at linke til Sten Engeltoft og Rosemaries hjemmeside: Læs spændende nyt her om tursejlads, og hvordan man top-udruster båden til dette! Se under LINKS

 

 

Blue Dane

over

Atlanten

Tid og sted:

Århus: 14.marts kl. 19.00

Korsør: 25. marts kl. 19.30

Kolding: 22. marts kl. 19.30

Læs flere detaljer på tilmeldingsskemaet

Fra drøm til virkelighed

 

Mirela skriver:

Kan man krydse et ocean i en LM32? Ja, det kan man. Det er historien om vores eventyr på det blå Atlanterhav, krydret med gode billeder, videoklip og lidt rekvisitter. Vi vil gerne inspirere andre til at kaste fortøjningerne, til at tage fri fra den travle hverdag og springe ud i det ukendte.

Hvis du har lyst til at høre mere om forberedelser, oplevelser og udfordringer, er vores foredrag noget for dig. Hvordan er det at være væk hjemmefra i et helt år? Hvad skal man tage med, hvordan er det at møde toldmyndighederne i de fjerne lande og hvad har alle de oplevelser betydet for os? Du kan få svar på disse og mange flere spørgsmål, så kom og vær med!"

Tilmeld jer online klik HER

 

Bestyrelsen, Mirela og Mikael Dokkedal ønsker jer alle velkommen til en spændende aften.

 

Flemming og Hans Erik.

 

Vel mødt den 2. marts

Hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling

 

Så er invitationen til årets generalforsamling lagt ind under generalforsamlinger i vort medlemsstof. Klik her for at læse invitationen. Her vil du også kunne læse den endelige dagsorden med eventuelle forslag senest den 23. februar 2019.

Tilmeld jer MEGET GERNE online HER, så vi kan tilrettelægge dagen bedst muligt for alle deltagere.

På gensyn til en forhåbentlig udbytterig dag.

Adresse: Dokvej 1, 6000 Kolding

 

 

 

 

Sommertogt til Sydfynske øer

 

Jette og undertegnede havde egentlig besluttet, at vi ville tilmelde os et tilbud fra Danske Tursejlere om en flotilliesejlads sammen med andre til de sydfynske øer.

På grund af, at man mangler en førerhund

har DT aflyst turen.

Så tænkte vi, at det kan vi vel selv gøre i LM-regi? Men da vi kommer fra Limfjor-den, er vores lokalkendskab lig med ingen-ting. Vi er derimod fulde af energi og orga-nisationstalent, så det vi mangler, er en Førerhund. Så skal vi nok agere hvalpe!

Har du lyst og lokalkendskab, så lad os snakke nærmere om det. Hvornår, hvordan og hvem gør hvad. Vi er 2 friske pensionister, som har sejlet i mange år, og glæder os til denne tur. Når de nærmere detaljer er på plads, vil vi annonce turen her på hjemmesiden.

Perog Jette kan kontaktes på: 3137 5181

LM klubben har været ovenud begejstret for den fantastiske store tilmelding til besøget hos Bukh A/S fra 48 medlemmer og gæster.

Desværre mødte 9 ikke op eller gav besked om fravær. 4 meldte fra på dagen. Lidt ærgerligt med så stort fravær, hvilket betød rigeligt med smørrebrød til fremmødte.

 

BUKH A/S er en af verdens førende leverandører af Solas godkendte diesel motorer til redningsbåde…..!!

 

LM bådene er måske ikke Solas godkendte, men mon ikke bådene sammen med Bukh har reddet mange gamle søulke i at gå på grund i alderdommen??

I hvert fald har LM reddet min alderdom med at have et gøremål, og det at have noget at beskæftige sig med i hverdagen. Der er altid noget at gøre med og på en gammel båd. Det holder os i gang og giver os et indholdsrigt liv. Motoren i vores både er livsnerven – og den skal vi stole på – hvad enten det er en Bukh eller ej. Med en vedligeholdt Bukh motor under dørken kan man føle sig så sikker, som muligt er derude. For intet holder evigt – ej heller en Bukh motor selv om det vist er tæt på…

Med faglig stolthed i stemmen fortalte Martin Lindbæk fra Bukh A/S marketingsafdeling suppleret af Søren Dahl Poulsen om virksomhedens historie og udvikling til i dag.

Virksomheden har i øjeblikket 20-23 medarbejdere og her løber man ikke af pladsen i utide. Sidste år forlod en medarbejder virksomheden efter 50 år og han var 2. generation efter sin far, der næsten havde været lige så længe i virksomheden. I år er to medarbejdere indstillet til Dronningens fortjenstmedalje efter 40 år i virksomheden.

Den over 100 år gamle virksomhed har skiftet hænder nogle gange, og det er da lidt vemodigt at produktionen ikke længere foregår i Danmark, men er henlagt til underleverandører rundt omkring i verden – selv om virksomheden fastholder, at samarbejdspartnerne hører til verdens bedste på feltet. Motorerne samles i Danmark og prøves af inden de forlader virksomheden af hensyn til Solas godkendelserne. (SOLAS: Safty of Life at Sea. International konvention om sikkerhed til søs).

Under besøget fik LM klubben lejlighed til at se virksomhedens udviklingsafdeling og teststand, hvor man kunne rulle motoren 360 grader under kørsel. En anden teststand blev demonstreret, hvor alle motorer efter ½ times opvarmning kører 2 timer for fulde omdrejninger.

LÆS VIDERE HER

af Herluf Jensen

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god afslutning på sejlsæsonen 2018.

 

Nu har de fleste af os fået forberedt vores både til vinterens strabadser, hvad enten de bliver liggende i vandet eller er kommet på land, hvor vi forhåbentlig kan udnytte vintermånederne til enten bådrelateret arbejde eller fælles oplevelser sammen med andre LM-sejlere.

Som I kan se, har vi introduceret en Aktivitetskalender her på forsiden.

Bestyrelsen ser meget gerne at medlemmer rundt omkring vil komme med ideer til nye arrangementer.

Vi ser også meget gerne, at nogle vil henvende sig til os og tilbyde sig som ”tovholdere” for lokale træf, foredrag, virksomhedsbesøg, med videre for deres lokale område, og på den måde hjælpe bestyrelsen med at kunne dække hele landet, så vi kan være tilstede alle steder.

Vi ser også meget gerne nogle melde sig som sparringspartnere for vores bestyrelse.

 

Det synes vi kunne være meget formålstjenligt og fortjent for vores forening.

Generalforsamlingen i 2019 bliver afholdt i Kolding Sejlklubs lokaler den 02. marts. Program kommer senere men sæt endelig kryds i jeres kalendere allerede nu.

Vores foreløbige program kan I som omtalt se på vores nye Aktivitetskalender.

Vi ønsker jer en udbytterig vinter med vedligehold, forbedring og klargøring af jeres både til den kommende sejlsæson.

 

Sejlerhilsen til

jer alle fra

 

Hans Erik,

Per og

Herluf.

 

Formand Hans Erik

på vej til kranen for

vinteroplægning.

Tanken tom…

Forfatter: herluf Jensen

Suk – min tankmåler passer ikke … Heldigt at der ligger en tankstation om næste gadehjørne… Eller gør der nu også det ude på vandvejene???

Vi ville aldrig affinde os med tankmåleren i bilen ikke passede bare nogenlunde? Nej selvfølgelig ikke. Men nøjagtige tankmålere i vores både er vist en sjældenhed. Men hvorfor skal vi affinde os med sådanne fejl og mangler her i 2018.

Vi har hidtil måtte affinde os med at tankmåleren ikke passer med indholdet i tanken. De fleste fører logbog og gennem tid har skabt sig sin erfaring og dermed en god føling med motorens brændstofforbrug. Men vi lever nu i en tidsalder hvor alt er digitaliseret og computerstyret – og bådene fyldt godt op med elektronik. Men vi lever stadig med analoge og unøjagtige tankmålere i vores både. Hvorfor dog? Alle bilers tanke er computerstyrede og ret nøjagtige – Det burde også være muligt i bådenes brændstof- og vandtanke.

Det forekommer nok sjældent tankene er nøjagtigt kasseformede. De fleste

tankfølere måler kun væskestanden og instrumenterne viser kun højden på væsken – og det kan give stor unøjagtighed

når tanken ikke er kasseforment, men

 

måske har alle mulige andre former som f.eks. på LM bådene med trapez-lignende udformninger nogenlunde tilpasset skrogformen, som her på billedet af LM27 tank.

Disse unøjagtige tankmålinger har irriteret mig ganske gevaldigt – for når bådens VDO instrument viste halv tank – 60 liter – havde jeg rent faktisk kun ca. 40 liter i tanken. Det syntes jeg var for stor en forskel og irriterende. Selvfølgelig må der godt være forskel, men indenfor en rimelig grænse. Min tolerance ligger på +/- 5-6 liter.

Altså begyndte jeg at lede efter programmerbare tankmålere på internettet og som kunne dække mit behov. Der er bestemt ikke et stort udvalg at vælge imellem. Jeg fandt kun 3 programmerbare tankmålere på markedet. Læs om testen og installationen HER

”Er du kommende bådejer" og har du specielt interesse for LM både, så bør dette interessere dig.

 

LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper,

hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster

dig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Se hvad de gør i Fredericia HER

Kontakt Herluf for mere information.

 

Nyt i LM-Biblioteket:

 

 

29.09.2018: LM Bådenes ID. Ajourført.

28.09.2018: Certifikater og typegodkendelser for vore både. Ajourført.

22.08.2018: Certifikater og typegodkendelser for vore både. Tilføjet biblioteket.

22.08.2018: Sikkerhedsregler for fritidsbåde. Tilføjet biblioteket.

21.08.2018: Billedalbum fra lokaltræf på Årø tilføjet vort fotogalleri.

28.05.2018: Sidste nyt tilføjet til Årstræf (deltagerliste, m.v.).

27.05.2018: Nyt om LM Speedbådene (LM Speed, LM surfe, LM safe og LM safety) lagt ind i biblioteket.

27.05.2018: Ny forsidetekst lagt ind på hjemmesiden.

14.05.2018: Installering af nyt spil (på svensk)

10.05.2018: ID nummersystemet efter 1981 tilføjet Biblioteket.

01.05.2018: nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet.

01.05.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Ajourførte måltabeller med oplysninger fra Karl Gregersen, Hans Erik og LM Windpower.

18.04.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Karl Gregersen og Hans Erik.

13.04.2018: Havnelodsen pr. 13.04.2018 lagt ind i tre afsnit i printkvalitet (Broer, Havne AAb-Kor og Havne Kra – Øst). Hele havnelodsen i fuld opløsning er også lagt ind til interesserede, men den er meget stor.

08.04.2018: Skiltning med frie annoncepladser indført nederst på forsiden.

07.04.2018: Rubrik om Flotillesejlads lagt på forsiden og blog til medlemsbrug oprettet.

01.04.2018: Nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet

 

Se de sidste indlæg på "Medlemsstof".

se under "Skrog":

 

12.10.2018: Michael Stoltenberg har delagtiggjort os andre i hans projekt - bovpropel på sin LM 27.

 

 

 

 

 

8. 12.2018: Søren Barlebos to sønner, Simon og Sander, er igang med et større renoverings-projekt af en LM10. Læs mere under "Bådens skrog" under medlemsstof.

Vi vil i den kommende tid følge Simon og Sanders projekt.

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk